Зміни законодавства щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави
Огляд законодавства
Новини та події
25.08.2022

19 серпня 2022 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави” від 28.07.2022 № 2468-IX

Численні зміни внесено до таких законодавчих актів України, як Кодекс України про надра, Водного кодексу України, "Про охорону атмосферного повітря", “Про охорону праці”, "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" щодо порядку оформлення спеціальних дозволів та ліцензій.

Варто відзначити зміни, що торкнулися відмови у вчиненні нотаріальних дій у випадках, передбачених ст. 49 Закону України “Про нотаріат”, а саме пункт 8-1 частини 1 ст. 49 доповнено абзацом другим, за змістом якого:

“Внесення до Єдиного реєстру боржників державного або комунального підприємства не є підставою для відмови у посвідченні договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства;”

Статтю 55 Закону України “Про нотаріат”, що унормовує посвідчення договорів про відчуження та заставу майна, після частини третьої доповнено новою частиною такого змісту:

"Наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, відсутність згоди кредитора на продаж державного або комунального майна, що перебуває в заставі (іпотеці), не є підставою для відмови в нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу, що укладається у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно. При цьому згода кредитора на укладення такого договору не вимагається".

У Законі України “Про іпотеку” статтю 9 “Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки ” після частини третьої доповнено новою частиною такого змісту:

"Відчуження предмета іпотеки у разі продажу у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, його структурного підрозділу, до складу якого входить такий предмет іпотеки, здійснюється без згоди іпотекодержателя".

Норми про правові наслідки порушення обов’язків іпотекодавця, визначені статтею 12 Закону, конкретизовано винятком за змістом якого:

“Правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним, крім договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, до складу якого входить таке майно.”

Відбулася заміна положень у статті 14 “Особливості іпотеки об’єктів права державної чи комунальної власності”, унаслідок чого "Продаж предмета іпотеки, що є об’єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється з урахуванням Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна". Продаж шляхом приватизації єдиних майнових комплексів державних і комунальних підприємств, до складу яких входять об’єкти права державної та комунальної власності, що є предметом іпотеки, здійснюється без згоди іпотекодержателя".

У Законі України "Про управління об’єктами державної власності"статтю 18 доповнено пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Установити, що керівником (виконуючим обов’язки керівника) державного унітарного підприємства (крім підприємств, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, або до переліку об’єктів великої приватизації державної власності), щодо якого прийнято рішення про приватизацію, може бути призначена особа за сумісництвом, якщо таке сумісництво не заборонено спеціальним законом для окремих категорій осіб. Особа може бути керівником за сумісництвом одночасно не більш як на п’яти державних унітарних підприємствах, якщо одночасно виконуються такі умови:

1) балансова вартість майна жодного з підприємств не перевищує 100 мільйонів гривень;

2) дохід жодного з підприємств згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік не перевищує 12 мільйонів гривень або підприємством не подано фінансову звітність за останній звітний рік".

Зміни також внесено до Закону України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про виконавче провадження” та низки інших.

Детальніше ознайомитися з Законом: https://bit.ly/3ThD0fA