Всесвітній день інформації (World Information Day) 26 листопада
Цей день на КАЛЕНДАРІ ДИТИНСТВА позначила Олена ДРИШЛЮК, адвокат, медіатор, член команди Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ
Новини та події
26.11.2021

Головна мета цього дня – навчити суспільство вміло користуватися інформацією.

Інформація це відомості про осіб, предмети, факти, події, явища й процеси, незалежно від форм їх вираження.

За міжнародними стандартами — інформація це знання про предмети, факти ідеї тощо, якими можуть обмінюватись люди в рамках конкретного контексту (ISO/IEC 10746-2:1996); або які в конкретному контексті мають конкретну сутність (ISO/IEC 2382:2015).

З метою сприяння формуванню, розробці та координації єдиного світового інформаційного простору, в якому вже зараз перебуває вся світова спільнота, була створена громадська організація — Міжнародна академія інформатизації, а в 1992 році відбувся перший Міжнародний форум інформатизації

Щорічно, в останню п’ятницю листопада проводяться так звані юзвішінскіе читання, в рамках яких у багатьох країнах світу відзначається Всесвітній День Інформації.

Інформація завжди відігравала в житті людства надзвичайно важливу роль. А з середини 20 століття в результаті соціального прогресу і стрімкого розвитку науки і техніки роль інформації стала чи найголовнішою цінністю людства.

Якщо раніше говорили, «хто володіє інформацією, володіє світом» то зараз, враховуючи, що інформаційне навантаження досить потужне, недостатньо володіти інформацією, необхідно вміти безпечно нею користуватись.

Безперечно, інформація робить людину сильнішою, проте потрібно бути розбірливим у виборі джерел її походження, адже не варто споживати все інформаційне сміття. З’являєтеся ще одне крилате висловлювання — «Те, чого ти не знаєш, не зможе тобі нашкодити». Над цим також варто задуматися під час святкування Всесвітнього дня інформації, адже вона не завжди буває корисною і безпечною.

Явище лавиноподібного наростання інформації отримало назву «інформаційний вибух». Зростання кількості доступних даних ускладнює процес управління інформацією, що призводить до інформаційного перевантаження. З’являються такі поняття, як «інформаційний голод», «інформаційний стрес».

Сьогодні світом рухає інформація.

Світовою тенденцією став перехід на цифрові технології, розвиток високошвидкісного Інтернету і мобільного зв'язку. Одним з найважливіших напрямів інформатизації став розвиток Інтернет-технологій. В наше життя міцно увійшов Інтернет, який дозволяє не тільки отримувати інформацію, але і спілкуватися з людьми на великій відстані, і отримувати доступ до різних медіа-розваг з будь-якого місця на нашій планеті. Те саме цифрове майбутнє, про яке колись всі тільки мріяли, давно вже стало цифровим сьогоденням. В наші дні вже нікого не здивуєш ні мобільником, ні ноутбуком, ні Інтернетом, ні яким-небудь іншим цифровим «девайсом».

Світ вступив у нову, інформаційну еру, настав час мережевих спільнот та організацій без кордонів.

Історія розвитку цивілізації пам’ятає кілька інформаційних революцій.

Перша безпосередньо пов’язана з винаходом писемності, тому що з’явилася унікальна можливість точної передачі знань від покоління до покоління.

Друга відбулася в середині XVI століття і була викликана винаходом друкарства, що радикально змінило індустріальне суспільство та культуру.

Третя припала на кінець XIX століття і пов’язана з винаходом електрики, завдяки якому з’явилися радіо, телефон, телеграф, які дозволили оперативно передавати інформацію.

Четверта в 70-х роках XX століття була зумовлена винаходом мікропроцесорної технології і появою персонального комп’ютера.

Сьогодні ми живемо під час п’ятої інформаційної революції, яка напряму пов'язана з формуванням і розвитком глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж.

Найбільш показовий приклад результатів п’ятої революції – Глобальна мережа Інтернет. Швидкості та обсяги оброблюваної інформації стрімко зросли, з’явилися унікальні можливості виробництва, передачі та розповсюдження інформації, а також нові види діяльності в мережах. Інтернет з високими швидкостями обміну інформацією та її доступністю для значної частини людства. За п'ять попередніх років людством було вироблено інформації більше, ніж за всю попередню історію. Обсяг інформації в світі зростає щорічно на 30 %.

На сьогоднішній день, (26.11.2021) більш ніж 5 мільярдів людей мають доступ до Інтернету. Вражаючу динаміку змін в різних аспектах інформаційної екосистеми можна відслідковувати в реальному часі на сайті Internet Live State (https://www.internetlivestats.com/), де з неймовірною швидкістю, майже кожну долю секунди зростає кількість користувачів.

Цифрове майбутнє, про яке раніше лише розповідали фантасти, тепер стає звичним сьогоденням.

Доступність інформації може стати згубною для дітей і підлітків.

Важливою проблемою цифрового розвитку стала саме загальнодоступність інформації. Збереження конфіденційності стало справжньою параноєю. Соціальні мережі та деякі інші сайти вимагають введення особистих даних.

Витік подібної інформації може стати проблемою, найменша з яких – підписка електронної пошти або телефонного номера на спам-розсилку.

Надлишок найрізноманітнішого «сміття» в Мережі може стати причиною стресу, жорстокості і навіть ввести в стан депресії.

Так само, як і дорослі, діти та молодь використовують Інтернет для реалізації свого права на отримання інформації.

Від однієї п’ятої до двох п’ятих дітей та молодь можуть вважатися «мисливцями за інформацією» в тому сенсі, що вони щотижня відпрацьовують кілька форм пошуку інформації в цифровому середовищі, щоб дізнатися щось нове, отримати інформацію про роботу або можливості навчання, ознайомитися з новинами, прочитати медичну інформацію або знайти заходи, що організовуються неподалік.

Часом спілкування у віртуальних просторах настільки сильно затягує людину, що повністю замінює реальне життя. Тому важливо пам’ятати, що все добре в міру.

За даними міжнародного дослідницького проєкту ESPAD, у 2019 році лише 6,7% опитаних підлітків в Україні не користувались соціальними мережам. Майже 45% підлітків проводять у соціальних мережах до 3 годин на день, а ще приблизно 50% – 4 та більше годин.

Захист дітей в Інтернеті (англ. Child Online Protection, COP) – це ініціатива, започаткована Міжнародним союзом електрозв'язку (далі по тексту — МСЕ) (англ. International Telecommunication Union) у листопаді 2008 року в рамках Глобальної програми з кібербезпеки (англ. Global Cybersecurity Agenda, GCA). Ця ініціатива була підтримана Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй та кількома міжнародними організаціями.

COP є міжнародною спільною мережею для захисту дітей у всьому світі від загроз в кіберпросторі шляхом забезпечення проведення юридичних, технічних та організаційних заходів.

У 2005 році Всесвітній саміт з інформаційного суспільства ухвалив Туніський порядок денний, який спеціально закликав до гарантій в рамках ІКТ-середовища «включення регуляторних, саморегулівних та інших ефективних політик та механізмів захисту дітей та молоді від зловживання та експлуатації через ІКТ», «інтегруючи їх» у національні плани дій та е-стратегії».

Починаючи цю ініціативу, МСЕ брав до уваги те, що у сучасну інформаційну епоху актуалізувалася проблема безпеки в Інтернеті, у першу чергу – безпечного використання Інтернету дітьми. Діти мають специфічні потреби та вразливості стосовно безпеки в Інтернеті порівняно з дорослими. Діти витрачають все більшу кількість часу на роботу в Інтернеті та комп'ютерні ігри. Соціальні мережі теж значно впливають на поведінку дітей. Часто батьки не обізнані про те, що діти розміщують свою персональну інформацією під час використання соціальних мереж, що робить дітей вразливими для онлайн-нападів. Для вирішення цих проблем багато країн організовують інформаційні кампанії, спрямовані на просвіту стейкхолдерів: представників державних установ, бізнесу та громадянського суспільства, вчителів, батьків та дітей, окремих громадян тощо для виявлення потенційних проблем та розуміння їх прав і обов'язків із формування безпечного кіберпростору для дітей.

COP застосовує цілісний підхід до заохочення безпеки в Інтернеті, виробляє керівні принципи та ключові рекомендації та стандарти для підтримки захисту дітей в Інтернеті для всіх ключових зацікавлених сторін, розробляє Рекомендації для дітей, батьків, опікунів та вихователів щодо захисту дітей в Інтернеті; сприяє розбудові типової національної системи, спрямованої на розробку позитивного онлайн-середовища для дітей та молоді, сприяє створенню відповідних підрозділів на національному рівні. Розробляються індикатори, які допомагають оцінити прогрес у впровадженні онлайнових ініціатив з захисту прав дитини на глобальному, регіональному та національному рівня

COP створила міжнародну мережу із сприяння захисту дітей в Інтернет шляхом обміну інформацією, надання рекомендацій та розповсюдження відомостей щодо кращих практик стосовно безпечної поведінки в Інтернеті та надання допомоги партнерам у розробці та впровадженні ефективних планів. COP об'єднує партнерів з усіх секторів світової спільноти, щоб забезпечити безпечний і безпечний онлайн-досвід для дітей у всьому світі, зокрема ЮНІСЕФ (англ. United Nations Children's Fund, UNICEF)

У 2018 році МСЕ разом з Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова був проведений регіональний семінар МСЕ для країн Європи та СНД «Кібербезпека і захист дитини в онлайн-середовищі» в Одесі, який був присвячений таким актуальним питанням як кібербезпека і захист дитини в онлайн середовищі.

Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова у 2015 році розроблений Мультимедійний навчальний дистанційний курс безпечного користування ресурсами мережі Інтернет .

МСЕ та робочою групою авторів із провідних установ, що працюють у індустрії інформаційно-комунікаційних технологій і переймаються проблемами захисту дитини (в цифровому середовищі) розроблені Рекомендації щодо Захисту дітей у цифровому середовищі: рекомендації для батьків та освітян 2020 (https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/1/za-initsiativi-mintsifri-pidgotuvali-rekomendatsii-shchodo-zakhistu-ditey-u-tsifrovomu-seredovishchi/COP-Guidelines-for-Parents-Educators-UAfin.pdf )

В цифровому середовищі діти та молодь наражаються на нові ризики, які можуть призвести до заподіяння їм шкоди. Згідно з висновками дослідження, проведеного Global Kids Online в різних країнах, діти та молодь, які беруть участь у більшій кількості видів онлайнової діяльності, наражалися навіть на більшу кількість онлайнових ризиків, причому, можливо, внаслідок вищого ступеня вразливості або більш впевненого вміння користуватися Інтернетом. Важливо пам’ятати про те, що ризик не завжди призводить до заподіяння шкоди. Діти та молодь, що наражаються на Онлайн-ризики, не постраждають, якщо мають необхідні знання та вміння впоратися з отриманим досвідом. Тому важливо визначити, хто з них є найбільш вразливим перед заподіянням шкоди в цифровому середовищі і як саме ризики призводять до заподіяння шкоди для того, щоб надійно захистити дітей та молодь в цифровому середовищі, уникаючи необґрунтованих обмежень їх можливостей.