Зміни законодавства у зв'язку з ратифікацією Конвенції про угоди про вибір суду
Огляд законодавства
Новини та події
14.10.2022

15 жовтня набирає чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції про угоди про вибір суду від 21.09.2022 р. N 2627-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2627-20#Text

Зазначеним Законом внесено зміни в:

 • Господарський процесуальний кодекс України.
 • Статтю 366 ГПК доповнено частиною другою, за змістом якої, у випадках, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, підсудність справ за участю іноземних осіб може бути визначено за угодою сторін.
 • Цивільний процесуальний кодекс України
 • Статтю 497 ЦПК доповнено частиною другою, за змістом якої, у випадках, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом може бути визначено за угодою сторін.
 • Закон України “Про міжнародне приватне право”
 • Доповнено вказаний Закон статтею 4-1 “Вибір суду”, за змістом якої:
 1. Учасники приватноправових відносин з іноземним елементом можуть укласти угоду про вибір суду, якою визначити підсудність судам певної держави або одному чи декільком конкретним судам певної держави справ у спорах, що виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з такими правовими відносинами.
 2. Угода про вибір суду укладається у письмовій формі незалежно від місця її укладення. Угода про вибір суду, якою обрано суд України, укладається у письмовій формі відповідно до закону України.
 3. Угода про вибір суду не може передбачати зміну виключної підсудності справи з іноземним елементом судам України.
 4. Недійсність правочину, складовою частиною якого є угода про вибір суду, не тягне за собою недійсність угоди про вибір суду";
 • Викладено у новій редакції статтю 75 “Загальні правила підсудності судам України справ з іноземним елементом”:
 1. Підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході провадження у справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися.
 2. Суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав та про наявність таких підстав суду стало відомо до відкриття провадження у справі.
 3. Суд залишає позов без розгляду, якщо після відкриття провадження у справі буде з’ясовано, що у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної держави є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав";
 • Зміни торкнулися абзацу першого частини першої статті 76 “Підстави визначення підсудності справ судам України”, що викладений у наступній редакції: “Суди розглядають будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках:”

Закон опублікований в Голосі України від 14.10.2022 № 210, набирає чинності з дня наступного за днем опублікування.