Як діяти у випадку неправомірного використання комерційного найменування?
Відповіді на питання
Публікації лекторів
01.11.2022

Відповідь: Комерційним (фірмовим) найменуванням є назва, якою юридична особа позначає себе на ринку і яка використовується для її ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Як захистити власне комерційне найменування, якщо його почала використовувати інша особа?

  1. Досудове врегулювання спору (направлення листа-вимоги, претензії).
  2. Якщо комерційне найменування є частиною торговельної марки порушника — подати заперечення проти заявки на торговельну марку. Або оскаржити рішення про реєстрацію торговельної марки в Апеляційній палаті чи визнати недійсним свідоцтво на торговельну марку у судовому порядку.
  3. Неправомірне використання комерційного найменування як недобросовісна конкуренція — звернення до Антимонопольного комітету із заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
  4. Звернення до суду з метою визнання факту порушення, припинення порушення, заборони використання найменування, відшкодування збитків тощо.

Для прикладу наведемо рішення Господарського суду міста Києва від 07.07.2022 р. у справі N 910/19874/21.

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" звернулося з позовом до ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз". Позов обґрунтований тим, що Позивач раніше Відповідача почав використовувати у своїй господарській діяльності комерційні (фірмові) найменування «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», «ГК «Нафтогаз України», «GSC «Нафтогаз України». Тому використання Відповідачем у своїй назві позначень, подібних та/або тотожних до комерційних найменувань, є неправомірним.

Позивач на підтвердження своїх вимог подав до суду висновок експертизи за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, свідоцтво на торговельну марку, ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, договори постачання природного газу та договори купівлі-продажу природного газу, та інші докази.

Суд задовольнив позов частково. Зобов’язав Відповідача припинити використання комерційних (фірмових) найменувань, належних Позивачу ТОВ "Газопостачальна компанія". "Нафтогаз України", шляхом виключення з повного найменування частини "Газопостачальна компанія "Нафтогаз". Заборонив використанням позначення "Газопостачальна компанія "Нафтогаз" в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, у господарській діяльності та назві товариства.

На питання щодо неправомірного використання комерційного найменування відповів Сергій Барбашин, адвокат, власник Barbashyn Law Firm, Заступник голови комітету з Інтелектуальної власності НААУ, Голова UNBA NextGen, Віце-президент Європейської асоціації молодих адвокатів (EYBA).

Зареєструватися на вебінар “Юридичний супровід ІТ-діяльності”, лектором якого виступає Сергій Барбашин: https://bit.ly/3flcsv9