Як оформити індивідуальні програми реабілітації дітям до одного року життя?
Відповідь на питання підготував Андрій Світлицький, адвокат, член Центру медичного права ВША НААУ
Новини та події
10.10.2022

У зв’язку з внесенням змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309, шляхом викладення його в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 30 останнім часом збільшилась кількість звернень батьків дітей з інвалідністю до лікарсько-консультативних комісій щодо встановлення їх дітям підгрупи «А»; перегляду індивідуальних програм реабілітації тощо. Значна кількість звернень також стосується дітей віком до одного року життя. При цьому обов’язковою формою для складання (перегляду) індивідуальних програм реабілітації (далі – ІПР) є форма, затверджена наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623.

Так, п. 13 Форми індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, що видається лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів передбачає необхідність заповнення обмежень життєдіяльності, таких як: до самообслуговування; до пересування; до орієнтації; до спілкування; до контролю за своєю поведінкою; до трудової діяльності; до навчання (до професійного навчання; до здобуття освіти). Таке формулювання норми не дає повного розуміння яким чином встановити лікарсько-консультативній комісії, створеній здебільшого з лікарів-педіатрів або сімейних лікарів медичного закладу, що надає первинну медичну допомогу, по зазначених критеріях ступінь обмеження життєдіяльності, зокрема діточок до одного року життя.

Керуючись зазначеними чинними нормативними актами, очевидно, що значними та важливими для прийняття лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям є консультативні висновки лікарів-спеціалістів щодо визначення обмежень життєдіяльності.

Висновок лікаря-спеціаліста для лікарсько-консультативної комісії закладу, що надає первинну медичну допомогу, особливо відносно дітей до одного року життя, має важливе значення стосовно визначення видів та ступеню обмеження життєдіяльності, реабілітаційного потенціалу тощо та береться до уваги під час прийняття рішень та складання ІПР. Саме за участю залучених спеціалістів закладів охорони здоров'я розробляється ІПР, як передбачено п. 8 Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою КМУ від 23 травня 2007 р. № 757.

У разі незгоди з висновками лікарсько-консультативної комісії, зокрема визначенням обмежень життєдіяльності, батьки дитини можуть ініціювати перегляд ІПР з направленням до профільних спеціалістів третього рівня надання медичної допомоги (спеціалізовані лікарні) для з’ясування зокрема питань:

  1. Яких реабілітаційних заходів потребує дитина?
  2. Чи є у дитини обмеження життєдіяльності, і якщо є, то якого виду та ступеню?

Після отримання висновків, лікарсько-консультативна комісія має право переглянути ІПР.

Нормативно-правові акти:

— Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» в редакції чинній на момент звернення та вчинення відповідних дій, а не в редакції зручній заявниці, як це здійснено під час подання звернення (наприклад, визначення «інвалідність» наведено у зверненні в редакції Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», чинній до 01.01.2012. Після зазначеної дати зміст терміну «інвалідність» змінено законодавцем);

— Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 30) «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю»;

— Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю»,

— Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 917 «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям»,

— Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.12.2001 № 482 «Про затвердження порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років» зі змінами та доповненнями,

— Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання».