Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
03.11.2022

Яких фахівців можна додатково залучати до надання медичної допомоги в умовах воєнного стану?

Відповідь на питання підготував Роман Майданик, д.ю.н., професор, завідувач кафедрою цивільного права Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, адвокат, член Ради Комітету медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ

Питання: Яких фахівців можна додатково залучати до надання медичної допомоги в умовах воєнного стану?

Відповідь: На період запровадження воєнного стану в Україні, з метою покриття медичними послугами осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні, до надання медичної допомоги та виконання інших заходів, пов’язаних із наданням медичної допомоги або інших заходів, які є необхідними для її надання, МОЗ України дозволило залучати до роботи лікарів-інтернів, молодших спеціалістів із медичною освітою, а також лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії.

Порядок залучення медичних працівників-іноземців і студентів медичних вищих навчальних закладів до надання медичної допомоги в умовах воєнного стану передбачено наказами МОЗ України: «Про залучення медичних працівників-іноземців до надання допомоги постраждалим в умовах воєнного стану» від 26.02.2022 № 383 (далі – Наказ МОЗ № 383), «Про залучення лікарів-інтернів та деяких інших осіб до виконання заходів, пов’язаних із наданням медичної допомоги особам, які постраждали під час надзвичайної ситуації, яка виникла в період воєнного стану в Україні» від 27.02.2022 № 385 (далі – Наказ МОЗ № 385).

Як залучити іноземців

До роботи в закладі охорони здоров’я можна залучати лікарів та інших медичних працівників – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Вони можуть бути залучені до роботи в добровільному порядку за умови наявності документів, що підтверджують відповідну освіту та професійну кваліфікацію (п. 1 Наказу МОЗ № 383). Обов’язок керівників закладів охорони здоров’я – забезпечити належні умови для ефективної організації залучення медиків-іноземців (п. 2 Наказу МОЗ № 385).

Необхідно надавати інформацію про залучених до роботи медиків-іноземців до МОЗ України (п. 3 Наказу МОЗ № 383).

За потреби заклад охорони здоров’я має забезпечити надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини із залученням іноземних медичних працівників, що відповідають вимогам до професійної освіти та кваліфікації тієї країни, у якій працює відповідний медичний працівник, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

Як залучити лікарів-інтернів і медиків без вимог до атестації

Лікарів-інтернів, молодших спеціалістів з медичною освітою, а також лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії може бути залучено за потреби, яка виникла у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Потребу формують структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (п. 2 Наказу МОЗ № 385).

Їх може бути допущено: до надання медичної допомоги, виконання інших заходів, пов’язаних із наданням медичної допомоги або інших заходів, які є необхідними для її надання.

У випадку залучення лікарів-інтернів до надання медичної допомоги, першорядно рекомендується залучати лікарів-інтернів, які на момент залучення проходять практичну частину підготовки в інтернатурі (п. 3 Наказу МОЗ № 385).

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, заклади охорони здоров’я, які є базами стажування лікарів-інтернів та заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів мають:

  • забезпечити відрядження лікарів-інтернів, молодших спеціалістів з медичною освітою, а також лікарів-спеціалістів до закладів охорони здоров’я, які потребують додаткової допомоги зазначеного контингенту осіб, необхідність якої виникла у зв’язку з воєнними діями в Україні;
  • забезпечити розміщення та допуск до роботи в закладах охорони здоров’я лікарів-інтернів, молодших спеціалістів з медичною освітою, а також лікарів-спеціалістів, які відрядженні для надання медичної допомоги;
  • у разі необхідності забезпечити узгодження графіків проходження інтернатури лікарями-інтернами та оптимізацію навчального процесу з урахуванням воєнної ситуації в країні;
  • щотижня (кожного четверга) інформувати МОЗ України про кількість лікарів-інтернів, молодших спеціалістів з медичною освітою, а також лікарів-спеціалістів, залучених до надання медичної допомоги відповідно до цього наказу.

Заклади охорони здоров’я, у яких до надання медичної допомоги залучено зазначених вище лікарів-інтернів, молодших спеціалістів з медичною освітою, мають ознайомити їх із необхідними нормативно-правовими актами, затвердженими МОЗ України та провести інструктаж щодо використання засобів індивідуального захисту під час надання медичної допомоги.

На зазначених вище осіб вище поширюються гарантії, передбачені ст. 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», їм забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати у разі виконання норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування.

Як залучити студентів

На період воєнного стану МОЗ України дозволило залучати до надання медичної допомоги на добровільних засадах здобувачів вищої освіти 4–6-го років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Як і іноземців, їх допуск до роботи має проводитися згідно з Законом України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 № 3236-VI (п. 7 Наказу МОЗ № 385). Протягом цього часу заклади вищої освіти мають забезпечити навчання залучених студентів за індивідуальним графіком.

Нормативні джерела:

  1. Наказ МОЗ України «Про залучення медичних працівників-іноземців до надання допомоги постраждалим в умовах воєнного стану» від 26.02.2022 № 383
  2. Наказ МОЗ України «Про залучення лікарів-інтернів та деяких інших осіб до виконання заходів, пов’язаних із наданням медичної допомоги особам, які постраждали під час надзвичайної ситуації, яка виникла в період воєнного стану в Україні» від 27.02.2022 № 385

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях. https://bit.ly/3VzyWJ0