Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
10.12.2021

Закон, який стосується кожного українця, а також державного службовця, який все життя реєстрував всі свої активи на родичів-пенсіонерів

Юрій Рожков, адвокат, член Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів, що діє в складі НААУ

Верховною Радою України 15.06.2021 прийнято Закон України № 5153 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».

Аналізуючи вищевказаний Закон встановлено, що так званий «звітний період» подання одноразового (спеціального) добровільного декларування або так звана податкова амністія триває з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. У цей період фізичні особи мають добровільно подати інформацію стосовно своїх активів до ДПС, а саме:

 • готівкових коштів, які у них є в національній та іноземній валюті;
 • земельних ділянок, об’єктів житлової і нежитлової нерухомості;
 • об’єктів незавершеного будівництва;
 • рухомого майна;
 • предметів мистецтва та антикваріату, дорогоцінних метали, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів тощо;
 • цінних паперів;
 • часток (паїв) у майні юридичних осіб, інших корпоративних прав, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, цінних паперів та/або фінансових інструментів.

Слід звернути увагу на те, що особи, які з 1 січня 2005 року подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, які визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції, не можуть бути декларантами відповідно до вищевказаного Закону. Іншими словами державні службовці не є декларантами в межах цього Закону. Також не є декларантами особи, до яких з боку України застосовані санкції.

Декларування буде проходити в електронному вигляді шляхом подання через Електронний кабінет декларанта на сайті Державної податкової служби України (https://cabinet.tax.gov.ua/login). До декларації необхідно зазначити такі відомості, а саме: прізвище, ім’я, по батькові декларанта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта громадянина України. За цими даними буде проходити ідентифікація декларанта. Далі декларанту потрібно заповнити відомості про об’єкти декларування. Якщо грошові кошти зберігаються в банківській установі або в іншій фінансовій установі, необхідно вказати ідентифікаційні дані установи. Також у декларацію вносяться відомості щодо права вимоги, необхідно зазначити ідентифікаційні дані боржника. Важливо пам’ятати, що до кожного об’єкта декларування необхідно додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

Відповідно до ставок збору декларанту потрібно сплатити 5 % від вартості рухомого чи нерухомого майна, також аналогічний відсоток сплачується від загальної кількості валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні. Але якщо для декларанта разовий 5 % платіж завеликий, то він як альтернативу може обрати ставку 6 %, але зі сплатою збору трьома рівними частинами щороку.

Щодо валютних цінностей, розміщених за кордоном на рахунках у банках або які зберігаються у фінансових установах, а також щодо об’єктів рухомого і нерухомого майна та інших активів, які зареєстровані (знаходяться) за кордоном, застосовується ставка збору у розмірі 9 %. Ставка збору може бути зменшена до 7 % у разі сплати збору з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року. Існує також альтернативна ставка збору, якщо сума збору для декларанта завелика, вона становить 11,5 % яка сплачується трьома рівними частками щороку. Важливо пам’ятати, що законодавець зобов’язує подати разом із вищевказаною інформацією копії документів, що підтверджують вартість об’єкта декларування. Після подання добровільної декларації у декларанта є 30 календарних днів, для того щоб сплатити збір. Якщо вищевказані умови не виконані або виконані частково, добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не розповсюджується звільнення від відповідальності.

Окрему увагу слід присвятити готівковим коштам, які зберігаються у декларанта. Якщо останній виявив бажання задекларувати готівкові кошти, він повинен ще до подання добровільної декларації розмістити готівкові кошти на спеціальному рахунку у банківській установі. Сплатити збір у розмірі 5 % від загальної кількості готівкових коштів та отримати довідку про «легалізацію» готівкових коштів. Готівкові кошти, які пройшли через спеціальний рахунок, вважаються офіційно підтвердженими і надалі у правоохоронних органів не може бути до них жодних питань. Але на етапі зарахування грошових коштів на спеціальний рахунок банківської установи останні можуть попросити підтвердити джерела походження коштів.

Законодавець встановив і ті об’єкти рухомого і нерухомого майна, а також кількість готівкових коштів, які автоматично вважаються офіційно підтвердженими та придбаними за рахунок коштів, з яких сплачено всі податки. До переліку таких активів входять:

 • одна або декілька квартир, сукупна площа яких не більше 120 кв. м;
 • житлові будинки, сукупна площа яких у межах 240 кв. м;
 • нежитлові будинки некомерційного призначення площею не більше 60 кв. м;
 • земельні ділянки площею в межах норми безоплатного передання (наприклад, площа присадибної ділянки у селах не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, а в містах – не більше 0,10 га);
 • один легковий автомобіль із середньою ринковою вартістю не більше 400 тис. грн, або з робочим об’ємом циліндра двигуна не менш як 3000 куб. см;
 • грошові кошти в межах 400 тис. гривень.

До декларанта, який сплатив у повному обсязі суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у встановленому порядку, не пропустивши встановлені строки та у повному розмірі, не можуть:

 • застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням, створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який період до 1 січня 2021 року;
 • розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства;
 • органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не будуть перевіряти джерела отримання декларантом доходів, за рахунок яких було одержано/набуто задекларовані активи;
 • декларант звільняється від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства і від обов’язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, за рахунок яких отримано задеклароване майно.

Відомості, що містяться у відповідних одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та доданих до них документах, подані згідно з цим підрозділом, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його посадовими особами без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду.

За розголошення такої інформації, у тому числі внаслідок службової недбалості або допуску до інформації інших осіб, які не мають такого права, а також незаконне використання таких відомостей посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, притягаються до цивільної, адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності згідно із законом.

В одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. Контролюючому органу забороняється вимагати додаткові документи, крім передбачених цим Законом.