Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
25.07.2022

Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти… про помилкових друзів перекладача в Legal English

Матеріал підготувала Людмила Колодник – юрист, викладач спеціалізованого курсу «Юридична англійська» – «Legal English» з особисто розробленими програмами навчання – Contract Law, Company Law, Legal Writing

Чому ми обираємо собі в друзі ту чи іншу людину?

Часто друзями стають люди, які мають щось спільне. Наприклад, їх може об’єднувати спільність характерів, спільність інтересів, спільність захоплень.  Навіть зовсім різні на вигляд люди можуть мати схожі риси характеру та поведінку.

Так от, дещо спільного з друзями мають і мови. Наприклад, ми можемо зустріти в двох різних мовах слова дуже схожі за написанням, але різні за значенням.  Таке явище має назву «помилкові друзі перекладача».   

Тому як не помилитися в перекладі, особливо юридичному, зустрічаючи схожі , наприклад, за звучанням чи написанням, пари слів в українській та англійській мовах, говоримо з вами сьогодні.

Помилкові друзі перекладача (false friends of translator) або міжмовні омоніми (міжмовні пароніми) – пара слів у двох мовах, схожих за написанням і / або вимовою, часто з загальним походженням, але відрізняються значенням. Такі пари слів, на перший погляд, не потребують перекладу, але все виявляється не так просто, як здається на перший погляд. Наприклад,  в  загальній англійській мові angina – стенокардія, а не ангіна, genial – добрий, а не геніальний, magazine – журнал, а не магазин, а в  юридичній англійській мові examination – не іспит, а опитування, допит, дослідження обставин справи тощо.

Цікаво, що сам термін «помилкові друзі» був введений М. Кеслером та Ж. Дерокінь’ї у 1928 році в книзі «Les faux amis ou Les pieges du vocabulaire anglais».

Також, цікавинкою є те, що в англійській та українській мовах помилкові друзі перекладача налічують кілька тисяч слів, зустрічаються в межах чотирьох частин мови: іменників, прикметників, прислівників і дієслів.

Як ви вже зрозуміли, помилкові друзі перекладача можуть призводити до неправильного розуміння та перекладу тексту.  Важливо знати, що частина з них утворилася через те, що після запозичення значення слова в одній з мов змінилося, в інших випадках запозичення взагалі не було, а слова походять із загального кореня в древній мові, але мають різні значення; іноді співзвуччя чисто випадково.

Крім цього, труднощі при перекладі, пов’язані з присутністю в тексті оригіналу міжмовних синонімів, виникають і внаслідок нашої схильності переносити власні мовні звички на чужу мовну систему. Рідна українська мова, яка міцно укорінилася в нас, штовхає на невірні аналогії в англійській.

У лінгвістичній літературі можна зустріти і такий термін як  «помилкові друзі в квадраті». Класичним прикладом цього мовного явища є англійське словосполучення instrument air.

Англійське слово instrument, яке є помилковим другом перекладача, означає, зокрема прилад, але повітря в приладах не використовується, тому термін приладове повітря  зовсім не годиться для перекладу. Таким чином, впоравшись з одним помилковим другом, ми зіштовхуємося  з іншим.  Професійні перекладачі знаходять вихід  у царині технічних знань та перекладають дане термінологічне словосполучення як повітря контрольно-вимірювальних приладів.

Говорячи про англійське слово  instrument як помилкового друга перекладача, хочу зазначити, що в юридичній англійській мові, instrumentне інструмент, не прилад, а документ, що є правовим актом.

Таким чином, помилкові друзі перекладача умовно поділяються на три типи:

  • слова вихідної мови, які мають зовнішню схожість (написання та звучання) зі словами мови перекладу, але значення яких не збігається: data – дані, principal (amount) – основна сума кредиту, тощо;
  • багатозначні слова вихідної мови, у яких частина значень збігається із значенням зовні подібного слова мови, на яку перекладають, а частина значень –  не співпадає: authority – «влада, компетентний орган», не тільки «авторитет»; material – «суттєвий, істотний» (у поєднанні material breach – істотне порушення (договору)), а не лише «матеріальний, речовий», тощо;
  • особливу групу складають слова вихідної мови, близькі (але не ідентичні) за написанням і звучанням в мові перекладу та, які мають відповідно різні значення: accept (приймати, акцептувати) – except (крім, за вийнятком), personal (особистий) – personnel (персонал).

І наостанок наведу ще один загальновідомий приклад так званих «помилкових друзів перекладача» часто вживаних в юридичній англійській мові, а саме:

  • contract (n) – можливі варіанти перекладу – міжнародний контракт; 2. угода; 3. договір підряду; 5. контракт – предмет торгів при ф’ючерсних угодах; 6. шлюбний договір, тощо.
  • interest (n) – можливі варіанти перекладу – інтерес, цікавість; 2. вигода, перевага; 3. участь в прибутках; 4. капіталовкладення; 5. пакет акцій; 6. проценти (на капітал); 7. банківський відсоток; 8. речове право.

У першому випадку типовою помилкою є переклад англійського терміну contract через слово контракт незалежно від контексту та законодавства, хоча, наприклад,  відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП України контракт  – це особлива форма трудового договору, яка укладається в письмовій формі на строк, визначений угодою сторін, і в якій права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін.

Прикладом неточного перекладу слова interest може бути наступний:

The Joint Venturers form this joint venture to acquire and hold the business interest in common. – Засновники спільного підприємства створюють його з метою спільної участі в прибутках. Помилково!: … заради спільного ділового інтересу.

Реєстрація на заходи Людмили Колодник
 
 
Запрошуємо адвокатів доєднатися до розвитку Центра правничої лінгвістики ВША НААУ у Facebook: https://bit.ly/3RhFny7