Дисциплінарна відповідальність прокурора за проступки у кримінальному провадженні
Вебінари
Про курс

1. Стандарти поведінки прокурора.​

2. Порушення стандартів поведінки та норм прокурорської етики прокурора.​

3. Дисциплінарні стягнення щодо прокурора.

4. Дисциплінарні проступки прокурора під час досудового розслідування:​

4.1. початок досудового розслідування та визначення підслідності​;

4.2. санкціонування обшуків з порушенням ст. 615 КПК​;

4.3. неповернення вилученого майна​;

4.4. втрата вилученого майна​;

4.5. ігнорування клопотань адвоката; ​

4.6. вчинення процесуальних дій у зупиненому кримінальному провадженні; ​

4.7. вчинення дій в умовах конфлікту інтересів​;

4.8. ненадання доступу до відкритих матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК​;

4.9. вручення обвинувального акту​;

5. Дисциплінарні проступки прокурора під час судового розгляду:​

5.1. неявка до суду​;

5.2. укладання угоди про визнання винуватості з порушенням закону;​

5.3. неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до ухвалення судом виправдувального вироку​;

5.4. оскарження судового рішення з порушенням закону;​

6. Дисциплінарні проступки прокурора при захисті прав потерпілих:​

6.1. невнесення інформації до ЄРДР​;

6.2. неправильна кваліфікація кримінального правопорушення;​

6.3. проведення досудового розслідування з порушенням розумних строків; ​

6.4. неналежний контроль за запобіжним заходом; ​

6.5. процесуальне керівництво з порушенням конфлікту інтересів;​

6.6. позаслужбові розмови прокурора з обвинуваченим; ​

6.7. позаслужбові розмови прокурора з адвокатом;​

6.8. позаслужбові розмови прокурора з третіми особами; ​

6.9. не продовження строку досудового розслідування;  ​

6.10. не подача до суду клопотання щодо встановлення строку ознайомлення з матеріалами провадження; ​

6.11. неналежний контроль за закриттям кримінального провадження; ​

6.12. неналежний контроль за якістю обвинувального акту; ​

6.13. невиконання обов'язку щодо надіслання обвинувального акту до суду;  ​

6.14. невиконання обов'язку щодо надіслання обвинувального акту до суду в строк, визначений законом;   ​

7. Реагування адвоката на дисциплінарні проступки прокурора.​

 

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

 

 

Лектори курсу
Вебінари