Стягнення витрат на правову допомогу за складання заяв та клопотань стосовно судових витрат
Огляд судової практики
Публікації лекторів
02.11.2022

Підготувала Тетяна Рабко, адвокат, регіональний представник молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen у Донецькій області.

21 жовтня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду по справі № 910/13595/20 (http://surl.li/dnexv ) сформулювала правовий висновок, що апеляційний суд дійшов помилкового висновку, що складання заяв та клопотань стосовно судових витрат не є наданням правової допомоги.

Обставини справи.

Як вбачається із встановлених апеляційним судом обставин, до апеляційного суду від представника позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення про стягнення судових витрат позивача у зв`язку з розглядом апеляційної скарги в розмірі 25000,00 грн.

Від представника відповідача надійшло клопотання про зменшення витрат на професійну правничу допомогу, в якій останній просив відмовити в задоволенні заяви, а в разі наявності підстав для стягнення, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу до 5000,00 грн. Відповідач зазначив, що заявлений розмір витрат на правничу допомогу є необґрунтованим через неспівмірність зі складністю справи, наданих послуг та їх необхідністю, досвідом адвоката, часом витраченим адвокатом та обсягом наданих послуг. На думку відповідача, заявлений позивачем розмір витрат на професійну правничу допомогу є значно завищеним.

В подальшому від представника позивача надійшли заперечення на клопотання про зменшення витрат на професійну правничу допомогу, в якому позивач просив стягнути з відповідача понесені витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 30000 грн.

Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.08.2022 заяву позивача задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача понесені витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 12 000,00 грн.

З вказаною додатковою постановою не погоджуються як позивач, так і відповідач.

Відповідно до статті 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема на професійну правничу допомогу.

Статтею 126 Господарського процесуального кодексу України визначено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. Аналогічного висновку дійшов Верховний Суд, зокрема, у постановах від 18.01.2022 у справі № 915/1473/20, від 18.01.2022 у справі № 910/2679/21, від 12.01.2022 у справі №918/548/21.

Частинами 5, 6 ст. 126 ГПК України передбачено, що у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до ч. 5 ст. 129 ГПК України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Частиною 8 ст. 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

При цьому, частиною четвертою статті 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову — на відповідача.

На підтвердження факту понесення витрат позивачем до заяви додано копію укладеного між позивачем як клієнтом та адвокатом договору про надання правничої (правової) допомоги №213 від 19.08.2020.

У п. 2 вказаного договору сторонами погоджено, що адвокат прийняв на себе зобов`язання надати клієнту професійну правничу допомогу щодо захисту прав та інтересів позивача на розпорядження своєю власністю, стягнення з відповідача збитків, завданих невиконанням Договору та Замовлення за тарифом 1000 грн./год. (в т.ч. за вивчення, складання та виготовлення документів, надання консультацій та роз`яснень) та 1500,00 грн. за прибуття до суду та/або за участь у розгляді справи у режимі відеоконференції або через Електронний суд із використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису за одне судове засідання.

За змістом п. 5 вказаного договору позивач зобов`язується сплатити адвокату винагороду за надання правничої допомоги у вигляді здійснення аналізу Договору та Замовлення з наданням/усної консультації, здійснення аналізу оголошень Міністерства фінансів України про приведення розміщень державних облігацій через ETC (Bloomberg), що відбудеться 09.06.2020 та про результати торгів від 09.06.2020 з наданням усної консультації, здійснення аналізу наданих позивачем листів від відповідача та відповідей на них, здійснення аналізу законодавства щодо здійснення банками фінансового моніторингу з наданням усної консультації, здійснення аналізу судової практики Верховного Суду та Європейського суду з прав людини щодо захисту щодо права розпорядження своєю власністю з наданням усної консультації, здійснення обґрунтованого розрахунку ціни позову, складання та виготовлення трьох екземплярів позовної заяви до господарського суду міста Києва про стягнення з відповідача збитків та судових витрат за тарифом 1000,00 грн. за годину, але не менше 15000,00 грн. за даним договором, додатково за прибуття та/або за участь у розгляді справи у режимі відеоконференції або через Електронний суд із використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису за одне судове засідання – 1500 грн. та виконані інші роботи згідно даного договору у розмірі 1000,00 грн. за кожну годину.

Також позивачем надано копії детального опису робіт (наданих послуг) від 21.06.2022, виконаних згідно договору про надання правової допомоги №213 від 19.08.2021; акту виконаних робіт (наданих послуг) від 22.06.2022 до договору про надання правової допомоги №213 від 19.08.2021; рахунки-фактури №25 від 11.05.2022, №28 від 21.06.2022; платіжні доручення №565 від 11.05.2022 на суму 6500,00 грн. та №858 від 22.06.2022 на суму 18500,00 грн.

Апеляційний господарський суд встановив, що факт надання позивачу адвокатом послуг на правничу допомогу підтверджується наданими доказами.

Апеляційний господарський суд врахував, що адвокат здійснює представництво інтересів позивача з моменту подання позовної заяви з вересня 2020 року та по теперішній час є представником позивача у справі, а тому критично поставився до затраченого часу у загальній кількості 14 годин: на підготовку та направлення відзиву — 6 год., письмових пояснень — 5 год. та ознайомлення з матеріалами всіх 4-х томів — 3 год.

Враховуючи зазначене, апеляційний суд дійшов висновку, що позовна заява від 01.09.2020 №199, заяви про усунення арифметичних помилок від 16.09.2020 №39 та уточнена позовна заява від 17.09.2020 №199/1, відповідь на відзив №202, заперечення на заперечення №205 від 01.12.2020, відзив на апеляційну скаргу від 19.02.2021 №22, відзив від 22.06.2021 №58, письмові пояснення від 03.09.2021 №22, письмові пояснення від 30.09.2021 №28, відзив на апеляційну скаргу від 11.02.2022 №14 є ідентичними з посиланнями на судову практику, норми чинного законодавства, а тому час затрачений представником позивача на з`ясування обставин справи, здійснення аналізу та дослідження переданих матеріалів є завищеним, отже стягненню підлягають витрати в розмірі 6000,00 грн. за 6 години витраченого часу, а саме: по пункту 2 на підготовку та направлення до Північного апеляційного господарського суду відзиву на апеляційну скаргу 3 год. — 3000,00 грн; по пункту 3 ознайомлення з матеріалами справи 1 год. — 1000,00 грн; по пункту 4 підготовку та направлення до Північного апеляційного господарського суду письмових пояснень 2 год. — 2000,00 грн.

Стосовно пунктів 1 та 5 детального опису від 21.06.2022 та акту виконаних робіт від 22.06.2022 (п. 1- здійснення аналізу апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 09.12.2021 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 23.12.2021 у справі №910/13595/20 з наданням усної консультації — 3 год. — 3000,00 грн. та п. 5 — прибуття до Північного апеляційного господарського суду та участь у судових засіданнях 17.05.2022 та 21.06.2022. 2 год. — 3000 грн.) апеляційний суд зазначив, що вказані послуги обґрунтовані, підтверджені протоколами судових засідань від 17.05.2022 та 21.06.2022, тому витрати на правничу допомогу по 1 та 5 пунктах детального опису та акту, є обґрунтованими та підлягають задоволенню в загальному розмірі 6000,00 грн.

Верховний Суд відхиляє доводи позивача щодо незгоди з наданою апеляційним судом оцінкою доказів понесення витрат на професійну правничу допомогу та їх співмірності зі складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг), часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг), обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт, оскільки перевірка таких доводів перебуває поза межами повноважень суду касаційної інстанції.

У касаційній скарзі позивач зазначає, що суд апеляційної інстанції в порушення принципу диспозитивності, рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін ухвалив: надати відповідачу клопотання про зменшення витрат на професійну правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами (п.3 ухвали від 11.07.2022), що призвело до ухвалення постанови з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.

Вказані доводи позивача є необґрунтованими, оскільки в пункті 3 ухвали від 11.07.2022 апеляційний суд ухвалив надати відповідачу строк до 01.08.2022 включно на подання клопотання про зменшення витрат на професійну правничу допомогу, а не надати відповідачу клопотання. Апеляційний суд вказаним пунктом не надавав другій стороні перевагу, а лише обмежив строком право, встановлене законом.

Разом з тим, апеляційний суд відмовляючи в задоволенні розподілу витрат, визначених в акті виконаних робіт (надання послуг) від 08.08.2022, який було додано до заперечень на клопотання про зменшення витрат на професійну правничу допомогу, дійшов помилкового висновку, що складання заяв та клопотань стосовно судових витрат не є наданням правової допомоги у розумінні господарського процесуального законодавства та Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Проте такі висновки не вплинули на суть та правильність прийнятого рішення, зважаючи на те, що позивачем при поданні такого доказу щодо розміру судових витрат, як акт виконаних робіт від 08.08.2022, було порушено визначений в ч. 8 ст. 129 ГПК України п`ятиденний строк (акт подано 08.08.2022, тоді як постанова Північного апеляційного господарського суду ухвалена 21.06.2022).

З тематичними публікаціями Ви можете ознайомитися за посиланням:

— надсилання копії клопотання про стягнення витрат на правничу допомогу іншим учасникам справи. Огляд судової практики http://surl.li/dmdwg;

— заява щодо розподілу судових витрат, подана поза межами робочого часу: огляд судової практики http://surl.li/dmdxl

На найближчі заходи лектора можна зареєструватись за посиланнями:

Вебінар: “Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Огляд судової практики”: https://bit.ly/3RjMuVE

Вебінар: “Електронне судочинство: навички роботи адвоката з електронними сервісами”:https://bit.ly/3UJJvsm

Вебінар: “Електронний суд: актуальні зміни та переваги в умовах воєнного стану” https://bit.ly/3eeyrTN