Який порядок використання коштів, що надійшли на рахунок МОЗ України як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, грант та дарунки?
Відповідь на питання підготувала Юлія Сізінцова, к.ю.н., доцент, адвокат, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ
Новини та події
10.11.2022

Питання: Який порядок використання коштів, що надійшли на рахунок МОЗ України як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, грант та дарунки?

Відповідь: Постановою КМУ «Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я» від 26 квітня 2022 р. № 491 (надалі – Постанова) затверджено Порядок використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли на поточний рахунок МОЗ, відкритий у Національному банку для надходження коштів у національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійної пожертви, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків (далі – кошти), для задоволення потреб охорони здоров’я.

Кошти, що надійшли на рахунок, спрямовуються на: закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), витратних матеріалів, медичних виробів (зокрема дороговартісного медичного обладнання) та допоміжних засобів до них, медичних меблів, спеціалізованих санітарних транспортних засобів, мобільних госпіталів, інших необхідних товарів для задоволення потреб охорони здоров’я (надалі – медичне забезпечення); відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що постраждали внаслідок бойових дій та інше; оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті тощо); закупівлю послуг, пов’язаних з постачанням медичного забезпечення, інших товарів, а саме: транспортно-експедиційних послуг та послуг із супроводження на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та/або іншими суб’єктами господарювання технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, випробувань. МОЗ може використовувати кошти з рахунка в разі виникнення комісійних витрат у рамках виконання договору банківського рахунка з Національним банком. Згідно п. 5 Порядку визначається, що першочергово кошти спрямовуються на: медичне забезпечення для регіонів, де ведуться бойові дії, та закладів охорони здоров’я, що залучені до надання медичної допомоги постраждалим та пораненим внаслідок бойових дій; відновлення роботи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що постраждали внаслідок бойових дій.

Постановою також передбачено утворення комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони здоров’я, утвореною МОЗ. Персональний склад комісії затверджується МОЗ. Головою комісії є заступник Міністра охорони здоров’я. Згідно п. 8 в залежності від напрямку використання коштів комісія приймає відповідне рішення щодо їх розподілу на основі пропозицій, поданих: 1) військовими адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад, державними та комунальними закладами охорони здоров’я; 2) підприємством «Медичні закупівлі України», сформованих з урахуванням потреб, зібраних від закладів охорони здоров’я, відповідно до номенклатури, визначеної МОЗ.

Отже, порядок використання коштів, що надійшли на рахунок МОЗ України як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, грант та дарунки, передбачений Постановою КМУ «Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я» від 26 квітня 2022 р. № 491. Даним нормативно-правовим актом рекомендовано військовим адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах рад, закладам охорони здоров’я організувати роботу із задоволення потреб охорони здоров’я відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою. Також передбачено інформування Міністерство охорони здоров’я про здійснення заходів щодо задоволення потреб охорони здоров’я та використання коштів.

Нормативні джерела:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я» від 26.04.2022 року № 491

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях. https://bit.ly/3VzyWJ0