Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
10.10.2018

Відкрито набір на сертифікаційну програму: Мистецтво медіації для адвокатів (3 Модулі – 90 балів)

Тривалість: 3 Модулі, 90 академічних годин, 9 днів. Дати проведення: Модуль 1 – 19-21 жовтня; Модуль 2 – 23-25 листопада; Модуль 3 – 07-09 грудня. Програма викладається досвідченими тренерами-медіаторами, кожен з яких є практиком у галузі. Всі матеріали та кейси курсу засновані на практичному досвіді та запозичені з життя за згоди учасників спорів. Курс спрямований на: засвоєння […]

Тривалість: 3 Модулі, 90 академічних годин, 9 днів.

Дати проведення: Модуль 1 – 19-21 жовтня; Модуль 2 – 23-25 листопада; Модуль 3 – 07-09 грудня.

Програма викладається досвідченими тренерами-медіаторами, кожен з яких є практиком у галузі. Всі матеріали та кейси курсу засновані на практичному досвіді та запозичені з життя за згоди учасників спорів.

Курс спрямований на:

 • засвоєння учасниками знань про природу виникнення та розвиток конфліктів, основи альтернативних методів вирішення спорів, концепції взаємодії за інтересами у переговорах, в тому числі за участю нейтрального посередника, специфіки медіаційного процесу тощо;
 • отримання учасниками навичок з проведення переговорів за інтересами, медіації, організації та ініціювання медіації та представлення інтересів сторін у процесі медіації;
 • відпрацювання навичок перемовника та медіатора;
 • опанування учасниками інструментарієм, необхідним для проведення переговорів за інтересами, вмінням працювати зі змістом конфлікту, відносинами сторін та їх емоціями, навичками управління переговорами та механізмами сприяння досягненню стійких позасудових домовленостей між сторонами спору;
 • вдосконалення навичок позасудового вирішення спорів з урахуванням специфіки окремих видів спорів за галузями.

Команда тренерів курсу:

Ольга Тютюн – Заступник керівника Українського центру медіації, юрист, бізнес та сімейний медіатор, тренер, член Правління Національної асоціації медіаторів України
Вікторія Ейдеміллєр  – Директор Міського центру дитини, психотерапевт, сімейний медіатор, голова громадської організації «Центр допомоги сім`ї»
Павло Горбенко – Психолог, юрист, сімейний медіатор та психотерапевт, фахівець з відновних практик, спеціаліст Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА
Ольга  Антонюк  – Адвокат, медіатор, LLM, тренер Українського центру медіації
Марина Саєнко – Керуючий партнер юридичної компанії “Закон Перемоги”, адвокат, бізнес-медіатор
Любов  Бартащук  – Адвокат, к.ю.н., партнер Адвокатського об‘єднання «Національна колегія адвокатів»

 

Причини відвідати цей курс

Курс сертифікований Національною асоціацією адвокатів України

Програма є спільним проектом, створеним одними із найпотужніших гравців на ринку медіації і адвокатських послуг (Українського Центру Медіації і НААУ) та сертифікованим Національною асоціацією адвокатів України для підвищення кваліфікації адвокатів.

Ви отримаєте сертифікат медіатора

По завершенні повного курсу усі випускники отримають сертифікат медіатора та матимуть змогу вступити до професійної спільноти медіаторів – Національну асоціацію медіаторів України, а також отримають 90 залікових балів.

Практична спрямованість курсу

Використання реальних кейсів у практичній складовій курсу дозволяє учасникам відпрацьовувати навички у ситуаціях максимально наближених до реальних умов щоденної практики.

Тренери – експерти з медіації

Усі тренери курсу мають відповідну підготовку як медіатори, в т.ч. за міжнародними стандартами, а також практичний досвід застосування медіації.

«Професія адвоката – як примхлива дитина, що потребує постійної уваги. Тільки щоденне вдосконалення здобутих навичок та постійний ріст над собою відкривають адвокатам шлях до професійних вершин. Розуміння цих істин, помножене на зневіру в судовій системі України, спонукали мене у 2012 році зазирнути за двері з невідомим мені тоді написом «Медіація». В 2014 році я стала слухачем курсу «Базові навички медіатора» з Галиною Єрьоменко. Грамотно побудований курс, структурованість матеріалу, висока професійна майстерність тренерів в поєднанні з величезним обсягом практичних кейсів допомогли мені не тільки побороти природній опір спробі змінити звичний кут зору на проблеми, а й стали початком моїх внутрішніх трансформацій, які вплинули на мою професійну діяльність та на мене як особистість в цілому.»
САЄНКО МАРИНА
Керуючий партнер ЮК «Закон Перемоги», адвокат, випускниця Українського центру Медіації при Києво-Могилянській бізнес школі (2014р.). Сертифікований бізнес-медіатор за програмою промислово-торгівельної палати Мюнхена та Верхньої Баварії. Медіатор Центру медіації Київської торгово-промислової палати. Сертифікований лектор Національної асоціації адвокатів України з питань медіації.
Ви отримаєте знання про

Модуль 1. День 1

В межах цих блоків Ви отримаєте знання про:

 • конфлікт;·
 • переговори;
 • види альтернативних методів вирішення спорів;
 • основи медіації.

Ви дізнаетесь про:

 • конфлікт, джерела, механізми його запуску та ескалації, тощо;
 • потребу в наявності «плану Б» для конфліктів, вирішення яких у правовій площині ускладнене або неможливе, умінні створити додаткову цінність для клієнтів;
 • трансформацію погляду на роль адвоката в процесі вирішення конфлікту;
 • вміння аналізувати складові конфлікту для пошуку найкращого способу його вирішення;
 • розуміння того, коли медіація може бути застосована;
 • про етапи медіації та їх особливості, що дозволить на більш фаховому рівні залучати клієнтів до участі у процесі.

Модуль 1. День 2

В межах цих блоків будуть представлені такі теми:

 • компетенції медіатора;
 • техніки роботи медіатора;
 • робота зі змістом;
 • робота з питаннями;
 • активне слухання;
 • резюмування;
 • пріорітизація;·
 • переформулювання;·
 • робота з емоціями;
 • принципи роботи медіатора.

Ви отримаєте:

 • базові навички роботи з основоположними техніками для медіатора: роботи зі змістом конфліктних відносин, інтересами сторін, питаннями;
 • принцип постановки питань, що дозволяють виявити істинні інтереси сторін;
 • вміння опрацьовувати зміст сказаного;
 • поняття про інші техніки активного слухання;
 • базові навички роботи по резюмуванню та пріорітизації;
 • навички в роботі з емоціями сторін.

Модуль 1. День 3

В межах цих блоків будуть представлені такі теми:

 • етика медіатора;
 • адвокат-представник;
 • документальний супровід медіації у приватній практиці та при наданні соціальної послуги (вимоги держстандарту);
 • практика застосування медіації.

Ви отримаєте:

 • знання щодо етичної поведінки медіатора;
 • розуміння функціоналу та переваги ролі адвоката-представника в медіації;
 • знання в розумінні основ документообігу щодо медіації, його цілей та завдань на різних етапах;
 • вмінню складати медіаційні застереження.

Модуль 2. День 1

В межах цих блоків будуть представлені такі теми:

 • запрошення до медіації: як залучити сторони спору в процес медіації;
 • документальний супровід процесу медіації: процедури, договір про медіацію, фіксація досягнутих угод;
 • практичне відпрацювання технік медіатора.

Ви отримаєте:

 • вміння залучати сторони спору до медіації;
 • навички ведення переговорів по залученню сторін;
 • навички в розумінні основних положень угоди про медіацію;
 • знання щодо принципів фіксації результатів медіації;
 • вміння складати основні документи, які необхідні у процесі медіації.

Модуль 2. День 2

В межах цих блоків будуть представлені такі теми:

 • особливості медіації за участю представників органів влади;
 • практика застосування медіації;

Ви навчитесь:

 • розумінню особливостей медіації за участю представників органів влади;
 • принципам роботи з інтересами, дисбалансом влади у переговорах;
 • закріпленню набутих навичок та вмінь.

Модуль 2. День 3

В межах цих блоків будуть представлені такі теми:

 • адвокат-медіатор: як «залишити роль адвоката в стороні», рефреймінг мислення;
 • практика застосування медіації.

Ви навчитесь:

 • відокремлювати адвокатський та медіаторський світогляд та інструментарій;
 • іншому підходу до вирішення конфліктів;
 • закріпленню набутих навичок та вмінь.

Модуль 3. День 1

В межах цих блоків будуть представлені такі теми:

 • медіація у сімейних спорах;
 • практика застосування.

Ви отримаєте:

 • розуміння особливостей сімейної медіації;
 • закріплення набутих навичок та вмінь;
 • знання про основи медіації.

Модуль 3. День 2

В межах цих блоків будуть представлені такі теми:

 • медіація у кримінальному провадженні;
 • практика застосування.

Ви навчитесь:

 • відокремлювати адвокатський та медіаторський світогляд та інструментарій,
 • іншому підходу до вирішення конфліктів;
 • принципам медіації між потерпілим і правопорушником;
 • основам відновного правосуддя.

Модуль 3. День 3

В межах цього блоку будуть представлені такі теми:

 • медіація у корпоративних спорах;·
 • медіація у фінансовому секторі;
 • медіація  у земельних спорах;
 • медіація  у трудових спорах;
 • практика  застосування медіації.

Ви отримаєте:

 • розуміння особливостей корпоративної та фінансової медіації;
 • закріплення набутих навичок та вмінь;
 • розуміння особливостей проведення медіації у земельних спорах;
 • розуміння специфіки участі у медіації трудових конфліктів, в тому числі за участі профспілок.