Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
03.06.2021

Визначаємо місце проживання дітей відповідно до останніх судових тенденцій

Для Центру сімейного права ВША підготувала: Назаренко Мар’яна, адвокат, засновник Адвокатського бюро “Назаренко Мар`яни”

Для Центру сімейного права ВША НААУ підготувала: Назаренко Мар’яна, адвокат, засновник Адвокатського бюро “Назаренко Мар`яни”

Основні аспекти

Розглядаючи питання про визначення місця проживання дитини, варто пам’ятати про те, що мати і батько мають рівні права та обов`язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Розмірковуючи про розірвання шлюбу, батько чи мати не наважуються розірвати стосунки, вважаючи, що неможливо буде в подальшому вирішити питання про місце проживання дитини. Але в даному випадку потрібно пам’ятати про те, що чинним законодавством визначено, що розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов`язків щодо дитини.

Важливим аспектом є той факт, що виключно до десяти років місце проживання дитини визначається за згодою батьків. Водночас, якщо дитина досягла десяти років, то її місце проживання визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.

Куди звертатися у разі якщо виник спір щодо визначення місця проживання дитини та що враховується органом при вирішенні такого спору?

Якщо домовитися не вийшло, батько і мати не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Варто пам’ятати, що розгляд питання щодо вирішення місця проживання дитини органом опіки та піклування не виключає вирішення цього ж питання судом.

Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов`язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров`я та інші обставини, що мають істотне значення.

Також, необхідно з`ясовувати, з ким із батьків дитина бажає проживати. При цьому, враховується, хто з батьків виявляє більшу увагу до дитини і турботу про неї, їхній вік, особисті якості батьків, можливість створення належних умов для виховання.

Важливо пам’ятати, що перевага в матеріально-побутовому стані одного з батьків сама по собі не є вирішальною умовою для передачі йому дитини. Найкращі інтереси дитини – регулюючий фактор у даній категорії справ.

Дитину «неможливо» розлучити з матір’ю

Наразі судова практика наголошує на тому, що не є основним фактором визначення місце проживання дитини з матір`ю те, що спір стосується вкрай чутливої сфери правовідносин, а також те, що підтримка з боку матері має першочергове значення, з огляду оцінки саме найкращих інтересів дитини.

При розгляді справ щодо визначення місця проживання дитини суди насамперед виходять з інтересів самої дитини, враховуючи при цьому сталі соціальні зв`язки, місце навчання, психологічний стан тощо, а також дотримуються балансу між інтересами дитини, правами батьків на виховання дитини і обов`язком батьків діяти в її інтересах.

Таким чином, суд може визначити місце проживання дитини разом з батьком, якщо встановить, що для забезпечення інтересів дитини саме визначення місця проживання дитини разом із батьком відповідатиме її інтересам.

Отже, суд має встановити, чи наявні обставити, за яких малолітня дитина може бути розлучена з матір`ю. При цьому, взяти до уваги, що першочергове врахування інтересів дитини переважає над інтересами батьків.

Європейський суд з прав людини зауважує, що між інтересами дитини та інтересами батьків повинна існувати справедлива рівновага і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків. (HUNT v. UKRAINE, № 31111/04, §54, ЄСПЛ, від 07.12.2006). При визначенні основних інтересів дитини у кожному конкретному випадку необхідно враховувати дві умови: по-перше, у якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв`язків із сім`єю, крім випадків, коли сім`я виявляється особливо непридатною або явно неблагополучною; по-друге, у якнайкращих інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є неблагополучним (MAMCHUR v. UKRAINE, № 10383/09, §100, ЄСПЛ, від 16.07.2015).

Чи можливо визначити місце проживання дитини, якщо батьки проживають за однією адресою?

Так, можливо. Проживання батьків за однією адресою не є підставою для відмови у задоволенні позову про визначення місця проживання дитини разом з одним із них. В даному випадку встановлюється, чи фактично припинені між сторонами шлюбні відносини, чи ведеться спільне господарство та чи змогли батьки самостійно вирішити спір щодо визначення місця проживання дитини.

Рекомендуємо проаналізувати судову практику, яка склалася наразі при вирішенні спорів про визначення місця проживання дитини, серед якої, зокрема:

постанова Великої Палати Верховного Суду від 17.10.2018 у справі №402/428/16-ц (про рівність прав батьків дитини);

постанова Верховного Суду від 20.10.2020 у справі №333/1013/17 (щодо врахування думки дитини при вирішенні спору);

постанова Верховного Суду від 14.02.2019 у справі №377/128/18 (про обставини, що мають істотне значення при вирішенні спору);

постанова Верховного Суду від 28.12.2020 у справі №487/2001/19-ц (щодо врахування думки дитини при вирішенні спору);

постанова Верховного Суду від 23.12.2020 у справі №712/11527/17 (врахування найкращих інтересів дитини).

Підсумовуючи, варто зазначити про складність вказаної категорії справ. Спір про визначення місця проживання дитини – один з найболючіших і юридично складних судових процесів. Тож, до цього спору потрібно підходити виважено, враховувати всі обставини, що мають істотне значення. Варто розуміти, що кожен спір буде розвиватися за власним сценарієм, оскільки в цій справі немає ніяких шаблонів, водночас, потрібно пам’ятати, що першочергова увага має приділятися якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.