Consideration in Contracts: Meaning, Importance, Rules, and Landmark cases
Вебінари
Про курс

1.  Вступ. Визначення поняття “Consideration”. Обговорення істотних елементів контракту в англійському договірному праві.

2.  Ключові прецеденти права Англії та Уельсу, пов’язані з доктриною  “Consideration”.

3.  Ознайомлення з пунктом договору «Consideration clause».

4.  Види основних вимог до «consideration» на прикладі судових прецедентів права Англії та Уельсу.

5.  Прояв категорії «зустрічності» в українському законодавстві.

6.  Практичні завдання за темою заходу.

 

Звертаємо увагу слухачів, що вартість участі для осіб, які не є адвокатами, відрізняється.

Звертаємо увагу адвокатів, що перед лекцією та після її завершення слід відсканувати QR-код, який буде відображено на екрані вебінарної кімнати.

На помічників, стажистів та інших учасників вебінару процедура сканування QR-коду не поширюється.

Лектори курсу
Вебінари