Використання інструментів електронного судочинства у відправленні правосуддя: огляд законодавчих змін
Тетяна Рабко, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області.
Публікації лекторів
18.08.2022

Сьогодні, 19 серпня набрав чинності Закон про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо додаткових способів інформування про судові справи та проведення зборів суддів в умовах воєнного чи надзвичайного стану” від 27.07.2022 р. № 2461-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2461-IX#Text

Метою прийняття Закону є, зокрема, запровадження додаткового повідомлення учасників судового процесу про розгляд справи з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, в тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), та отримання через відповідний додаток в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документу, виданого у формі електронного документу, особою, що є стороною по справі.

Частину першу статті 11 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” викладено у наступній редакції:

“1. Судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.

Додатковим способом інформування про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, може бути надання інформації з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного застосунку Порталу Дія.

Програмними засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі мобільного застосунку Порталу Дія, може бути також забезпечено додаткове інформування сторін спору, авторизованих через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або через мобільний застосунок Порталу Дія, шляхом відображення в електронній формі судового рішення у справі, виконавчого документа";

Закон опубліковано в газеті “Голос України” від 18.08.2022 № 169.

Слід звернути увагу, що 28 грудня 2021 року вже розпочато надсилання повідомлень про дату та час проведення судових засідань, в яких стороною по справі є користувач мобільного застосунку "Дія".

Таке повідомлення здійснювалось у відповідності до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 22.11.2021 № 151/385. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1572-21#Text

Крім того, 05 серпня 2022 року Рада судів України прийняла рішення № 26 «Щодо підвищення використання інструментів електронного судочинства у відправленні правосуддя». http://rsu.gov.ua/ua/documents/130

Відповідно до змісту цього рішення, з метою підвищення рівня використання інструментів електронного судочинства під час відправлення правосуддя в умовах скрутного фінансового забезпечення судів було рекомендовано судам:

— у випадках, коли адвокат, нотаріус, приватний виконавець, арбітражний керуючій, судовий експерт, державний орган, орган місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання державного або комунального секторів економіки, який бере участь у справі, не має офіційної електронної адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі – вимагати зареєструвати таку офіційну електронну адресу для подальшого направлення судом процесуальних документів в електронній формі;

— виклики та повідомлення, обмін процесуальними документами з учасниками судових проваджень у першу чергу здійснювати за допомогою електронної пошти та/або з використанням вказаних учасниками судових проваджень мобільних телефонів (в тому числі й з використанням месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання);

— виклики та повідомлення, обмін процесуальними документами з учасниками судових проваджень за допомогою засобів традиційного поштового зв'язку здійснювати виключно у разі неможливості комунікації за допомогою електронної пошти та/або з використанням вказаних учасниками судових проваджень мобільних телефонів (в тому числі й з використанням месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання);

— у разі відсутності можливості у суді роздрукувати документи, що надійшли до суду в електронній формі через значний їх обсяг, звертатися до учасників судових проваджень з пропозицією додатково подати відповідні документи для суду у паперовій формі;

— розглянути можливість розміщення на офіційних сайтах інформації про мобільні телефони, через які учасники судових проваджень зможуть комунікувати з судом (або офісом судді) за допомогою месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання;

— розглянути можливість створення та розміщення на офіційних сайтах суду альтернативних поштових адрес (зареєстрованих на безпечних доменних іменах), через які учасники судових проваджень зможуть комунікувати з судом (або офісом судді) у випадку неможливості використання офіційної електронної адреси суду.

Крім того, було закликано усіх учасників судових проваджень:

— з розумінням поставитися до існуючих проблем фінансування судової гілки влади в умовах воєнного стану;

— з розумним інтервалом часу цікавитися провадженням у їх справах, добросовісно користуватися належними процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки;

— зареєструвати електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі;

— зареєструватися в підсистемі "Електронний кабінет" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

— використовувати функціонал "Електронного кабінету" для ознайомлення з поданими документами в електронній формі;

— при подачі до суду процесуальних документів зазначати електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або іншу електронну адресу, через яку суд може здійснювати комунікацію;

— при подачі до суду процесуальних документів зазначати мобільний номер телефону та найбільш зручний месенджер, через які суд може здійснювати виклики та повідомлення, або обмінюватися електронними документами;

— при наявності на офіційних сайтах судів інформації про мобільні телефони, альтернативні поштові адреси, через які учасники судових проваджень зможуть комунікувати з судом (або офісом судді) – використовувати їх для комунікації з судом;

— при подачі значного обсягу документів до суду в електронній формі (понад 30 аркушів) –додатково подавати їх суду в паперовій формі.

Також, було вирішено розробити та затвердити тимчасовий Порядок надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток, процесуальних документів суду за допомогою месенджерів, які дозволяють отримати інформацію про доставку відповідного повідомлення, процесуального документа, та отримати інформацію про їх прочитання.

Згідно із ч. 9 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених цим Законом повноважень, є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування.

Нагадаємо, що 21 липня 2022 Верховною Радою України отримано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання офіційних електронних адрес в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями №7574. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1408053

З публікацією щодо обов’язкової реєстрації та використання офіційних електронних адрес в ЄСІТС Ви можете ознайомитися за посиланням: https://www.hsa.org.ua/blog/shhodo-obov-yazkovoyi-reyestratsiyi-ta-vykorystannya-ofitsijnyh-elektronnyh-adres-v-yesits/ .

Враховуючи викладене, наразі галузь електронного судочинства активно розвивається та держава створює усі можливості для спрощення доступу учасників судового процесу до правосуддя. Однак, особи, які за законом зобов’язані зареєструвати офіційні електронні адреси в ЄСІТС, нерідко зволікають з виконанням свого обов’язку, про що свідчить офіційна статистика, що позбавляє суди можливості у повній мірі реалізувати усі функції ЄСІТС.

З публікацією Щодо внесення змін до роботи судів з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (ЄСІТС) Ви можете ознайомитися за посиланням: https://www.hsa.org.ua/blog/shhodo-vnesennya-zmin-do-roboty-sudiv-z-yedynoyu-sudovoyu-informatsijno-telekomunikatsijnoyu-systemoyu-yesits/ .

Підготувала Тетяна Рабко, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області.

Реєстрація на майбутні заходи лектора:

Вебінар: “Електронне судочинство: навички роботи адвоката з електронними сервісами” https://bit.ly/3IT9kkj

Вебінар "Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Огляд судової практики" https://www.hsa.org.ua/vebinar-vidshkoduvannya-vytrat-na-profesijnu-pravnychu-dopomogu-oglyad-sudovoyi-praktyky/