У чому полягає специфіка призначення покарання за проєктом нового КК України?
HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY
Публікації лекторів
15.11.2022

У чому полягає специфіка призначення покарання за проєктом нового КК України? – своєю експертною думкою під час фахової дискусії поділиться Наталія Гуторова

Призначення покарання, між іншим, є важливим складником механізму реагування на вчинення кримінального правопорушення. Від правильності призначення покарання залежить досягнення мети покарання, ефективність функціонування системи кримінальної юстиції, а також дотримання прав людини.

Проєкт нового Кримінального кодексу побудований на основі максимально можливого перерозподілу законодавчого матеріалу між Загальною та Особливою частинами на користь Загальної. Йдеться мова, зокрема, про винесення до Загальної частини усіх типових, повторюваних властивостей певних груп злочинів, а саме:

  • типових кваліфікуючих та привілеюючих ознак складів злочинів. Мається на увазі створення загального переліку таких ознак з визначенням їхнього впливу на ступінь тяжкості злочину шляхом його підвищення чи зниження на один чи два розряди. Водночас, це дасть можливість уніфікувати вказані ознаки з ознаками, які посилюють чи пом’якшують покарання;
  • типових санкцій за злочини різних видів та ступенів тяжкості. З цією метою для кожного ступеня тяжкості розроблені типові і співмірні між собою розміри окремих видів покарань, що можуть бути застосовані за їх учинення, і тим самим усі санкції винесені в Загальну частину із залишенням в Особливій (Спеціальній) частині лише вказівок про те, до якого ступеня тяжкості належить злочин.

Також передбачається звільнення нового кримінального закону від невластивих сучасному кримінальному праву видів покарань (позбавлення військового, спеціального звання, рангу чину чи кваліфікаційного класу, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців).

Передбачені кодексом зміни стосується й інституту призначення покарання. Зокрема, змін зазнали обставини, які пом’якшують покарання за злочин та проступок та обставини, які обтяжують покарання за проступок.

Про правила та особливості призначення покарання за новим КК України детально дізнавайтеся під час фахової дискусії від Наталії Гуторової, д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Фахова дискусія відбудеться 17 листопада 2022 року о 13:00 год.

Фахова дискусія є заходом з підвищення кваліфікації адвокатів. Дізнатися більше та зареєструватися на захід за посиланням: http://bit.ly/3WOkzku

Детальніше про реформування кримінального законодавства України: http://bit.ly/3tjhYSi