Центр досліджень адвокатури і права НААУ та лектори ВША виступили у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Центр досліджень адвокатури і права і Національна асоціація адвокатів України виступили співорганізаторами міжнародної наукової конференції «КОНФЛІКТИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», яка проходила спільно з Центром українознавства у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Від НААУ були представлені доповіді учасників Проекту "Історія адвокатури України", представників Комітету з питань юридичної освіти та Комітету медичного […]
Новини та події
25.10.2019

Центр досліджень адвокатури і права і Національна асоціація адвокатів України виступили співорганізаторами міжнародної наукової конференції «КОНФЛІКТИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСТВА
ЯК ОБ’ЄКТ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», яка проходила спільно з Центром українознавства у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Від НААУ були представлені доповіді учасників Проекту "Історія адвокатури України", представників Комітету з питань юридичної освіти та Комітету медичного права, а також викладачів Вищої школи адвокатури НААУ, зокрема:

Василик Ірина (м. Київ, Україна). Конфлікти в адвокатській діяльності.
Івасюк Оксана (м. Київ, Україна). Конфлікти в українській спільноті початку ХХ століття в інтерпретації адвоката та письменника Теодота Галіпа.
Кагамлик Світлана (м. Київ, Україна). Церковні адвокати України у вирішенні конфліктів в середовищі Православної Церкви XVIII ст.
Поліщук Вікторія (м. Київ, Україна). Медіація як спосіб вирішення конфліктів в комерційних спорах.
Савелова Юлія (м. Київ, Україна). Альтернативні способи врегулюваня медичних спорів адвокатами.
Сорочук Людмила (м. Київ, Україна). Проблема булінгу в сучасному освітньо-виховному середовищі та шляхи її подолання.
Трибой Олег (м. Київ, Україна). Управління конфліктами в адвокатській діяльності.

За результатами обговорення прийнято Ухвалу конференції, у якій, серед іншого, задекларовано:
— Започаткувати видання методичних матеріалів щодо конфліктів та шляхів їх вирішення для спільноти адвокатів і правників, а також для широкого кола зацікавлених осіб з метою формування у них конфліктологічної компетентності;
— Проводити спільні наукові міждисциплінарні дослідження і публікувати їхні результати, зокрема в царині історії адвокатури і права.
— Проводити Університету спільні з НААУ наукові та культурно-освітні заходи.
Висловлюємо подяку Центру українознавства за співорганізацію та усім доповідачам за цікаву дискусію!