Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
26.08.2022

Відкриття матеріалів іншій стороні: огляд тематичної практики ВС від Ірини Гловюк

Ірина Гловюк, адвокат, д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Одним із елементів змагальності у кримінальному провадженні є обов’язки сторін кримінального провадження щодо відкриття матеріалів кримінального провадження, закріплені статтею 290 КПК України.

Особливості відкриття матеріалів досудового розслідування в огляді судових рішень представила Ірина Гловюк, адвокат, д.ю.н., професор, заслужений юрист України під час заходу з підвищення кваліфікації на тему: «Застосування ст. 290 КПК у практиці Верховного Суду», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ.

Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

У тематичному модулі, присвяченому суб’єктам відкриття: стороні обвинувачення і стороні захисту, Ірина Гловюк звернула увагу на наступну судову практику і висновки Верховного Суду.

Запит прокурора є обов’язковою умовою виконання стороною захисту вимог ст. 290 КПК України і обов’язку відкриття.

«Відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК сторона захисту за запитом прокурора зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Тобто виникнення обов`язку сторони захисту щодо відкриття матеріалів кримінального провадження прямо пов`язане із наявністю відповідного запиту від прокурора.

Проте у цьому кримінальному провадженні відсутні будь-які докази того, що прокурор звертався із таким запитом до сторони захисту чи до суду, не наводить їх прокурор і в обґрунтуванні своєї касаційної скарги.

Водночас, як убачається з матеріалів кримінального провадження, захисником навіть без запиту прокурора на виконання вимог ст. 290 КПК було надіслано для ознайомлення потерпілому та прокурору пакет документів, які сторона захисту мала намір використати як доказ у суді, для ознайомлення, що підтверджується копією квитанції від 21 квітня 2017 року. За клопотанням захисника суд вказані документи долучив до матеріалів кримінального провадження (а.п. 42-43 т. 2) та всебічно і повно дослідив».

(Постанова ККС ВС від 17 березня 2020 р., справа № 691/1358/15-к, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88401654)

Сторона захисту зобов`язана надати прокурору доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином лише будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них. При цьому виникнення обов`язку сторони захисту щодо відкриття матеріалів кримінального провадження прямо пов`язане із наявністю відповідного запиту від прокурора.

(Постанова ККС ВС від 06 квiтня 2021 року, справа № 209/3537/18, https://reyestr.court.gov.ua/Review/96208183)

Потерпілий НЕ має обов’язку відкриття, оскільки загальні положення ст. 290 КПК України не передбачають його обов’язку відкривати матеріали досудового розслідування.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК, потерпілий, його представник та законний представник віднесені до сторони обвинувачення лише у випадках, установлених цим Кодексом (зокрема, у разі зміни прокурором обвинувачення в суді або при відмові його від обвинувачення; у разі здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення). І лише у таких випадках обов’язок відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 КПК може покладатися на потерпілого. Відтак, будучи самостійним суб’єктом доказування, потерпілий може і не поділяти позицію сторони обвинувачення, а здійснювати захист своїх інтересів, самостійно визначаючи його спрямованість і тактику. Враховуючи наведене, хоча під час судового та апеляційного розгляду стороною обвинувачення не було надано в якості доказу доручення слідчому Левуну О.Ф. на проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за №12013170110003920, проте ця обставина не позбавляла права потерпілого та законного представника малолітнього потерпілого надати цей процесуальний документ на обґрунтування вимог та здійснення захисту своїх інтересів» .

(Постанова ККС ВС від 12 лютого 2019 року, справа № 523/20784/14-к, http://reyestr.court.gov.ua/Review/79957586)

Положення ст. 290 КПК України неодноразово тлумачилися Великою Палатою Верховного Суду та Касаційним кримінальним судом, і це тлумачення, попри різну оцінку у професійній правничій спільноті, має бути вивчене та враховане при здійсненні захисту у кримінальному провадженні.

Детальніше з матеріалами вебінару «Застосування ст. 290 КПК у практиці Верховного Суду» ознайомтеся у публікації від Advokat Post https://bit.ly/3Q09oAU

Відеофрагмент з заходу доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури у Facebook:

https://fb.watch/f8hZp–TQI/

https://fb.watch/f8h_isDzNa/

Реєстрація на вебінари Ірини Гловюк доступна за посиланнями:

  • Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження: судова практика https://bit.ly/3dZwE4J
  • Оскарження недотримання розумних строків досудового розслідування (ст.ст. 308, 303 КПК України) https://bit.ly/3wtFNIW
  • Застосування положень КК та КПК стосовно кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством https://bit.ly/3e12kql