Третій тиждень ELSA: Compliance program and Corporate (Shareholders) agreement section: термінологія та характеристика
Надія Тарасова, адвокат, член Центру правничої лінгвістики, член Комітету з питань господарського права та процесу НААУ
Матеріали заходів
13.03.2024

Третій тиждень на курсі Legal English, який організований Вищою школою адвокатури НААУ у співпраці з ELSA, пройшов під головуванням адвоката, члена Центру правничої лінгвістики, члена Комітету з питань господарського права та процесу НААУ Надії Тарасової. Студенти та правники вивчали термінологію та основні особливості відповідної Програми з антикорупційного комплаєнсу та Корпоративного договору за українською та міжнародною правозастосовною практикою.

Під час першої зустрічі лектор навела основні поняття, які застосовуються при написанні Compliance program:

Комплаєнс (compliance – відповідність; походить від дієслова to comply відповідати) – буквально означає Дотримання – дія відповідно до запиту або вказівки; підкорення (compliance is an action in accordance with request or command, obedience). 

Антикорупційний комплаєнс – здатність дотримання встановлених антикорупційних вимог, обмежень та заборон. 

Anticorruption compliance – ability to comply with the established anti-corruption requirements, restrictions and prohibitions.

Prevention of corruption violations запобігання корупційним порушенням.

Implementation of a culture of good behaviour – впровадження культури належної поведінки.

Compliance risk mitigation – мінімізація (пом’якшення) комплаєнс-ризиків.

Corporate values корпоративні цінності.

Due diligence actions taken to satisfy a legal requirement, especially when buying or selling something or employing someone.

Regulatory sanctions (penalties) – регуляторні санкції.

Charitable (donation) helping people by giving money, food, housing, etc. because they are in need.

Entertainment – розвага, дозвілля.

Mergers and acquisitions (M&A) – the field of (commercial or company) law that deals with companies purchasing interests in other companies and combining with each other.

Злиття і поглинання (англ. mergers and acquisitions або англ. takeovers) термін, який використовується в Україні для позначення правочинів, у результаті яких:

існуючий власник контрольного пакета акцій публічного або приватного акціонерного товариства відчужує на погоджених умовах належний йому контрольний пакет іншій особі (приватному покупцю) або

відбувається скупівля особою (ініціатором поглинання) у міноритарних акціонерів публічного або приватного акціонерного товариства належних ним акцій з метою концентрації ініціатором поглинання контролю над товариством, або

відбувається обєднання активів декількох компаній з метою створення нової компанії.

AML (anti-) money laundering а crime of hiding, disguising or moving money made from crimes to make it seem that the money has been earned or received legally.  

Whistleblower (викривач) – a worker who reports some form of wrongdoing in the workplace to an authority or other organisation. In many jurisdictions, whistle-blowers are protected by law and cannot be victimized by their employer.

Під час другої зустрічі лектор поділилась досвідом написання корпоративних договорів в Україні, пояснила специфіку та використання термінів з права Англії та Уельсу.

Була досліджена практика перекладу англійською мовою такого терміну як: «Статут» (товариства).

А саме:

A Charter – an agreement, often international, granting certain rights and duties to an official body by the signatory nations of such agreement.

A Charter – in the US, one of two documents which form the constitution of a company a document outlining the rules governing a company's internal organization.

An Articles of association – a document outlining the rules governing a company's internal organisation.

Була також досліджена специфіка використання терміну «Учасник» товариства:

Shareholder – a person, company or organisation that owns shares in a company.

Or Participator a person who has a share in the capital or income of a company (The Chambers Dictionary).

Participant a person who takes part in something.

Слухачі обговорили з лектором ситуації, коли укладається корпоративний договір:

                at the start agreement on the interaction of the participants in setting up the Company;

                dispute/threat of dispute between participants;

                in case of financial and economic /operational activities/;

                Parity’s ownership structure (50/50);

                protection of minority shareholders interests;

                additional financing (borrowed capital need);

                in case of gaining investments in exchange for a share (equity);

                in case of the participants belong to different interest groups;

                in case of business transferring to heirs;

                in case of CEO is a Shareholder (Participant) of the Company;

                other conditions…

На останній зустрічі лектор зі слухачами обговорила загрози та можливості ліквідації загроз паритетного розподілу статутного капіталу (50/50) та структури у 33,33/33,33/

33,33 відсотки власності у статутному капіталі («поділ на трьох»).

Велику зацікавленість у студентів викликала реальна антикорупційна справа, яка була порушена в товаристві антикорупційним менеджером на підставі анонімного звернення працівника щодо надання неправомірної вигоди працівником підприємства. 

 Більше про співпрацю з ELSA у наступних публікаціях:

·ВША НААУ та ELSA підписують Меморандум про співпрацю. https://tinyurl.com/bdhd354s

·Перший тиждень ELSA Contract Law: від простого до складного. https://tinyurl.com/44pnwv62

·Другий тиждень ELSA: Alternative Dispute Resolution (ADR) section: термінологія, характеристика та особливості. https://tinyurl.com/2t3xzr5d

Зареєструватися на онлайн-курс «Contract law». http://tinyurl.com/2s4a5huf

Також нагадуємо про відкриття набору на онлайн-курс «Contract law: Know the Legal English fundamentals». http://tinyurl.com/n78dtzy9