Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
11.03.2022

Захист права на життя в умовах воєнного конфлікту: адвокати вивчали специфіку зобов’язань держави, межі необхідності застосування сили та особливості ефективного розслідування

Ми продовжуємо проводити заходи з підвищення кваліфікації адвокатів та правопросвітництво в умовах воєнного стану в Україні.
У єдності наша сила, разом до перемоги!
Слава Україні!

Понад 900 адвокатів стали учасниками вебінару на тему “Тлумачення ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в умовах збройного конфлікту (кримінальний процесуальний аспект)”, який відбувся 11 березня 2022 р. у Вищій школі адвокатури НААУ.

Лектором виступила  Ірина Гловюк, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, адвокат, член Комітету з кримінального права та процесу НААУ, член НКР при Верховному Суді, член НКР при Голові Верховної Ради України, член Комісії з питань правової реформи.

У системному поєднанні норм міжнародного права та глибокого аналізу практики Європейського суду з прав людини лектором під час вебінару  було розкрито специфіку зобов’язань держави стосовно захисту права на життя в умовах воєнного конфлікту, межі необхідності застосування сили, принципи ефективного розслідування фактів позбавлення життя та низку інших тематичних питань.

За  змістом статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі — ЄКПЛ, Конвенція https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text ) право кожного  на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили:

  1. a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
  2. b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою;
  3. c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання.

Умови відступу від зобов’язань за цією Конвенцією під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, закріплено статтею 15 ЄКПЛ, що передбачає можливість будь-якої Високої Договірної Сторони вживати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом.

Проте, це положення не може бути підставою для відступу від статті 2, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій, і від статей 3, 4 (пункт 1) і 7.

Специфіка зобов’язань держави стосовно захисту права на життя в умовах воєнного конфлікту включає:

– питання юрисдикції в умовах окупації території;

– перелік зобов’язань держави під час збройного конфлікту;

– межі необхідності застосування сили при правомірних воєнних діях, в умовах необхідності протидії терористичним актам, здійсненні спеціальних операцій;

– особливості розслідування фактів позбавлення життя.

Кожне з тематичних питань  було висвітлено  Іриною Гловюк через призму  міжнародних норм в галузі прав людини та  міжнародного гуманітарного права, а також   конкретизовано і роз’яснено на відповідних прикладах рішень Європейського суду з прав людини. (Osman v. United Kingdom, Isayeva v. Russia, Imakayeva v. Russia, Varnava and others v. Turkey, Kerimova v. Russia, Isayeva, Yusupova and Bazayeva v.Russia та інших)

У доповіді лектор детально зупинилася на  найбільш важливих умовах для ефективного розслідування, сформульованих міжнародною судовою практикою, а також роз’яснила основні вимоги до ефективного розслідування обмеження права на життя.

В завершення вебінару Ірина Гловюк відповіла на запитання учасників та поділилася джерелами, що стануть корисними в поглибленому опануванні теми:

– Христова Г. Про позитивні зобов’язання держави стосовно прав людини в умовах збройного конфлікту та його наслідків. URL: https://rm.coe.int/native/168072b3cf

Христова Г.О. Про позитивні зобов’язання держави в умовах збройного конфлікту та тимчасової втрати контролю над частиною своєї території. URL: http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_com-54-67.pdf

Довідник із застосування статті 2 Європейської конвенції з прав людини. Право на життя. Оновлено 31 серпня 2018. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_UKR.pdf

Усманов Ю. І. Міжнародно-правове забезпечення права на життя в умовах збройних конфліктів та ситуацій насильства всередині держави. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право». Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Usmanov/d_Usmanov.pdf

Учасники висловили лектору вдячність за важливі та практично необхідні знання і навички, а також обмінялися між собою теплими словами підтримки,  віри в Українську армію, Державу і Народ, впевненості в перемогу України у війні.

Вища школа адвокатури НААУ висловлює щиру вдячність лектору Ірині Гловюк  та всім адвокатам, які долучилися до участі у вебінарі.