У іноземця закінчується строк перебування на території України: що робити?
Матеріал підготувала Олена Калашник - к.ю.н., адвокат, старший юрист з питань міжнародного захисту БФ «Право на захист», член Комітету з міжнародного права НААУ.
Публікації лекторів
22.06.2022

Як обчислюється дозволений строк перебування на території України?

Строк перебування іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, а також осіб без громадянства обмежено строком дії візи. Тобто, іноземець чи особа без громадянства може тимчасово перебувати на території України протягом наданого візою дозволеного строку перебування, але не більше ніж до останнього дня строку дії візи.

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.

Під час перебування на території України обчислення дозволеного іноземцю строку перебування здійснюють посадові особи ДМС шляхом відрахування 180 днів назад від дня контролю (дня, на який необхідно визначити законність перебування іноземця на території України). Іноземець не порушив зазначений строк, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебував на території України не більше 90 днів.

Обчислити строк перебування можна за допомогою сервісу «Міграційний калькулятор».

 

Що робити іноземцям, в яких закінчився/-ється строк перебування в Україні?

Якщо строк закінчується і іноземець хоче залишитися на території України, то треба продовжити строк перебування. Якщо строк закінчується, та іноземець не бажає залишатися в Україні, то слід покинути Україну, у визначений законодавством строк.

 

Яка відповідальність за порушення строку перебування іноземців в Україні?

Слід пам’ятати, що за порушення іноземцями строку перебування в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Якщо іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з тимчасовою метою (бізнес, навчання, працевлаштування, туризм тощо), порушили встановлений законодавством України строк перебування в державі, вони несуть адміністративну відповідальність, передбачену статтею 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України). Цією статтею передбачено для порушника стягнення у вигляді штрафу.

Крім того, відповідно до положень статей 26 і 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці-правопорушники можуть бути примусово повернуті або примусово видворені до країни походження або третьої країни.

Не забувайте, що примусове повернення може супроводжуватися забороною в’їзду в Україну.

Також, статтею 204-1 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з наміром отримати притулок чи бути визнаними в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, якщо вони звернулися із заявою про надання притулку чи заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

В окремих випадках до іноземців та осіб без громадянства, у діях яких є ознаки адміністративного правопорушення може застосовуватися вимоги ст. 18 КУпАП «Крайня необхідність».

 

Які підстави для продовження строку перебування в Україні?

Продовжити строк перебування в Україні можна на підставі:

 • подання заяви про отримання дозволу на імміграцію;
 • подання заяви про набуття громадянства України;
 • наявності підстав, які не дають змоги виїхати з України;
 • інші випадки, коли виникає необхідність продовження строку перебування (лікування, вагітність, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації тощо).

 

Які необхідні документи для продовження строку перебування в Україні?

Заява подається особисто.

У разі, коли приймаючою стороною є фізична особа:

 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);
 • переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;
 • паспортний документ фізичної особи, що є приймаючою стороною (після пред’явлення повертається), та копію його сторінок з особистими даними;
 • копію посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування на території України (якщо приймаючою стороною є іноземець та особа без громадянства);
 • документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;
 • документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред’явлення повертається), та його копія, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, — письмова згода власника (співвласника) такого житла. Якщо житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування, перебуває в державній або комунальній власності, замість документа про право власності подається документ, що підтверджує право приймаючої сторони на користування таким житлом (ордер, договір найму/оренди/піднайму тощо) (після пред'явлення повертається), та його копія, а також письмова згода на перебування іноземця та особи без громадянства всіх повнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстровано в такому житлі;
 • чотири фотокартки іноземця або особи без громадянства розміром 3,5х4,5 см;
 • квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

У разі, коли приймаючою стороною є юридична особа:

 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);
 • переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;
 • паспортний документ керівника юридичної особи, що є приймаючою стороною, та/або уповноваженої ним особи (після пред’явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • копію розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення тощо) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та особам без громадянства, засвідчену в установленому законодавством порядку;
 • документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;
 • документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності юридичної особи на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред’явлення повертається), та його копію, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, — письмову згоду власника (співвласника) житла чи уповноваженої ним особи;
 • чотири фотокартки іноземця або особи без громадянства розміром 3,5х4,5 см;
 • квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

 

У яких випадках може бути відмовлено у продовженні строку перебування іноземця та особи без громадянства на території України?

1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

2) необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

4) подання іноземцем та особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей чи підроблених документів;

5) коли виявлено факти невиконання іноземцем та особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;

6) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець та особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні або вони не подали відповідного підтвердження;

7) відсутності в іноземця та особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період перебування або відповідних гарантій приймаючої сторони.

 

У який строк слід звернутися із заявою про продовження строку перебування на території України?

Заяви про продовження строку перебування на території України подаються іноземцями та особами без громадянства та приймаючою стороною не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення такого строку.

Що робити, якщо закінчується строк дії посвідки на тимчасове або постійне проживання?

Потрібно звернутися до відповідного компетентного органу. Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну подаються до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, центру надання адміністративних послуг, територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, за місцем проживання іноземця або особи без громадянства. Якщо в регіоні, де знаходиться іноземець, наразі міграційна служба не відновила свою роботу або відновила не в повній мірі, то можна звернутися до підрозділу в іншому регіоні або зачекати, поки відновиться робота (якщо дозволяє строк). Притягнення до адміністративної̈ відповідальності за прострочення посвідки розглядається, за такої умови, індивідуально в кожному конкретному випадку.

 

Які строки звернення із заявою для оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання?

Документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування/проживання в Україні.

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. У такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки.

 

Протягом якого строку видається посвідка на тимчасове або постійне проживання?

Посвідка видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства.

 

Які документи слід подати для оформлення посвідки іноземцеві або особі без громадянства на постійне проживання?

 • заява;

2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;

3) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником;

4) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

5) копію рішення про надання дозволу на імміграцію;

6) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.

Для оформлення посвідки іноземцям або особам без громадянства, зазначеним в абзацах другому, третьому та п’ятому пункту 4 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про імміграцію», замість копії рішення про надання дозволу на імміграцію, подаються такі документи:

1) іноземцями або особами без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію» та мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку в Україні, — оригінал і копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку або дійсна посвідка;

2) іноземцями або особами без громадянства, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Грузії і прибули в Україну, а також їх повнолітніми дітьми, які прибули в Україну разом з ними до досягнення повноліття, — тимчасова довідка (або довідка, що підтверджує факт прибуття неповнолітнього разом з батьками), отримана після прибуття в Україну, та документ про підтвердження факту проживання в Україні не менш як п’ять років, видані територіальними органами ДМС;

3) іноземцями або особами без громадянства, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв’язку із збройними конфліктами в місцях їх постійного проживання і виховуються або виховувалися у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено чи було встановлено опіку або піклування громадян України, — документ, що підтверджує виховання в державному дитячому закладі чи дитячому будинку сімейного типу або встановлення опіки чи піклування.

 

Хто має право на отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні?

 • іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування;
 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;
 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків іноземних неурядових організацій, зареєстрованих у встановленому порядку;
 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;
 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку;
 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики;
 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;
 • іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та розмір частки власності яких або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої такі іноземці або особи без громадянства є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;
 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання;
 • іноземці або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій — тринадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», уклали шлюб з громадянами України;
 • іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, зазначеними у частинах другій — тринадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
 • особи, звільнені з пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, на підставі рішення суду про скасування рішення про їх затримання або примусове видворення за межі України, або яких до завершення граничного строку перебування у таких пунктах не було примусово видворено за межі України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їхнього походження або з інших причин, незалежних від таких осіб, визнаються такими, які на законних підставах тимчасово перебувають в Україні на період дії обставин, що унеможливлюють їх примусове видворення за межі України;
 • іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, МВС, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах їх проведення, або добровольчим формуванням, що були утворені чи самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та разом із зазначеними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях разом із зазначеними підрозділами та добровольчими формуваннями;
 • особи, які визнані особами без громадянства відповідно до статті 6-1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

 

Які документи слід подати для оформлення посвідки іноземцеві або особі без громадянства на тимчасове проживання?

Вичерпний перелік документів, які слід подати до заяви визначені у п. 32-33 Постанови КМУ від 25 квітня 2018 р. № 322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання».

Коли може відмовити територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС іноземцю або особі без громадянства в оформленні або видачі посвідки на тимчасове або постійне проживання?

1) іноземець або особа без громадянства мають посвідку на тимчасове/постійне проживання (крім випадків обміну посвідки), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення;

2) іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду;

3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію;

4) встановлено належність особи до громадянства України;

5) за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання;

6) іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;

7) отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні, чи іноземець або особа без громадянства вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв’язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином;

8) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі або строк його дії закінчився;

9) встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів або встановлено факт скасування наданого їм дозволу на імміграцію;

10) виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;

11) в інших випадках, передбачених законом.

 

Чи може бути оскаржене рішення про відмову в оформленні, обміні, видачі та скасуванні посвідки на тимчасове або постійне проживання?

Так. Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування може бути оскаржено іноземцем або особою без громадянства в адміністративному порядку або до суду в установленому порядку.

ДМС, територіальний орган ДМС мають право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, за наявності підстав зобов’язати їх відмінити попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідки, про її скасування і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

 

Що робити, якщо іноземець виїхав за кордон без посвідки (посвідка знаходиться в підрозділі, тощо) або термін дії посвідки закінчився, поки іноземець знаходився за кордоном?

Уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України надають іноземцю, особі без громадянства дозвіл на перетинання державного кордону у разі в'їзду в Україну за умови:

1) наявності в нього дійсного паспортного документа;

2) відсутності щодо нього рішення уповноваженого державного органу України про заборону в'їзду в Україну;

3) наявності в нього в'їзної візи, якщо інше не передбачено законодавством України;

4) підтвердження мети запланованого перебування;

5) наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави або наявності в нього можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України — для громадянина держави, включеної до переліку держав, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та особи без громадянства, яка постійно проживає у державі, включеній до такого переліку.

Виняток із цих правил може бути для іноземця або особи без громадянства, які просять про можливість розгляду в установленому законом порядку питання надання йому притулку або визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні.