Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
15.08.2022

Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей

Рубрика “Огляд законодавства”

Указом Президента України №568/2022 від 8 серпня 2022 року утворено Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Цим Указом затверджені:

 • Положення про Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей;
 • персональний склад Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей.

Згідно з Положенням про Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей Координаційна Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, основними завданнями якої є:

 • системний аналіз ситуації, визначення напрямів та пріоритетів щодо захисту прав та безпеки дітей, насамперед в умовах воєнного стану, напрацювання пропозицій щодо заходів з попередження вчинення злочинів проти дітей, недопущення примусової депортації юних громадян України за межі держави, сприяння скоординованій реалізації таких заходів, забезпечення моніторингу ефективності їх реалізації;
 • внесення на розгляд Президентові України пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань із захисту прав і безпеки дітей;
 • підготовка проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективного розслідування злочинів проти дітей, фактів їх примусової депортації за межі держави;
 • напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства, у тому числі з громадськими об’єднаннями, релігійними організаціями, а також з міжнародними організаціями у вирішенні питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, сприяння їх залученню до участі у захисті дітей, постраждалих внаслідок війни;
 • моніторинг ситуації щодо встановлення, знаходження та повернення дітей, які примусово переміщені з тимчасово окупованих територій України;
 • моніторинг ситуації щодо тимчасового переміщення (евакуації) дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, з територій, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) або межують з таким територіями, повернення та влаштування таких дітей у післявоєнний період.

Для виконання покладених на неї завдань Координаційна Рада має право в установленому порядку:

 • створювати тимчасові робочі, експертні групи, інші робочі органи для розроблення та детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Координаційної ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;
 • запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, експертів;
 • залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Координаційної ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);
 • запитувати та одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали.

Координаційна Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Національною радою з відновлення України від наслідків війни, іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями.

Діяльність Координаційної ради є відкритою і гласною.

Детальніше з Положенням та персональним складом Координаційної Ради ознайомитися: https://bit.ly/3pkJX24