Встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу е-резидентами в Україні
З 1 квітня набуває чинності Закон про е-резиденство
Огляди
31.03.2023

Встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу е-резидентами в Україні: з 1 квітня набуває чинності Закон про е-резиденство

З метою оптимізації сучасної податкової системи та іншого законодавства в Україні у зв’язку з проведенням експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства 06 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (№ 2654-IX), який було опубліковано в газеті «Голос України» 28 жовтня 2022 року.

Закон набуває чинності 1 квітня 2023 року.

Тож в огляді законодавчих змін з’ясуємо, як набути статусу е-резидента та які можливості надає даний закон міжнародним ІТ-спеціалістам.

Фактично цей Закон надає сприятливі умови для реєстрації заінтересованими іноземцями та особами без громадянства, які набули статусу е-резидента, себе як фізичної особи-підприємця та ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні.

Документом передбачається внесення змін до Податкового кодексу у частині визначення статусу е-резидента.

Відповідно електронним резидентом (е-резидентом) є іноземець, який досяг 18-річного віку, не є податковим резидентом України, отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформація про якого внесена до інформаційної системи «Е-резидент».

Станом на сьогодні е-резидент може здійснювати виключно п’ять видів господарської діяльності:

• видання комп’ютерних ігор (58.21 КВЕД);

• видання іншого програмного забезпечення (58.29 КВЕД);

• комп’ютерне програмування (62.01 КВЕД);

• інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем (62.09 КВЕД);

• оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність (63.11 КВЕД) тощо.

Проте у перспективі перелік таких видів діяльності планують розширювати, бізнес зможуть вести інші представники креативної економіки.

Іноземець має право набути статус електронного резидента (е-резидента) після подання ним через інформаційну систему «Е-резидент» заяви про набуття статусу електронного резидента (е-резидента), його ідентифікації та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Не можуть бути електронними резидентами (е-резидентами):

• громадяни України;

• іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні чи є податковими резидентами України;

• особи без громадянства;

• особи, які отримують доходи з джерелом походження з України за товари, роботи, послуги (крім пасивних доходів);

• особи, які є громадянами (підданими), резидентами або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держави (юрисдикції), не включені до Переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента).

До Переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента), не може бути включена держава:

• визнана державою-агресором та/або державою-окупантом щодо України;

• включена до переліку високоризикових держав (юрисдикцій) FATF, щодо яких застосовуються посилені заходи належної перевірки та/або контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення ("чорний список" FATF);

• включена до переліку держав (територій), які мають стратегічні недоліки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв FATF ("сірий список" FATF);

• визначена Європейською комісією як країна із слабкими режимами запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Порядок набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм доступу до кваліфікованих електронних довірчих послуг визначається Кабінетом Міністрів України.

Взяття на облік електронного резидента (е-резидента) здійснюється контролюючим органом на підставі відомостей, отриманих від інформаційної системи "Е-резидент".

Підставами для скасування статусу електронного резидента (е-резидента) є:

1. подання іноземцем заяви про скасування статусу електронного резидента (е-резидента) за власним бажанням;

2. анулювання статусу електронного резидента (е-резидента) на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки, у разі отримання інформації про:

• смерть особи, визнання її безвісно відсутньою;

• обмеження цивільної дієздатності особи або визнання її недієздатною;

• невідповідність особи вимогам для е-резидента.

3. закінчення строку дії документа про відповідність засобу кваліфікованого електронного підпису або позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації засобу кваліфікованого електронного підпису, який використовує електронний резидент (е-резидент), за умови що електронний резидент (е-резидент) не здійснить протягом одного місяця з дня завершення строку дії відповідного документа отримання засобу кваліфікованого електронного підпису з чинним документом про відповідність або з позитивним експертним висновком за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Іноземець втрачає статус електронного резидента (е-резидента) з дня, наступного за днем внесення запису про скасування статусу електронного резидента (е-резидента) до інформаційної системи «Е-резидент».

Закон передбачає для е-резидентів можливість:

• здійснювати підприємницьку діяльність (ФОП);

• сплачувати 5 % від доходу;

• дистанційно відкривати та управляти банківськими рахунками;

• користуватися надсучасними інструментами для управління бізнесом онлайн за допомогою ноутбука чи смартфона;

• підписувати документи електронним підписом.

Закон доступний для ознайомлення за посиланням: https://cutt.ly/z40AWcS

Пов'язаний матеріал:

Е-резидентству в Україні бути: Верховна Рада прийняла прогресивний закон. https://cutt.ly/W42pZI4