В Україні презентовано Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо захисту прав жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку
Захід
Новини та події
22.09.2022

21 вересня директор Вищої школи адвокатури НААУ Савва Кузьменко та керівник проєктів і програм ВША НААУ Лариса Гретченко взяли участь у презентації Ради Європи “Рекомендацій Rec(2022)17 КМ державам-членам щодо захисту прав жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку".

Захід відкрив Стен Ньорлов, Голова Офісу, Представник Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи. З вітальними словами до учасників зустрічі звернулися Катерина Болоньезе, начальник відділу з питань ґендерної рівності, Офіс Ради Європи, Страсбург, Франція та Катерина Левченко, Урядова уповноважена з питань ґендерної політики, Заступниця Голови Комісії Ради Європи з ґендерної рівності.
20 травня 2022 року в Турині Комітет міністрів Ради Європи на засіданні прийняв Рекомендації щодо захисту прав жінок і дівчат-мігрантів, біженок і шукачок притулку, що передбачає заходи для кращого реагування на потреби та виклики, з якими вони стикаються. https://rm.coe.int/0900001680a6bcaa
Спираючись на договори Ради Європи, включаючи Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і боротьбу з цими явищами та Конвенцію про протидію торгівлі людьми, рекомендація стосується проблем, з якими стикаються жінки та дівчата: від відповідних засобів транзиту та прийому до задоволення їх потреб у сфері охорони здоров’я або встановлення ґендерно чутливої політики надання притулку.
• Сфера дії Рекомендацій стосується жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку. Нею визнається відсутність міжнародно узгодженого визначення терміну «мігрант(ка)».
• Термін «біженка» у цій рекомендації включає осіб, яких визнано біженцями згідно з Женевською конвенцією про статус біженців від 1951 року, зі змінами згідно з Протоколом до неї від 1967 року, або осіб, які наразі користуються будь-якою альтернативною формою міжнародного чи європейського гуманітарного, субсидіарного чи тимчасового захисту. Термін «жінки та дівчата, які шукають притулку» (або «шукачки притулку») включає осіб, які подали заяву на одержання такого захисту.
• Закріплюючи в Рекомендації принцип недискримінації, міжсекторальні питання та усунення стереотипів, у країнах міграції та приймаючих країнах і спільнотах державам-членам рекомендовано:
• приділити особливу увагу заходам, спрямованим на руйнування всіх видів стереотипів, які негативно впливають на права жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку;
• реалізувати інформаційні й освітні заходи, що підвищують рівень обізнаності стосовно ґендерної рівності й прав людини, з метою сприяння налагодженню діалогу.
• Акцентуючи увагу до дівчат, за змістом Рекомендації відзначено, що державам-членам слід прийняти підхід до жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку, що базується на правах дітей та враховує вік та особливі вразливі ситуації та потреби дівчат.
Заходи для захисту дітей слід реалізовувати без дискримінації за статусом мігранта.
• Також державам-членам рекомендовано інтегрувати ґендерні питання в усі політики, керівні принципи й положення про розширення потенціалу, які стосуються дітей без супроводу дорослих та дітей, розлучених з сім’єю, відповідно до сфери застосування й мандату кожного національного органу влади з метою:
• посилення процедур ідентифікації, включно з оцінкою віку за необхідності, згідно з міжнародними стандартами;
• забезпечення повної поваги до найкращих інтересів дитини, враховуючи конкретну ситуацію кожної окремої дівчини незалежно від видимої відсутності в неї супроводу, чи вона подорожує з іншою сім’єю або заміжня;
• забезпечення відповідності систем приймання до статі й віку дівчат без супроводу та розлучених з сім’єю, а також включення відповідних і безпечних альтернатив піклування.
• З метою розширення прав і можливостей жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку та забезпечення доступу до їхніх прав рекомендується надати їм відповідну й доступну інформацію і поради у зрозумілий спосіб та зрозумілою мовою, які покривають, щонайменше:
• основоположні права людини, встановлені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та іншими відповідними інструментами, включно з інформацією про такі права й свободи для жінок і дівчат, які перебувають у пунктах прийому чи попереднього утримання;
• будь-які механізми інформування та подання заяв та скарг про випадок насильства чи інших порушень прав з боку державних органів чи приватних підрядників, які діють від імені держави, включно з інформацією про право на цивільні засоби правового захисту, компенсацію та правову допомогу;
• будь-які послуги із забезпечення захисту й підтримки, доступні у приймаючій країні, з метою захисту від усіх форм насильства стосовно жінок, включно з торгівлею людьми;
• будь-які наявні та доступні державні послуги у приймаючій країні, особливо медичні, включно з послугами у сфері психічного, сексуального й репродуктивного здоров’я і прав, послугами у сфері відповідної віку всебічної сексуальної освіти, психологічної підтримки, освіти, вивченням мов та цифрових технологій, професійного навчання, інтеграційних програм, надання житла та працевлаштування.
• Доступ до системи правосуддя за змістом Рекомендацій обумовлює, що жінкам і дівчатам-мігранткам, біженкам та шукачкам притулку необхідно забезпечити доступ до національних та міжнародних цивільних, адміністративних та кримінальних засобів правового захисту, щоб ефективно реалізувати свої права та/або вживати заходів у разі порушення цих прав згідно з відповідними національними й міжнародними стандартами та інструментами.
• Доступ до юридичних консультацій та безкоштовної правової допомоги має надаватися згідно з умовами, передбаченими внутрішнім законодавством, з метою надання підтримки жінкам і дівчатаммігранткам, біженкам та шукачкам притулку, які пережили будь-яку форму насильства стосовно жінок чи торгівлю людьми. Така підтримка надається у формі кримінальних, адміністративних та цивільних проваджень згідно до обставин, включно з поданням вимог щодо компенсації та позовів проти правопорушників.
• Державам-членам рекомендовано захищати жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку від усіх форм насильства стосовно жінок, включно з торгівлею людьми. Слід вжити заходів для захисту жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку від мови ворожнечі та сексизму.
• Державам-членам рекомендовано розробити спеціальні заходи для боротьби з сексуальною експлуатацією жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку, включно з методами боротьби з попитом на таку експлуатацію; сюди входять захисні, каральні, запобіжні та освітні заходи. Також рекомендовано реалізувати заходи для посилення моніторингу й підвищення обізнаності з метою забезпечення ідентифікації постраждалих, підтримки та можливостей для відновлення.
У рамках діяльності проєкту РЄ «Боротьба з насильством стосовно жінок в Україні» (COVAW), Рекомендація Комітету міністрів була перекладена українською мовою. https://rm.coe.int/recommendation-cm-rec-2022…/1680a76356
Представлення Рекомендацій РЄ щодо захисту прав жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку під час заходу здійснили Сесіль Гребоваль, програмна менеджерка напрямку – гендерний мейнстрімінг, радниця з питань гендерної рівності, та Мерві Патосалмі, гендерна радниця офісу Ради Європи в Україні.