Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
12.05.2020

Відповіді на трудові питання: Окремі питання безробіття

Спільний проєкт Вищої школи адвокатури і Комітету з трудового права НААУ «Відповіді на трудові питання» Питання: «За допомогою по безробіттю можуть звернутися тільки особи, які мають укладені трудові договори? Чи із введенням закону Про зайнятість населення залишилось поняття працююча особа? Якщо людина була зайнята доглядом за особою, яка є інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок […]

Спільний проєкт Вищої школи адвокатури і Комітету з трудового права НААУ «Відповіді на трудові питання»

Питання:

«За допомогою по безробіттю можуть звернутися тільки особи, які мають укладені трудові договори? Чи із введенням закону Про зайнятість населення залишилось поняття працююча особа? Якщо людина була зайнята доглядом за особою, яка є інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного захворювання і особою, старшою 80 років та одержувала допомоги чи має право на допомогу по безробіттю? Згідно закону до якої категорії можна віднести таких осіб?»

Відповідь адвоката:

Поняття «зайнятого населення» передбачено в статті 4 Закону України «Про зайнятість населення». Закон відносить до зайнятого населення також належать непрацюючих працездатних осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно до законодавства.
20.03.2019 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян» № 233, відповідно до пункту якої установлено непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, щомісячні компенсаційні виплати.

Вказані виплати здійснюються до моменту втрати зазначеною особою такого права або до дати призначення їй іншої виплати, встановленої законодавством. Зазначені щомісячні компенсаційні виплати здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад. Тож, із врахуванням законів України «Про соціальні послуги» і «Про зайнятість населення» та Постанови № 233, громадяни, які зайняті доглядом за особами, нездатними за станом здоров’я до самообслуговування, є зайнятими (непрацюючими працездатними) особами, які отримують компенсаційні виплати.

Право на допомогу по безробіттю мають особи, що передбачені в статті 43 Закону України «Про зайнятість»:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.
Також і страховий стаж є основним чинником для отримання та визначення розміру допомоги.

Відповідно до пункту 2 розділу III «Обчислення страхового стажу» Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, що затверджений наказом Міністерства соціальної політики України № 613 від 15.06.2015 р., до страхового стажу не включається отримання допомоги або компенсації непрацюючою працездатною особою, яка фактично здійснювала догляд за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку.

Тож, якщо страховий стаж протягом 12 місяців, які передують реєстрації особи як безробітної, менший шести місяців та в разі, якщо ця робота була її останнім видом зайнятості, допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. На сьогодні на період карантину така допомога встановлена у розмірі 1000.00 грн.

Окрім того, допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу та не належать до наступної категорії осіб: молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби), і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.

Відповідь підготовлено Вікторією Поліщук,  адвокатом, медіатором, Головою Комітету з трудового права НААУ