Сінквейн як ефективний дидактичний інструмент під час вивчення юридичної англійської мови
Людмила Колодник, юрист, керівник Центру правничої лінгвістики Вищої школи адвокатури НААУ
Фахові коментарі
31.03.2023

Поезія країни, де сходить Сонце…

або про сінквейн як ефективний дидактичний інструмент

під час вивчення юридичної англійської мови

Сінквейн або сенкан (від франц. «cinquains», що означає «п’ять») – це вірш, написаний за чітко визначеними правилами.

The term ‘didactic cinquain’ means a piece of verse that consists of five lines written according to certain rules to a given topic.

Основоположницею жанру сінквейну вважають американську поетесу Аделаїду Крепсі, яка після знайомства з книгою «Сто віршів стародавньої Японії» відкрила для себе світ японського хайку. Саме ці твори дали їй можливість створити свій поетичний оригінальний стиль – станс, який мав склади і складався приблизно з 5 рядків. Після публікації збірника «Поезія» («Verse») станси Аделаїди стали надзвичайно популярними в Америці та у всьому світі. Американське походження цієї форми під впливом японських мініатюр призвело до того, що іноді сенкан ще називають «американське хайку».

У педагогіці сінквейни почали використовувати із дидактичною метою, в якості методу розвитку образної мови та критичного мислення, як інструмент для синтезування складної інформації, а також для виявлення і оцінки понятійного і словникового запасу опановувачів того, чи іншого навчального курсу, зокрема й юридичної англійської мови.

Важливо знати наступні види сінквейну, а саме:

Традиційний сінквейн складається з п’яти рядків і заснований на підрахунку складів у кожному вірші.

Дидактичний сінквейн, що сформувався у практиці американської школи, ґрунтується на змісті та синтаксичній побудові кожного рядка.

Крім цього, існують й інші види сінквейну: зворотній, дзеркальний, метелик, корона сінквейнів, гірлянда сінквейнів та інші.

Створення сінквейну юридичною англійською мовою – це спроба висловити у досить короткій формі свої знання, почуття, асоціації та погляди щодо певного питання, події або предмета.

Написання сенкану є творчою діяльністю, що вимагає від автора вміння знаходити в інформаційному матеріалі найбільш суттєві елементи, робити висновки і коротко їх формулювати.

Здатність резюмувати інформацію, викладати складні ідеї, почуття і уявлення в декількох словах – необхідні аспекти для складання сінквейну. Воно вимагає вдумливої рефлексії, заснованої на багатому понятійному запасі слів іншомовного походження.

Згідно з правилами віршування, традиційний сінквейн складається з п’яти неримованих рядків:

1-й рядок має містити у собі іменник або займенник, тобто задану тему;

2-й рядок охоплює два прикметники або дієприкметники, що описують і характеризують об’єкт обговорення;

3-й рядок складається з трьох дієслів, що стосуються діяльності об’єкта;

4-й рядок є ключовою фразою, висновком до теми (може бути цитата з тексту або прислів’я);

5-й рядок – це слово-резюме (зазвичай іменник, синонім, або слово-асоціація до теми), яке визначає зміст об’єкта.

Наведу класичний приклад сінквейну з використанням термінології юридичною англійською мовою:

Crime

Illegal, unlawful

Is committed, is investigated, is punished.

A crime is a breach of law.

Offence.

Злочин

Незаконний, протиправний

Вчиняється, розслідується, карається.

Злочин – це порушення закону.

Правопорушення.

Особливістю використання дидактичного сінквейну як ефективного методу навчання є самостійний пошук і розвиток інтересів опановувача юридичної англійської мови.

Написання сінквейну з погляду педагогіки − це вільна творчість, яка вимагає від юриста, який вивчає Legal English, вміння знаходити у навчальному матеріалі найсуттєвіші моменти, підводити підсумки, робити висновки і резюмувати все сказане вище. Усе це має бути коротко сформульовано. Це означає, що автор сінквейну має володіти глибоким знанням теми, мати про неї власну думку і висловити її за певними правилами.

Також, окрім складання нового сінквейну індивідуально, у парах або у групах, існує багато різних способів застосування цього методу під час вивчення юридичної англійської мови, а саме:

  • створення короткої розповіді за готовим сінквейном (із використанням слів та фраз, які входять до його складу);
  • коригування та удосконалення існуючого вірша;
  • порівняння декількох сінквейнів, що мають одну проблематику, але виражають різні або навіть протилежні думки, судження, почуття;
  • аналіз неповного сінквейну для визначення відсутньої частини (визначити тему вірша, виходячи з відомих чотирьох рядків).

Отже, дидактичний сінквейн – це ефективний метод опрацювання нового та узагальнення і систематизації вивченого матеріалу з Legal English. Крім того, навчання на основі цієї технології сприяє розвитку пізнавальної і самостійної діяльності правників, формуванню науково-теоретичних знань і творчої діяльності останніх.

Матеріал підготувала Людмила Колодник, юрист, керівник Центру правничої лінгвістики Вищої школи адвокатури НААУ, викладач спеціалізованого курсу «Юридична англійська» — «Legal English» з особисто розробленими програмами навчання — Contract Law, Company Law, Legal Writing

Нові публікації лектора:

Доктрина ULTRA VIRES в корпоративному праві: значення та судові прецеденти. https://cutt.ly/E4GRu5m

Зареєструватися на заходи Людмили Колодник:

Вебінар Everything You Need to Know About Nonсompetition, Non-disclosure and Nonsolicitation Agreements. https://cutt.ly/t4DRcjK

Вебінар Tips For Bulding A Successfu Legal Career: The Art of Modern Letter Writing. https://cutt.ly/r4DRnvO

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ