Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
10.09.2021

Укладення шлюбу в Польщі: порядок реєстрації шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану

Публікацію підготувала Солтисяк Марина, адвокат

Польща є однією з найпопулярніших країн для трудової міграції серед українців і все частішими стають шлюби між громадянами Польщі та України.

В даній публікації висвітлено порядок та особливості реєстрації шлюбу за законодавством Республіки Польща у випадках, коли один з майбутнього подружжя є громадянином України.

Законом про міжнародне приватне право, зокрема статтею 49, встановлено, що при укладенні шлюбу на території Польщі його форма регулюється законодавством Польщі, незалежно від того, хто такий шлюб оформлює.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють сімейні відносини в Польщі, в тому числі й порядок реєстрації шлюбу, є Сімейний та опікунський кодекс і Закон про акти цивільного стану, стаття 79 якого визначає перелік документів, необхідних для оформлення шлюбних відносин з іноземцем.

На законодавчому рівні в Польщі закріплені дві можливі форми укладення шлюбу – цивільний шлюб, тобто укладений в рамках цивільного законодавства в органах реєстрації актів цивільного стану, та конкордатний шлюб, тобто шлюб, укладений в храмі за релігійним обрядом.

І цивільний, і конкордатний шлюб створюють однакові правові наслідки. Вони є підставою виникнення шлюбних відносин, спільної сумісної власності подружжя, а також породжують інші взаємні права та обов’язки подружжя.

Дана публікація присвячена порядку реєстрації саме цивільного шлюбу.

За загальним правилом шлюбний вік для чоловіка і жінки в Польщі встановлюється у вісімнадцять років. Однак, у виняткових випадках, наприклад вагітність нареченої, опікунський суд може дозволити реєстрацію шлюбу з шістнадцяти років.

Для реєстрації цивільного шлюбу жінка та чоловік повинні подати до місцевого управління цивільного стану наступні документи (варто зазначити, що майбутнє подружжя має право самостійно обирати, до якого управління звертатися, незалежно від місця проживання):

– документи, що підтверджують особу;

– заяву про реєстрацію шлюбу;

– документ, що підтверджує сплату гербового збору, який на разі становить 84 Польських злотих (еквівалентно приблизно 575 гривням);

– письмове «запевнення» кожної зі сторін, що їм не відомі обставини, які б виключали можливість укладення шлюбу, наприклад, кровна спорідненість, недієздатність, перебування в іншому зареєстрованому шлюбі тощо;

– копію свідоцтва про народження іноземця;

– у разі, якщо іноземець перебував у шлюбі – документ, що підтверджує його припинення (свідоцтво про смерть одного з подружжя, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу тощо);

– додатково для іноземця – документ, який підтверджує, що відповідно до законодавства країни походження особа може укладати шлюб.

На практиці саме з останнім пов’язані найбільші труднощі, оскільки від 03 грудня 2007 року Україна не видає подібних документів. До цього часу таким документом була довідка про сімейний стан, яка, на підставі абзацу 5 пункту 8.8 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №52/5 від 18.10.2000 року видавалася громадянам України й особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, районним, районним у містах (міст обласного значення), міським відділом реєстрації актів громадянського стану. Дана довідка про сімейний стан містила відомості про те, що запису про укладення шлюбу в архіві відділу реєстрації актів громадянського стану за місцем постійного проживання заявника не виявлено, а також особисту заяву громадянина чи особи без громадянства, яка засвідчувалась керівником відповідного відділу реєстрації актів громадянського стану, про те, що заявник раніше не був одружений або був одружений, але зараз у шлюбі не перебуває.

Однак, 22.11.2007 року Міністерством юстиції України було прийнято наказ №1154/5, яким внесено зміни до вищезазначених Правил і викладено їх в новій редакції, яка не передбачала видачі довідки про сімейний стан. Даний наказ набрав законної сили 03 грудня 2007 року.

Натомість пунктом 6 глави 2 розділу ІІІ Правил (в чинній редакції наказу Міністерства юстиції України №1900/5 від 28.05.2021 року) передбачено, що у разі необхідності підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, та громадяни України, які проживають за кордоном, подають заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, у тому числі дипломатичним представництвом чи консульською установою України, у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала у шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але зараз її шлюб припинено.

Проте, оскільки заяву фізичної особи управління цивільного стану Польщі не визнають документом, виданим компетентним органом країни походження іноземця, лише такої заяви не достатньо для реєстрації шлюбу на території Польщі.

Тому зупинимось на цьому пункті детальніше.

Стаття 79 згаданого вище Закону про акти цивільного стану передбачає, що іноземець, який має намір зареєструвати шлюб надає документ, який підтверджує, що відповідно до законодавства країни походження особа може укладати шлюб. У разі неможливості надання такого документу, суд в так званому непроцесуальному порядку за заявою іноземця може звільнити останнього від обов’язку його подання. В процесі розгляду такої заяви суд встановлює, чи дійсно іноземець не має можливості отримати вказаний документ та чи може особа укладати шлюб.

Отже, перш ніж звертатися до управління цивільного стану із заявою про реєстрацію шлюбу, громадянин України мусить звернутися до районного суду (відділ родини та неповнолітніх) за місцем свого постійного або тимчасового проживання на території Польщі із заявою про звільнення від обов’язку надання документу, необхідного для реєстрації шлюбу.

Місцем проживання іноземця на території Польщі вважається зареєстрована у встановленому законом порядку адреса житлового приміщення, в якому особа проживає тимчасово або постійно. Так, відповідно до положень Закону про облік населення, іноземці, які на законних підставах перебувають на території Польщі (наприклад, в’їхали на підставі «безвізу» або за виданою візою, мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання на території Польщі) можуть, а якщо термін перебування іноземців-громадян держав, що не є членами Європейського Союзу становить понад 30 днів, то зобов’язані, зареєструвати своє місце проживання. Таку реєстрацію здійснює відповідний виконавчий орган місцевого самоврядування за заявою іноземця на підставі документу, що підтверджує право власності іноземця на житлове приміщення або право користування ним (наприклад, договір оренди). Якщо договір оренди або інший документ, який посвідчує право користування житловим приміщенням відсутні, власник такого житла може у заяві іноземця про реєстрацію місця проживання підтвердити, що особа проживає в приміщенні, власником якого він є. В такому разі уповноваженій особі виконавчого органу місцевого самоврядування надається документ, що підтверджує право власності на житлове приміщення. Реєстрація місця проживання здійснюється на строк законного перебування іноземця на території Польщі (наприклад, на строк дії «безвізу», візи, дозволу на тимчасове проживання) або безстроково, якщо особа має дозвіл на постійне проживання. На підтвердження факту реєстрації місця проживання орган, що здійснив таку реєстрацію, видає відповідну довідку.

В заяві про звільнення від обов’язку надання документу, необхідного для реєстрації шлюбу, громадянин України виступатиме заявником, а громадянин Польщі, з яким планується укладення шлюбу, має бути вказаний як учасник.

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу обох сторін, копії їх свідоцтв про народження, у випадку, якщо громадянин України раніше перебував у шлюбі – копія відповідного документу, що підтверджує його припинення, документ про сплату судового збору, який на разі складає 100 Польських злотих (еквівалентно приблизно 685 гривням), а також документ про підтвердження сімейного стану заявника, який можна оформити в консульстві України в Польщі або на території України у нотаріуса у формі заяви (на підставі пункту 6 глави 2 розділу ІІІ Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №52/5 від 18.10.2000 року (в редакції наказу Міністерства юстиції України №1900/5 від 28.05.2021 року).

Консульський відділ Посольства України в Республіці Польща, а також генеральні консульства України в Любліні, Кракові та Гданську (адреси посольства та консульств можна знайти на офіційному вебсайті Посольства України в Республіці Польща за посиланням https://bit.ly/38SEvLz для реєстрації шлюбу в місцевих органах реєстрації актів цивільного стану посвідчують підпис громадянина України на заяві про підтвердження сімейного стану (форму заяви можна завантажити на офіційному вебсайті Посольства України в Республіці Польща за посиланням ). Для посвідчення справжності підпису на вказаній заяві заявник подає оригінали для огляду та копії наступних документів:

– паспорта громадянина України для виїзду за кордон з візою у разі наявності останньої;

– дозволу на тимчасове або постійне проживання на території Польщі у разі наявності;

– документу, що підтверджує зареєстроване місце проживання на території Польщі;

– якщо заявник вже перебував у зареєстрованому шлюбі – документу, що підтверджує припинення попереднього шлюбу;

– документ, що підтверджує сплату консульського збору, який на даний час складає 83 Польських злотих (еквівалентно приблизно 580 гривням). З тарифами консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій можна ознайомитися на офіційному вебсайті Посольства України в Республіці Польща за посиланням https://bit.ly/392AWSN

Щоб оформити заяву про підтвердження сімейного стану на території України необхідно звернутися до державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса. Для посвідчення справжності підпису на такій заяві нотаріусу необхідно надати паспорт громадянина України, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків і, якщо заявник вже перебував у зареєстрованому шлюбі, документ, що підтверджує його припинення. Варто пам’ятати, що така заява повинна обов’язково містити інформацію про те, що заявник ніколи не перебував у шлюбі, або про те, що він раніше перебував у шлюбі, але зараз його шлюб припинено із зазначенням підстав припинення шлюбу.

Крім того, на практиці судді просять надати докази на підтвердження неможливості отримання в Україні документу, який вимагається Законом про акти цивільного стану для реєстрації шлюбу. Таке письмове засвідчення можна отримати, звернувшись до перелічених вище консульських установ із клопотанням про надання інформації щодо не видання компетентними органами України довідки про сімейний стан для реєстрації шлюбу на території Республіки Польща. До клопотання додається документ про сплату консульського збору, який на разі складає 125 Польських злотих (еквівалентно приблизно 870 гривням). При подачі клопотання також необхідно надати для огляду паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Відповідно до цивільного процесуального законодавства Польщі розгляд даної категорії справ може відбуватися в спрощеному порядку без призначення судового засідання й участі сторін. Суд самостійно приймає рішення про необхідність виклику сторін, однак, в переважній більшості випадків, такі справи розглядаються в судових засіданнях за присутності сторін. Під час розгляду заяви в судовому засіданні суд перевіряє можливість реєстрації шлюбу на підставі поданих документів, а також заслуховує обидві сторони, щоб встановити, що шлюб реєструється з метою реального створення сім’ї та відсутні обставини, які б перешкоджали укладенню шлюбу.

Строк розгляду судами подібних справ може складати від місяця до року з моменту подання заяви залежно від місцевості, в якій розташований суд та, відповідно, завантаженості суддів.

За результатами розгляду справи суд виносить постанову, якою, у разі задоволення заяви (що за статистикою відбувається у близько 95% випадках), звільняє заявника від обов’язку надання документу, який підтверджує, що відповідно до законодавства країни походження особа може укладати шлюб, передбаченого статтею 79 Закону про акти цивільного стану для укладення шлюбу іноземцем. Постанова набирає законної сили протягом 21 дня з моменту її проголошення судом, якщо жодна зі сторін не оскаржила її в апеляційному порядку.

Копія даної постанови з відміткою про набрання нею законної сили подається разом із заявою про реєстрацію шлюбу та іншими документами, перелік яких було наведено вище, до управління цивільного стану для реєстрації шлюбу між громадянами України та Польщі.

Варто пам’ятати, що як до управління цивільного стану, так і до суду, всі документи, викладені іншою мовою, ніж польська, подаються разом з їх перекладом на польську мову, виконаним присяжним перекладачем на території Польщі або з нотаріально засвідченим перекладом, виконаним на території України.

Присяжний перекладач – це особа, яка склала спеціальний державний іспит на вміння здійснювати переклад з польської мови на іноземну та з іноземної мови на польську, отримала свідоцтво про право на виконання професії присяжного перекладача, склала присягу та була внесена Міністерством юстиції до списку присяжних перекладачів. Такий перекладач наділений повноваженнями нотаріуса щодо засвідчення вірності перекладу та копій документів, тому переклад документів, здійснений присяжним перекладачем та скріплений його печаткою не вимагає додаткового нотаріального посвідчення.

Присяжного перекладача можна знайти в Списку присяжних перекладачів на офіційному вебсайті Міністерства юстиції Республіки Польща за посиланням https://bit.ly/3nkZSNV Пошук можна здійснювати як за мовою, з якої необхідно виконати переклад, так і за місцем здійснення діяльності. У вказаному списку містяться адреса офісу присяжного перекладача, номери контактних телефонів та адреса електронної пошти.

Що стосується легалізації документів, виданих уповноваженими органами на території України, то відповідно до статті 15 Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 24.05.1993 року, ратифікованого Постановою ВР від 04.02.1994 року, ані проставлення апостилю, ані консульська легалізація таких документів не вимагається.

Безпосередня реєстрація шлюбу в управлінні цивільного стану здійснюється не раніше, ніж через місяць з моменту подання заяви та необхідних документів. Цей строк може бути скорочено керівником управління за заявою сторін у виняткових випадках (наприклад, вагітність нареченої, тяжка хвороба одного з наречених).

Реєстрація шлюбу відбувається в присутності двох повнолітніх свідків. Свідками можуть бути як громадяни Польщі, так і іноземці, які володіють польською мовою. Володіння мовою вистачить підтвердити усно уповноваженій особі управління цивільного стану, яка реєструватиме шлюб.

У випадку, коли громадянин України, який укладає шлюб, не володіє польською мовою, реєстрація шлюбу відбувається також в присутності присяжного перекладача.

Одразу після шлюбної церемонії в управлінні цивільного стану подружжю видається свідоцтво про шлюб.

Очевидним є факт, що порядок реєстрації шлюбу з іноземцем на території України та на території Польщі значно відрізняється і останній передбачає складніші та триваліші процедури, тому майбутнє подружжя повинне врахувати та оцінити всі ці обставини при прийнятті рішення де саме узаконити свої відносини.

Закон про міжнародне приватне право 04.02.2011 року (Ustawa z dnia 04.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe)

Сімейний та опікунський кодекс 25.02.1964 року (Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy)

Закон про акти цивільного стану 28.11.2014 року (Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

Цивільний процесуальний кодекс 17.11.1964 року (Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego)

Закон про гербовий збір 16.11.2006 року (Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej)

Закон про судові витрати в цивільних справах 28.07.2005 року (Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Закону про облік населення 24.09.2010 року (Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności)

Закон про професію присяжного перекладача 25.11.2004 року (Ustawa z dnia 25.11.2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego)

Договір між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 24.05.1993 року, ратифікований Постановою ВР від 04.02.1994 року

Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені Наказом Міністерства юстиції України №52/5 від 18.10.2000 року

Закон України «Про нотаріат»

Офіційний вебсайт виконавчої влади Республіки Польща https://bit.ly/3lfpuJc

Офіційний вебсайт Посольства України в Республіці Польща https://bit.ly/3yUPqyV