Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
29.07.2022

Відповіді на 15 найбільш поширених запитань адвокатів від Людмили Колодник, керівника Центру правничої лінгвістики Вищої школи адвокатури НААУ

Рубрика «Юридична англійська мова: особисті та професійні мотиватори для вивчення адвокатом»

1) Який рівень володіння загальною англійською мовою достатній, щоб розпочати опановувати Legal English?

Починати вивчення юридичної англійської мови доцільно в тому випадку, якщо рівень володіння загальною англійською, включаючи граматику, не нижче intermediate (середнього), тобто, коли опановувач мови може грамотно побудувати речення і в цілому здатний адекватно висловити свої думки англійською мовою.

Проте, кожен випадок є індивідуальним. І це не означає, що не можна спробувати вивчення Legal English з нижчим від intermediate level (середнього рівня мови). Однак, у такому випадку процес опанування Legal English буде дещо повільнішим через велику кількість незнайомого вокабуляру (лексики).

2) Чи вивчається граматика англійської мови під час опанування курсу Legal English?

Граматиці при вивченні юридичної англійської мови приділяється лише точкова увага, вона зосереджена лише на аспектах дотичних до Legal English.

3) Чи необхідний хоча б початковий рівень знань українського права?

Дійсно початковий рівень знань права є перевагою при вивченні Legal English, він спрощує розуміння того чи іншого правового явища чи терміну. Проте, це не означає, що відсутність спеціальних знань у правовій площині буде перешкодою у вивченні юридичної англійської мови, це просто сповільнить темпи ознайомлення з юридичним  лексичним матеріалом англійською мовою.

4) Чи порівнюються різні правові системи в процесі вивчення юридичної англійської мови?

Звичайно. Саме на порівнянні й будується більшість лекцій для не носіїв англійської мови.

5) Скільки разів на тиждень необхідно приділяти час вивченню юридичної англійської мови за умови участі в групових чи індивідуальних заняттях?

Стандартна «формула успіху» – 2 рази на тиждень тривалістю до 1,5 години кожне заняття плюс виконання домашніх завдань. Але, на практиці, слухачі часто обирають свій темп, наприклад, 1 раз на тиждень 2 години або 2 рази на тиждень по 1 годині кожне заняття , з виконанням та без виконання домашніх завдань тощо.

6) Які часові рамки опанування курсу «Legal English»?

Це легке і досить складне запитання водночас.

Передусім, все залежить від слухача та його індивідуальних особливостей, зокрема, рівня володіння загальною англійською мовою, навчального темпу, а,  по-друге, від того, на скільки глибоко хоче сам слухач зануритись у вивчення юридичної англійської мови. Про що йде мова? Вибір лише за слухачем, чи він ∕ вона прагне опанувати загальний курс Legal English, чи детально зануритись в правові аспекти кожної сфери права. Тобто, часові рамки вираховуються індивідуально відповідно до запиту слухача, мети та потреб.

7) Чи важливо опановувати курс «Legal writing»  в процесі вивчення юридичної англійської мови?

Необхідність якісно висловлювати свою думку у письмовій формі є не менш важливою, ніж розмовна юридична англійська мова. На практиці знання курсу «Legal writing»  застосовуються при складанні різноманітних юридичних документів,  а саме листів, меморандумів та контрактів.

8) Які основні теми курсу «Legal writing»?

Основними темами курсу «Legal writing» є наступні:

◾️ Elements of legal writing,

◾️ Punctuation for legal writing,

◾️ Basic standards of legal writing,

◾️ Elements of good style, What to avoid,

◾️ Drafting legal documents: language and structure,

◾️ Correspondence and memoranda, тощо.

9) Що опановує слухач під час вивчення юридичної англійської мови: право чи мову?

Звичайно мову, скажуть лінгвісти, право – будуть стверджувати юристи.

Насправді, курс «Legal English» вивчає мову і право одночасно. Не достатньо вивчити термінологію, завдання розуміти суть того чи іншого правового явища. Тільки при такій комбінації практичне застосування термінології буде максимально правильним, а переклад – вдалим.

10) Чи можете окреслити перелік тем з юридичної англійської мови, які бажано опрацювати?

Зазвичай теми розподіляються за галузями права плюс Legal writing. Пропоную для ознайомлення загальний перелік тем, які, на мою думку, обов’язкові для вивчення, а саме:

◾️ Company law (including Mergers and acquisitions);

◾️ Insolvency (Bankruptcy procedure in Ukraine, in the UK and the USA )

◾️ Contract law;

◾️ Tort law;

◾️ Real property law;

◾️ Employment law;

◾️ Family law;

◾️ Litigation;

◾️ Alternative dispute resolution;

◾️ Banking law;

◾️ International law;

◾️ Intellectual property law;

◾️ Digital law;

◾️ Negotiating styles & strategies;

◾️ Legal writing, etc.

На практиці, слухачі часто обирають такий підхід: ознайомлюються з основними темами з юридичної англійської мови, проте, фокусуються та вивчають більш детально одну-дві теми відповідно до галузей права. Крім цього, посилюють своє вивчення курсом Legal writing, що допомагає правильно формулювати свої думки на юридичній англійській мові.

На цьому етапі поряд з опануванням мовою буде відбуватися вивчення права США ∕ Великобританії та ще й в порівняльному аналізі з українським законодавством.

11) Як обрати підручник для опанування курсу «Legal English»?

Підручник для вивчення «Legal English» залежить від рівня володіння загальною англійською мовою та особистих побажань слухача.  Знову ж таки індивідуальний підхід є ключовим у виборі того чи іншого підручника.

12) Які книжки з юридичної англійської мови є найбільш ефективними для опрацювання з практичної точки зору?

Так, дійсно, різноманітних підручників і посібників для вивчення юридичної англійської багато. Але я виділю декілька найбільш ефективних. По-перше, мені подобаються підручники видавництва Cambridge, а саме:

◾️ Introduction to International Legal English. AUTHORS: Amy Krois-Lindner, Matt Firth. (CEF Level – B1-B2)

◾️ International Legal English. AUTHOR: Amy Bruno-Linder. (CEF Level – B2-C1)

Крім цього, досить ефективними в опануванні юридичної англійської мови є підручники:

◾️ The Lawyer’s English Language Coursebook. AUTHORS: Mason Catherine, Atkins Rosemary. Розрахований для рівня pre-intermediate із загальної англійської мови та підвищує рівень студентів до high-intermediate з юридичної англійської мови.

◾️ Advanced Legal English. AUTHORS: Natalie Canham and Catherine Mason. Розрахований для рівня advanced із загальної англійської мови.

Значною перевагою цих підручників є їх структурованість, чітке пояснення термінології, широкий спектр тем з юридичної англійської мови, добірка вправ на розвиток всіх мовленнєвих навичок, розподіл за рівнями володіння англійською мовою від B1 до С1.

13) Які основні «кити» навчання під час вивчення юридичної англійської мови?

Вивчення юридичної англійської мови відбувається на чотирьох засадах, а саме аудіювання, говоріння, читання та письмо.  Кожний з цих елементів важливий та обов’язковий для опанування без винятку.

14) Про навчальні заходи в складі курсу «Legal English» на платформі Вищої школи адвокатури НААУ

Відповідаючи на це запитання, розкажу вам, що вже відбувається за лаштунками ВША НААУ, які проекти плануються до реалізації найближчим часом в складі курсу «Legal English».

Почну з того, що командою ВША НААУ підготовлено новий, цікавий, насичений онлайн курс з юридичної англійської мови на тему «Contract Law», завдяки якому слухач точно зможе опанувати основний вокабуляр, пов’язаний з контрактним правом, починаючи від наміру сторін провести переговори щодо укладання угоди, аж до розірвання контракту, включаючи аспекти Legal writing, які дотичні до контрактного права. До кожної лекції пропонуються завдання для відпрацювання лексичного матеріалу, дидактичні матеріали та тестування.  Під час проходження курсу можна буде не тільки вивчити мову договорів, спираючись на термінологію англо-саксонського права, а й провести порівняльний аналіз з термінами українського права.

Слідкуйте за анонсами подій і розкладом заходів Вищої школи адвокатури НААУ, щоб бути обізнаним про старт курсу та інших освітніх проектів з вивчення юридичної англійської мови.

Крім цього, найближчим часом очікується організація та проведення різноманітних тематичних зустрічей, круглих столів, диспутів між правознавцями та лінгвістами стосовного застосування, перекладу того чи іншого юридичного терміну англо-американського права в українських реаліях.

Також, планується активний розвиток навчального напрямку з вивчення юридичної англійської мови, з використанням сучасних технологій та різними методичними підходами, які спрощують опанування юридичної англійської мови.

А ще хочу привернути вашу увагу до таких навчальних курсів як юридичний переклад та юридичне письмо. Ці навчальні напрямки знаходяться в активній фазі розробки та впевнена зацікавлять широке коло слухачів.

15) Нові знання і практичні навички, яких можливо набути під час вебінару “Structure of a commercial contract”?

-Під час вебінару “Structure of a commercial contract”, обговорюється класична структура контракту англо-саксонської системи права, починаючи з різниці між поняттями CONTRACT та AGREEMENT, EFFECTIVE DATE та COMMENCEMENT DATE.

– Обов’язково з’ясовується, що таке ПРЕАМБУЛА в контракті, для чого вона прописується, синонімічний ряд, який можна зустріти в юридичній англійській мові на позначення цього терміну.  Не оминається в даному контексті й поняття WHEREAS.

-В обговоренні під час заходу такі цікаві блоки контракту як  OPERATIVE PROVISIONS та OTHER OPERATIVE PROVISIONS, які розділи входять до їх складу, які стандартні фрази та вирази сигналізують укладачам контракту, що саме починаються ці блоки.

– Окремий фокус уваги на розділі контракту –  СONDITION PRECEDENT,  його особливостях та меті застосування.

– Наступним пунктом у дослідженні – поняття BOILERPLATE CLAUSES,  походження цього терміну та які розділу входять до цього блоку.

– Фіналізує розмову про структуру контракту –  поняття SIGNATURE BLOCK.

– Діалог з учасниками приправлений цікавим блоком SUPPLEMENTS TO LEGAL DOCUMENTS з аналізом відтінків значень між термінами appendix, exhibit, annex, attachment та schedule. Окремим рядком згадуються поняття supplement.

– Під час вебінару слухачам пропонується зробити декілька практичних завдань, щоб самостійно визначити той чи інший блок контракту та підібрати правильний англійський термін на позначення відповідного розділу угоди.

Реєстрація на захід Людмили Колодник

Запрошуємо адвокатів доєднатися до розвитку Центра правничої лінгвістики ВША НААУ у Facebook: https://bit.ly/3RhFny7