Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
09.10.2020

Відбулась конференція «Українство в умовах сучасних викликів і загроз» за участю Проректора та лекторів Вищої школи адвокатури НААУ, а також учасників Проекту Центру досліджень адвокатури і права!

8 жовтня 2020 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція «Українство в умовах сучасних викликів і загроз». Співорганізатором наукового форуму виступили Центр українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка та Національна асоціація адвокатів України. Результатом організаційної співпраці КНУШ та НААУ стало проведення у рамках конференції окремої правознавчої секції «Правові аспекти […]

8 жовтня 2020 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція «Українство в умовах сучасних викликів і загроз». Співорганізатором наукового форуму виступили Центр українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка та Національна асоціація адвокатів України.

Результатом організаційної співпраці КНУШ та НААУ стало проведення у рамках конференції окремої правознавчої секції «Правові аспекти в конфліктизаційних процесах в Україні». Участь у роботі взяли проректор Вищої школи адвокатури НААУ Ірина Василик, викладачі Вищої школи адвокатури НААУ: Вікторія Поліщук та Олег Трибой, а також учасники Проекту Центру досліджень адвокатури і права: Галина Басара-Тиліщак, Олена Лугова, Богдан Луговий, Оксана Шеремета та Тетяна Шкода.

Питання, винесені на обговорення у секції, стосувалися медіації як засобу розв’язання конфліктів та ролі у них юристів і адвокатів, соціальної відповідальності адвокатів та історії адвокатури.

Ірина Василик взяла участь у пленарному засіданні наукової конференції і зазначила, що конфліктизаційні процеси мають місце в усіх прошарках суспільства, відбуваються на усіх рівнях і їх розв’язання не можливе без участі правників та адвокатів. Вагому роль у полагодженні конфліктів відіграють медіатори, проект Закону України «Про медіацію» готується до другого читання.

Основна доповідь пані Ірини стосувалася «Адвокатура діаспори: напрямки і перспективи досліджень». У своєму виступі вона зазначила, що історія української адвокатури в діаспорі – наукова цілина для дослідників. Ця тема потребує повноцінних глибоких досліджень, зважаючи на величезний внесок еміграційної адвокатури у збереження та продовження української державницької традиції «на чужині» і враховуючи історичний масштаб постатей, які представляли українську адвокатуру в екзилі. Ірина Богданівна зупинилася на ролі окремих визначних представників української адвокатури в еміграції, починаючи зі Станіслава Севериновича Дністрянського, наголосивши на його заслугах по створенню Українського вільного університету у Празі, адвоката Андрія Яковліва – міністра юстиції та голови Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі у 1944 – 1945 роках, Отто Ейхельмана, автора Конституції УНР, і, завершуючи, розповіддю про біографію адвокатеси Марії Бек – доньки українських емігрантів у США, яка стала першою жінкою – доктором юриспруденції у Пітсбурзькому університеті і першою жінкою – президентом Муніципальної ради міста Детройт та обіймала цю посаду упродовж 20 років.

Ірина Василик наголосила, що сьогодні відсутнє повноцінне, фахове дослідження історичної долі української адвокатури діаспори і запросила колег до співпраці над цією та іншими напрямками і темами, які розробляє Центр досліджень адвокатури і права Національної асоціації адвокатів України.

Вікторія Поліщук, адвокат, голова Комітету НААУ з трудового права, член Комітету НААУ з питань медіації, виступила з темою «Діяльність адвоката в медіації у господарських спорах». В Україні традиційним способом врегулювання спорів вважається звернення до суду. Судовий захист прав і свобод людини і громадянина гарантується ст. ст. 55, 124 Конституції України. Разом з тим, право на судовий захист не позбавляє суб’єктів правовідносин можливості досудового врегулювання спорів.

Судовий та досудовий способи врегулювання спорів є широко відомими та усталено практикованими в адвокатській спільноті, однак в сучасних реаліях все частіше привертає увагу та гостро набуває актуальності питання щодо можливості альтернативного (позасудового) вирішення спорів в діяльності (за участі) адвоката.
Одним із позасудових способів врегулювання спору є медіація, яка наразі не має чіткого законодавчого врегулювання в Україні, у зв’язку з чим інколи суперечливо розглядається як посередництво, різновид правової послуги, а то й взагалі як послуга, конкуруюча професійній правничій допомозі.

Окрім того, національним законодавством не урегульовано правовий статус медіатора. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні, не містить обмежень щодо несумісності адвокатської діяльності з практикою у сфері медіації (ст.7). Відтак, адвокат може здійснювати практику у сфері медіації. Однак, важливо розмежовувати два статуси. Оскільки, медіація не визначається як правова послуга, тому особа, яка має статус адвоката, надає соціальну послугу. Під час виступу Вікторія надала роз‘яснення, яким чином адвокату можна пропонувати послугу медіації, а також, що варто пам‘ятати про ПАЕ та про відповідальність у рамках медіації.

Також Вікторія надала розуміння перспективам розвитку медіації в Україні. Для сталого розвитку медіації в Україні потрібен закон, який би чітко регулював діяльність медіаторів і при цьому надав сторонам гарантії захисту конфіденційної інформації. Окрім того, враховуючи досвід багатьох країн ЄС та країн СНД, необхідним є прийняття правил етики медіаторів на законодавчому рівні і внесення змін до ряду процесуальних кодексів у частині застосування медіації.

Олег Трибой, фахівець із вирішення конфліктів в ділових відносинах, юрист, конфлікт-коуч, тренер по переговорам, розповів про проблеми прихованих конфліктів та способи їх розв’язання. Зокрема, були розглянуті питання розв’язання конфліктів, прихованих конфлікти, способи роботи з конфліктною ситуацією та Гарвардський метод переговорів. Олег Трибой поділився досвідом та знаннями щодо з’ясування інтересів учасників та формування загальних правил їх задоволення, способів знаходження алгоритму рішення та конфлікт менеджменту.

Учасники Конференції ухвалили, серед іншого, поглибити співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка і Національної асоціацією адвокатів України, зокрема в напрямку розробки спільних наукових досліджень, проведення наукових заходів, видання науково-методичної літератури тощо.