Відповідальність роботодавців за порушення ведення військового обліку: підсумки вебінару
Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення
Матеріали заходів
20.03.2023

Відповідальність роботодавців за порушення ведення військового обліку: за результатами вебінару у Вищій школі адвокатури НААУ

За результатами проведеного вебінару на тему: «Роль адвоката під час ведення військового обліку: поточні задачі та виклики роботодавця у 2023 році» Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення, підготувала матеріал, в якому розкрила питання відповідальності роботодавців за порушення ведення військового обліку.

З 05 січня 2023 року в Україні діє постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» № 1487 від 30.12.2022 р. (надалі – Порядок), яка визначає загалом порядок ведення військового обліку, а також взаємодію державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших установ, які мають забезпечити належний спосіб ведення військового обліку. Однак, питання відповідальності роботодавців за порушення ведення військового обліку визначається не тільки цим Порядком. Порядок визначає обов’язки у частині ведення військового обліку, а стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення фіксує вид штрафної санкції за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відтак, для визначення, за яке порушення може бути застосована стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також, які органи можуть притягати роботодавців до відповідальності, потрібно звернутися до вимог Порядку.

Для початку необхідно зазначити про пункт 72 Порядку, який визначає, що державні органи, органи місцевого самоврядування:

 • проводять щороку відповідно до затверджених ними планів перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління, підпорядковуються їм, контролюються ними або функції з управління якими вони здійснюють;
 • складають за результатами перевірки акти, які надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним підприємствам, установам та організаціям і районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;
 • щороку до 1 лютого видають накази (розпорядження) про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції.

Також пунктом 73 Порядку передбачено, що до обов’язків Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської міської держадміністрації входить:

 • проведення щороку відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з обласними, Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки перевірки стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці;
 • складання за результатами перевірки акти, які затверджуються головами обласних, Київської міської держадміністрацій та надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним державним органам, підприємствам, установам та організаціям, а також оперативним командуванням, обласним, районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;
 • підготовка щороку до 1 лютого розпорядження голови обласної, Київської міської держадміністрації про стан військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці за минулий рік, завдання на наступний рік на підставі інформації обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його поліпшення в наступному році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік.

Стосовно діяльності районних держадміністрацій, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, то вони:

 • повідомляють щомісяця до 5 числа районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про державну реєстрацію, утворення, припинення підприємств, установ та організацій, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці (у разі наявності);
 • проводять щороку відповідно до затверджених ними планів у взаємодії з районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки перевірку стану військового обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають на території адміністративно-територіальної одиниці;
 • складають за результатами перевірки акти, які затверджуються головами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, головами міських рад та надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним обласним, Київській міській держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також обласним, районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок;
 • видають щороку до 15 січня розпорядження голів районної, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів про стан військового обліку та території адміністративно-територіальної одиниці за минулий рік, завдання на наступний рік на підставі інформації районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку за минулий рік та пропозицій щодо його поліпшення в наступному році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за минулий рік.

Окрім того, пунктом 75 Порядку передбачено,  що Генеральний штаб Збройних Сил:

 • проводить перевірку стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність на території України (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
 • складає за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилає державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, відповідним органам військового управління Збройних Сил для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірки державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій вносяться до журналів обліку результатів перевірки;
 • щороку до 1 березня здійснює аналіз стану військового обліку у Збройних Силах з виданням відповідного наказу Головнокомандувача Збройних Сил;
 • з метою забезпечення функціонування системи військового обліку на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку розробляє та щороку до 1 березня подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України інформацію про стан військового обліку за минулий рік, пропозиції щодо методичного і методологічного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію військового обліку, забезпечення функціонування системи військового обліку, а також план перевірки стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях. Генеральним штабом Збройних Сил також розробляються та вносяться в установленому порядку відповідні проекти актів, спрямованих на врегулювання питань щодо ведення військового обліку.

Згідно з пунктом 78 Порядку, обласні, Київський міський територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в межах своїх повноважень, зокрема, але невиключно:

 • розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними та резервістами, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
 • складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до державних органів, органів місцевого самоврядування, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, підприємств, установ та організацій, а також до оперативних, районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок.

Пунктом 79 Порядку передбачено, що районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки:

 • розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними та резервістами, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
 • звертаються в установленому законом порядку до органів Національної поліції (у разі неможливості складення протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення) для доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою складення протоколів про адміністративні правопорушення, до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку;
 • проводять щороку відповідно до затверджених розпорядженнями голів відповідних районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів планів перевірки стану організації та ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки);
 • складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до державних органів, підприємств, установ та організацій, що перевірялися, а також до обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством.

Важливо зазначити, що на сьогодні зі сторони державних органів та органів місцевого самоврядування  вже є затверджені накази (розпорядження) про стан військового обліку за минулий рік та плани на 2023 рік. У таких наказах (розпорядженнях) можна знайти і перелік підприємств, установ, організацій, які будуть перевірятися із зазначенням конкретного місяця 2023 року. Уся інформація є у відкритому доступі.

Окрім того, функція щодо проведення аудиту передбачена і для самих підприємств, установ, організацій, які зобов’язані самостійно також організовувати щороку перевірку стану військового обліку, складати акти за результатами перевірки та видавати узагальнюючі накази про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік. Фактично цю функцію можна назвати внутрішнім аудитом, який є обов’язковим і однією із задач для підприємств, установ, організацій.

Також, як слідує з аналізу Порядку, обласні, Київський міський територіальні центри комплектування та соціальної підтримки районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату.

Ми проаналізували, хто має право притягати до відповідальності. Тепер проаналізуємо, які ж питання можуть бути предметом перевірки. Під час перевірки органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, територіальних органів (підрозділів) державних органів, підприємств, установ та організацій, закладів освіти, закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності (далі - підприємства, установи та організації) перевіряється:

 • наявність структурного підрозділу (посадових осіб), на який (яких) покладається функція з ведення військового обліку (перевіряються положення про структурний підрозділ, інструкції посадових осіб, наказ керівника підприємства, установи та організації про призначення посадових осіб, відповідальних за ведення військового обліку, штатний розпис тощо);
 • стан методологічного та методичного забезпечення заходів військового обліку;
 • стан забезпечення оповіщення та прибуття призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;
 • порядок взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятих на роботу (навчання), та в інших випадках, передбачених Порядком організації та ведення військового обліку; стан дотримання встановлених строків повідомлення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про прийняття на роботу (навчання);
 • порядок виключення з персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які звільнені з роботи, завершили навчання (відраховані із закладів освіти), та в інших випадках, передбачених Порядком організації та ведення військового обліку; стан дотримання встановлених строків повідомлення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про звільнення з роботи (навчання), відрахування із закладів освіти;
 • наявність та стан ведення журналу обліку результатів перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки);
 • організація, стан обліку і порядок ведення та зберігання документів з питань військового обліку;
 • наявність та стан ведення списків персонального військового обліку, відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів; повнота, актуальність і достовірність облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, внесених до зазначених списків; стан дотримання встановлених строків внесення змін до списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, задекларованого/зареєстрованого місця проживання, місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та повідомлення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про такі зміни;
 • організація планування та здійснення звіряння облікових даних списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах, а також з обліковими даними, що містяться у картках первинного обліку виконавчих органів сільських, селищних міських рад (наявність та стан виконання відповідного графіка звіряння);
 • стан взаємодії з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки, у яких призовники, військовозобов’язані та резервісти перебувають на військовому обліку, щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • організація, стан та результати звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з обліковими даними відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, облікових органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки (наявність та стан виконання відповідного графіка звіряння);
 • стан доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів Правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);
 • організація здійснення контролю за виконанням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами Правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
 • організація та стан бронювання військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, в установі та організації (перевіряється обґрунтованість бронювання військовозобов’язаних, а також обсягів такого бронювання, наявність переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, оформлення документів з питань бронювання, порядок зберігання та видачі (анулювання) посвідчень про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов’язаних тощо);
 • організація та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку.

Якщо під час перевірки стану ведення військового обліку відповідні органи виявлять порушення, на роботодавця можуть накласти адміністративний штраф, про який йде мова у статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За перше порушення -  для посадових осіб — від 200 до 300 нмдг (3400—5100 грн). За повторне впродовж року порушення, а також вчинення цього порушення в особливий період - посадових осіб — від 300 до 500 нмдг (5100—8500 грн).

Порядок накладення штрафу. Для цього посадові особи відповідних органів, про які є згадка вище, складають  протокол про адміністративні правопорушення у двох екземплярах, якщо були порушення у порядку ведення військового обліку зі сторони підприємства, установи, організації (роботодавця). Також варто зазначити, що такі справи розглядаються протягом 15-днів. Після чого, виноситься постанова. Копію постанови вручають посадовій особі підприємства, установи, організації.

Матеріал підготувала Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення

Цікаві публікації лектора:

Аналіз судової практики з питань звільнення працівників. https://cutt.ly/h4zSgf2

Аналіз судової практики з питань виплати заробітної плати в умовах воєнного стану. https://cutt.ly/34zSzmx

Зареєструватися на вебінар Вікторії Поліщук «Захист трудових прав в діяльності підприємств, які на окупованій території або виробничі потужності яких зруйновані». https://cutt.ly/u4zSAjQ

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ