Як військовослужбовцю отримати медичну допомогу в разі хвороби?
Відповідь на питання підготувала Зінаїда Чуприна, адвокат, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник кримінальної практики ЮК «Ріяко та партнери»
Публікації лекторів
19.10.2022

Відповідь: Право на отримання медичної допомоги військовослужбовцям передбачено ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1923 затверджено «Порядок надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями» (надалі – Постанова № 1923).

Відповідно до п. 2 Постанови № 1923, медична допомога військовослужбовцям надається військово лікувальними закладами за територіальним принципом як в мирний час, так і під дії особливого періоду.

У разі відсутності за місцем проходження військової служби такого закладу або відсутності у ньому необхідного обладнання або лікарів відповідного профілю та у невідкладних випадках військовослужбовець направляється до військово-медичних закладів інших військових формувань. Надання медичної допомоги у військово-медичних закладах інших військових формувань провадиться за наявності засвідченого відповідною печаткою направлення уповноваженої посадової особи та наявності медичного висновку про необхідні види і обсяги медичної допомоги.

Також п. 5 Постанови № 1923 визначено, що при загостренні хронічних захворювань направлення за повідомленням відповідного військовомедичного закладу подається до нього протягом 3х діб з дня госпіталізації чи амбулаторного надання екстреної медичної допомоги. Переведення військовослужбовців для подальшого надання медичної допомоги до військово-медичних закладів інших військових формувань дозволяється після стабілізації їх загального стану.

Отже, військовослужбовець може звернутися по медичну допомогу до відповідних військово-медичних закладів.

Нормативні джерела:

  1. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII
  2. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями» від 18.10.1999 № 1923

Джерело: Посібник «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях. https://bit.ly/3VzyWJ0