Забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення загальних зборів акціонерів та заборони державним реєстраторам проводити реєстраційні дії на підставі оскаржуваного рішення
HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY
Новини та події
28.10.2022

Забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення загальних зборів акціонерів та заборони державним реєстраторам проводити реєстраційні дії на підставі оскаржуваного рішення.

Акціонер ПрАТ звернувся з позовом до ПрАТ про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів цього товариства. Одночасно з позовом подано заяву про вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного у справі рішення і заборони державним реєстраторам проводити реєстраційні дії на підставі оскаржуваного рішення.

Ухвалою господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, заяву про вжиття заходів забезпечення позову задоволено. Залишаючи без змін рішення судів попередніх інстанцій, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду зазначив, зокрема, таке.

Як свідчать установлені обставини, позивач у цій справі має намір захистити свої корпоративні права як акціонера ПрАТ, порушені (на його думку) внаслідок ухвалення оспорюваних рішень.

У разі їх виконання він може бути позбавлений права на ефективний судовий захист, адже здійснення державним реєстратором на підставі цих рішень до закінчення розгляду справи нових реєстраційних дій щодо ПрАТ (припинення повноважень та призначення нових осіб до органів управління ПрАТ, вчинення такими органами управлінських функцій, серед іншого стосовно розпорядження майном відповідача тощо) зумовить неможливість захисту або поновлення позивачем своїх прав у межах одного судового провадження за його позовом без нових звернень до суду.

Це істотно ускладнить або взагалі унеможливить поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів.

Водночас обрані позивачем заходи забезпечення позову з урахуванням визначеного предмета позову відповідають вимогам розумності, адекватності, збалансованості інтересів та вимогам щодо наявності зв’язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги та є такими, що спроможні забезпечити ефективний захист або поновлення порушених прав (інтересів) позивача в разі задоволення позову.

Частина 1 ст. 137 ГПК України не містить вичерпного переліку заходів, якими може бути забезпечений позов у справі. Згідно з п. 10 ч. 1 ст. 137 ГПК України позов забезпечується іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Заходи забезпечення позову у вигляді зупинення дії рішення спірних позачергових загальних зборів та заборони державним реєстраторам проводити реєстраційні дії на підставі оскарженого рішення відповідають процесуальним нормам, що регулюють корпоративні правовідносини, зокрема вимогам розумності, обґрунтованості, адекватності, збалансованості інтересів сторін, наявності зв’язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовних вимог, доведеності обставин щодо ймовірності ускладнення ефективного захисту порушених чи оспорюваних прав або інтересів заявника в разі невжиття таких заходів.

У цій справі встановлені обставини свідчать, що невжиття наведених заходів забезпечення позову ускладнить / унеможливить поновлення прав та/або законних інтересів позивача в разі задоволення позову.

За таких умов вжиття відповідних заходів забезпечення позову матиме наслідком збереження наявного на час подання заяви стану – залишення незмінним суб’єктного складу органів управління ПрАТ, що був чинним на момент ухвалення оскаржених рішень позачергових зборів акціонерів. Тому немає підстав вважати, що права відповідача будуть порушені, а баланс інтересів порушений.

Крім того, заборона вчинення реєстраційних дій – це один із визначених законом способів забезпечення позову, передбачений, зокрема, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

З огляду на наведене колегія суддів відхилила доводи касаційної скарги про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права в частині вжиття заходів забезпечення позову, не передбачених чинним законодавством.

Щодо доводів касаційної скарги про те, що суди попередніх інстанцій не з’ясували ні назви документа, ні наявності такого документа, ні змісту оспорюваного позивачем рішення, а також не встановили, чи набрало чинності оскаржуване рішення, дію якого ними зупинено, колегія суддів зазначила таке. Отримання / наявність копії документа за результатами розгляду позачергових загальних зборів ПрАТ цілком залежить від суб’єктивної поведінки відповідача. При цьому в заяві про забезпечення позову повністю ідентифіковано рішення, а долучені документи, серед іншого повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ, підтверджують факт ухвалення рішення, яке оскаржується. Крім того, учасники справи не заперечували факту ухвалення оскаржуваних рішень.

Що стосується посилання скаржника на порушення господарськими судами п. 7 ч. 1 ст. 170 та ч. 1 ст. 139 ГПК України, то в заяві про забезпечення позову позивач зазначив, що, враховуючи диспозитивний характер застосування інституту зустрічного забезпечення, у цьому разі немає обов’язкових підстав для його застосування, оскільки обрані заходи забезпечення позову не завдають будь-яких збитків чи негативних наслідків для учасників даної справи. Тобто позивач указав на відсутність правових підстав для обов’язкового застосування заходів зустрічного забезпечення.

З текстом постанови КГС ВС від 12 вересня 2022 року у справі № 911/172/22 можна ознайомитися за посиланнямhttps://reyestr.court.gov.ua/Review/106202079.

Аналогічна правова позиція висловлена КГС ВС у постанові від 12 вересня 2022 року у справі № 911/231/22, з текстом якої можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/106202087.