Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
18.10.2022

Як поводитись адвокату якщо батько використовує процес для образ адвоката, суддя не реагує. Можна відмовитись від справи щоб уникнути негативних наслідків щодо честі, гідності та ділової репутації адвоката?

Відповідь підготувала адвокат Оксана Вікенфельд, член Центру сімейного права ВША НААУ

Відповідно до Висновку КРЕС № (2013) 16 «Про відносини між суддями та адвокатами», прийнятого на 14-му пленарному засіданні КРЄС (м. Страсбург, 13 – 15 листопада 2013) КРЄС визначено: – відносини між суддями та адвокатами мають базуватися на взаємному розумінні ролі кожного з них, на взаємоповазі та незалежності один від одного; – за необхідне розвивати діалог та обміни досвідом між суддями та адвокатами на предмет їхніх взаємовідносин на національному та європейському інституційному рівні; – дотримання спільних правових принципів та етичних цінностей усіма професійними учасниками судового процесу є необхідною умовою для належного відправлення правосуддя.

В контексті наведеної ситуації, в першу чергу адвокату варто звернути увагу на норми Правил адвокатської етики від 09.06.2017 року, зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України 2019 року 15.02.2019 року (далі – ПАЕ), положень яких згідно ст.21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат повинен дотримуватись під час здійснення адвокатської діяльності. Так, згідно ст. 8 ПАЕ, у межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта.

Відповідно до ст. 43 ПАЕ адвокат має не поступатися своєю незалежністю у захисті й представництві прав та інтересів клієнта з метою не погіршити стосунків з суддями; у випадку вчинення судом тиску на адвоката – не йти на компроміси, що суперечать охоронюваним законом інтересам клієнта; послідовно дотримуватися принципу пріоритетності інтересів клієнта перед всіма іншими інтересами й міркуваннями, що пов’язані з відносинами адвоката з судом. Адвокат не повинен залишати без уваги порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення суду та інших учасників процесу до свого клієнта, його самого або адвокатури в цілому і повинен реагувати на відповідні дії у формах, передбачених чинним законодавством та/або актами РАУ, НААУ. До прикладу, можливе звернення адвоката до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, звернення до НААУ для надання оцінки порушенням професійних прав адвоката і гарантій адвокатської діяльності та прийняття відповідного рішення з цього питання.

Разом з тим, вказана ситуація може також трактуватись у контексті ст.9 ПАЕ щодо наявності у адвоката конфлікту інтересів, як суперечності між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

Враховуючи це, адвокат може повідомити клієнта про наявність у нього конфлікту інтересів в процесі реалізації договору про надання правової допомоги у зв’язку з поведінкою судді у справі. У цьому разі за відсутності письмового погодження клієнта, такий договір має бути розірваний з дотриманням умов, визначених ПАЕ.

Згідно ст. 29 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. ПАЕ надає адвокату право в будь-який час достроково (до завершення виконання доручення) розірвати договір з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, в односторонньому порядку на умовах, передбачених договором (ст. 32).

Таким чином, узгодивши з клієнтом дострокове припинення договору у зв’язку з вказаними обставинами, він може бути припинений за взаємною згодою сторін, або ж потрібно проаналізувати умови договору щодо можливості та порядку його одностороннього розірвання з ініціативи адвоката.

Варто не забувати, що при розірванні договору (незалежно від причин) адвокат зобов’язаний повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення; поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи (наданих послуг) і передати клієнту копії процесуальних документів, наявних у адвоката.