Який порядок констатації смерті під час воєнного стану працівниками закладу охорони здоров’я?
Відповідь на питання підготувала Наталія Чорновус, адвокат, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ
Публікації лекторів
13.11.2022

Відповідь: Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Офісу Генерального Прокурора «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України» від 09.03.2022 №177/450/46 затверджено зазначений Порядок задля покращення взаємодії спеціалізованих структур при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану.

Порядком визначено дії працівників закладів охорони здоров’я та передбачено, зокрема, проведення огляду трупа лише за умови відсутності загроз життю та здоров’ю таких працівників.

Заклади охорони здоров’я зобов’язані, у разі надходження повідомлення про смерть людини, негайно повідомити органи та підрозділи Національної поліції України про кожен випадок установлення ними факту смерті людини незалежно від місця її настання.

Відповідно до вимог п. 3 розділу ІІ Порядку, працівникам закладів охорони здоров’я дозволяється видавати лікарські свідоцтва про смерть та проводити видачу/захоронення тіл без направлення на судово-медичну експертизу за умови огляду трупа працiвником закладу охорони здоров’я на мiсцi перебування трупа зi встановленням факту вiдсутностi ознак насильницькоi cмepтi або на пiдставi наявної медичної документацiї iз закладiв охорони здоров’я. Лікарські свідоцтва про смерть видаються за територіальним принципом. Проте встановлено і виключення. Відтак, п. 4 передбачено, що невидача лікарського свідоцтва про смерть відповідно до пункту 3 може бути зумовлена лише прямою письмовою вказівкою з боку органів військової адміністрації, Служби безпеки України та інших уповноважених органів.

Для працівників закладу охорони здоров’я визначено і певні обмеження, так, у випадку встановлення ознак насильницької смерті, порушувати обстановку за місцезнаходженням трупа, переміщати його до приїзду працівників поліції заборонено.

Варто наголосити і про випадки визначення ознак насильницької смерті у закладі охорони здоров’я. Відтак, за умов перебування хворого або пораненого перед смертю на лікуванні, лікарське свідоцтво про смерть видається без розтину на підставі огляду трупа та наявної медичної документації. Якщо ж смерть наступила в приймальному відділенні закладу охорони здоров’я за умов явних ознак вогнепальної, вибухової, опікової, хімічної, радіаційної або іншої травми, як результату бойових дій, незалежно від того, чи є постраждалий військовим або цивільним, лікарське свідоцтво про смерть видається лікарем закладу охорони здоров’я на підставі зовнішнього огляду.

Порядком установлено, що у разі смерті людини поза межами закладів охорони здоров’я лікарське свідоцтво про смерть видається закладом охорони здоров’я за територіальним принципом з наданням інформації про видачу такого свідоцтва до органу та підрозділу Національної поліції України, на території обслуговування якого знаходиться заклад охорони здоров’я.

Не зважаючи на затверджений Порядок, слід взяти до уваги, що на час воєнного стану в Україні не завжди вдається констатувати смерть людини керуючись таким, адже є місця, де ведуться постійні військові дії. Відтак, необхідно звертати увагу і на судову практику про встановлення факту, що мають юридичне значення, а саме:

  1. Рішення Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 17.05.2022 у справі №697/447/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104354541
  2. Рішення Новоархангельського районного суду Кіровоградської області від 30.06.2022 у справі №394/286/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105002762
  3. Рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 27.06.2022 у справі №206/1743/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105002569

Нормативні джерела:

  1. Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64
  2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Офісу Генерального Прокурора «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України» від 09.03.2022 року № 177/450/46
  3. Наказ МОЗ України «Деякі питання встановлення факту смерті» від 01.03.2022 № 390

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях. https://bit.ly/3VzyWJ0