Запровадження дистанційної роботи
Матеріал підготувала Наталія Кайда, адвокат, член Комітету з трудового права НААУ, лектор Вищої школи адвокатури, д. ю. н., науковий співробітник КНУ ім. Т. Шевченка, тренер Української школи урядування (НАДС)
Публікації лекторів
21.11.2022

Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, У будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому (ст. 602 КЗпП України).

Для запровадження дистанційної роботи з ініціативи державного органу з метою переведення працівників на дистанційний режим роботи достатньо оформити відповідний наказ та ознайомити з ним під підпис тих співробітників, які переходять до режиму надомної роботи.

Також можливе запровадження дистанційної роботи з ініціативи державного службовця, який може усно або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку звернутися до безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) з пропозицією щодо надання роботи за межами адміністративної будівлі.

Проте з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2022 року № 440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» дистанційна робота державних службовців та працівників державного органу можлива тільки в межах України, за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку. У разі перебування державного службовця або працівника державного органу в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби, або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

Оплата праці у такому випадку здійснюється у повному обсязі відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» та інших актів законодавства України.

Нормативно-правові акти:

  1. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII;
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2022 р. № 440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану»;
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Детальніше ознайомитися з матеріалом: http://bit.ly/3E1qb2e