Зміни щодо деяких питань забезпечення надання послуг з медіації системою безоплатної правової допомоги
Огляд законодавства
Новини та події
07.09.2022

02 вересня 2022 р. Урядом прийнято постанову № 990 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо деяких питань забезпечення надання послуг з медіації системою безоплатної правової допомоги” https://bit.ly/3AO1g0C

 • Новоприйнятими змінами розширено основні завдання Координаційного центру з надання правової допомоги в частині :
 • розроблення та затвердження правил проведення медіації відповідно до вимог Закону України “Про медіацію”;
 • формування і ведення у встановленому порядку Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (надалі — БВПД);
 • Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань забезпечуватиме проведення моніторингу якості надання медіаторами послуг з медіації.

Відповідні доповнення передбачені у п. 12, п. 13 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2012 р. № 504 https://bit.ly/3TQ00D1

 • Зміни торкнулися Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД, затвердженому постановою КМУ від 04.03.2013 р. № 130 https://bit.ly/3D34yjf , за змістом яких:
 • бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг та відшкодування витрат медіаторів, включених до Реєстру медіаторів, які залучаються центрами для реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, для врегулювання конфлікту між такими неповнолітніми та потерпілими шляхом укладення угоди про застосування зазначеної Програми;
 • за текстом здійснено заміну слова “посередників” словом “медіаторів”.
 • У постанові КМУ від 3 червня 2020 р. № 445 https://bit.ly/3esSlKC
 • назву викладено в новій редакції: “Деякі питання надання послуг з медіації медіаторами, включеними до Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги”;
 • здійснено заміну слова “посередники” словом “медіатори” за текстом, а також відповідно змінено у першому реченні пункту 1 Постанови слова “посередника із числа адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що пройшли навчання з…” словами “медіатора, включеного до Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги для…”.
 • Постанова КМУ від 02.09.2022 р. № 990 набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 2 і 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через чотири місяці з дня опублікування:
 • Міністерству юстиції у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою доручено затвердити Порядок ведення Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та встановити механізм їх відбору.
 • Установити, що оплата послуг та відшкодування витрат посередників, із числа адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають БВПД, залучених центрами з надання БВПД для надання послуг медіації, з метою забезпечення реалізації пілотного проекту “Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення” до набрання чинності пунктами 2 і 3 змін, затверджених цією постановою, здійснюється на підставі доручень, виданих центром з надання БВПД для проведення медіації, та актів про надання послуг та/або надання документів, що підтверджують надання послуг, відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2013 р. № 130, в редакції, що діяла на день видачі доручення центру з надання БВПД для проведення медіації.

Нагадаємо, що правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою унормовано Законом України “Про медіацію” від 16.11.2021 року № 1875-IX https://bit.ly/3x1WTxN