«Сім’я 500+»: отримання громадянами України допомоги на виховання дітей в Польщі»
Публікацію підготувала Солтисяк Марина, адвокат.
Новини та події
26.10.2021

«Сім’я 500+» («Rodzina 500+») – це державна програма підтримки сімей з дітьми, яка реалізується в Польщі з 01 квітня 2016 року.

Програма «Сім’я 500+» є головним інструментом сімейної політики, який ставить на меті три основні цілі: покращення демографічної ситуації, скорочення бідності серед наймолодших та інвестування в родину.

В рамках даної програми сім’я, яка має на утриманні дітей, має право на отримання щомісячної допомоги (świadczenie wychowawcze) у розмірі 500 Польських злотих на кожну дитину у віці до 18 років незалежно від доходу такої сім’ї.

Нормативно-правовим актом, який визначає умови набуття права на допомогу, правила її надання та виплати, є Закон від 11.02.2016 року про допомогу держави у вихованні дітей.

Відповідно до положень даного Закону на ряду з громадянами Польщі допомогу за програмою «Сім’я 500+» мають право отримувати й іноземці, які відповідають визначеним критеріям.

Громадяни України можуть звертатися за отриманням допомоги на виховання дітей в Польщі в одному з перелічених нижче випадків:

1) перебування та території Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого з метою виконання праці за професією, що вимагає високої кваліфікації, за умови, що особа проживає на території Польщі з дітьми;

2) наявність дозволу на тимчасове або постійне проживання (karta pobytu) з відміткою «з доступом до ринку праці», якщо особа проживає на території Польщі з дітьми, за винятком іноземців, що отримали дозвіл на роботу на строк менший, ніж 6 місяців, прибули з метою навчання або виконання сезонних робіт, а також тих, хто має право на працю на підставі візи. Це означає, що так звана робоча віза не дає право іноземцеві на отримання допомоги 500+;

3) перебування на території Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого з метою виконання праці в рамках переміщення в середині підприємства, що має офіційний офіс на території Польщі на посаді керівника, спеціаліста або працівника, що проходить стажування, за умови, що така особа проживає на території Польщі з дітьми, за винятком іноземців, якім надано дозвіл на проживання та працю на строк менший, ніж 9 місяців;

4) перебування на території Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого з метою здійснення наукових досліджень та розробок або візи, виданої з такою метою або у зв'язку з використанням мобільності науковця, за винятком іноземців, яким надано дозвіл на перебування на території Польщі на строк менший, ніж 6 місяців.

Вказані особи мають право на отримання допомоги на виховання дітей, якщо проживають на території Польщі разом з дітьми протягом строку отримання такої допомоги. Тобто, однією з основних умов отримання допомоги за програмою «Сім’я 500+» є реальне проживання особою, яка отримує таку допомогу, на території Польщі, при цьому ця вимога стосується і громадян Польщі, й іноземців. Уповноважені органи мають право перевіряти факт проживання на території Польщі, наприклад, шляхом виклику особи, яка подала заяву про призначення допомоги або вже її отримує, для особистої явки.

 

Хто може звертатися за отриманням допомоги на виховання дитини?

Перш за все допомогу за програмою «Сім’я 500+» має право отримувати мати або батько, якщо дитина з ними проживає та знаходиться на їх утриманні, крім того – фактичний опікун дитини, тобто особа яка фактично здійснює опіку над дитиною і звернулася до суду опікунського із заявою про усиновлення, законний опікун дитини, а також директор будинку соціальної допомоги.

Будь-яка сім’я може претендувати на отримання допомоги незалежно від сімейного стану батьків, тобто це може бути подружжя, пара, що проживає разом без реєстрації шлюбу, а також батьки/матері, які самі виховують дітей.

У разі, якщо батьки розлучені, допомога надається тому з батьків, з ким постійно проживає та на утриманні якого знаходиться дитина. Якщо після розлучення або встановлення режиму окремого проживання на підставі рішення суду дитина знаходиться під одночасною опікую і матері, і батька (тобто дитина проживає з обома батьками по черзі), кожен з батьків може отримувати половину встановленої допомоги, тобто 250 Польських злотих щомісяця.

У випадку смерті того з батьків, хто отримував допомогу, з метою збереження безперервності її виплати, другий з батьків повинен подати відповідну заяву протягом трьох місяців з моменту смерті першого.

В ситуації, коли особою, що звертається за отриманням допомоги є громадянин України, потрібно обов’язково зважати на наявність підстав до отримання іноземцями такої допомоги, про які йшлося вище. Так, наприклад, обоє батьків-громадян України разом з дитиною проживають на території Польщі на підставі дозволів на тимчасове проживання і мають доступ до ринку праці. Тоді не важливо, хто з батьків буде звертатися за отримання допомоги на виховання дитини. Якщо ж, наприклад, батько має дозвіл на тимчасове проживання з доступом до ринку праці, а мати перебуває на території Польщі на підставі студентської візи, тобто не відповідає вимогам, переліченим вище, то отримувати допомогу за програмою «Сім’я 500+» має право лише батько дитини та в разі його смерті, на жаль, мати в описаній ситуації не матиме права на продовження отримання допомоги на дитину.

Що потрібно зробити, аби отримувати допомогу на виховання дитини?

Умовою отримання допомоги за програмою «Сім’я 500+» є подання відповідної заяви (форму заяви можна завантажити за посиланням https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego) до уповноваженого органу за місцем проживання заявника. Такими уповноваженими органами є виконавчі органи місцевого самоврядування (urząd miasta/gminy), центри соціальної допомоги, центри реалізації соціальних виплат.

Заяву можна подати в паперовому вигляді особисто, надіслати поштою або в цифровому вигляді через мережу Інтернет за допомогою:

— Інформаційно-сервісного порталу Міністерства сім’ї і соціальної політики emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/);

— електронного банкінгу (з переліком банків, які надають можливість подання заяви для отримання допомоги за програмою «Сім’я 500+» можна ознайомитись за посиланням https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna3), за умови, що заявник є клієнтом такого банку і, відповідно, пройшов процедуру ідентифікації;

— Платформи електронних послуг Закладу соціального страхування PUE ZUS (https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus).

Крім вищевказаної заяви, залежно від обставин, для отримання допомоги надаються такі документи:

— документ, що підтверджує право іноземця на отримання допомоги. Це може бути паспорт для виїзду за кордон з візою, дозвіл на тимчасове або постійне проживання;

— свідоцтво про народження дитини;

— рішення суду про встановлення опіки;

— підтвердження суду про знаходження його в провадженні справи про усиновлення дитини;

— інші документи, в тому числі заяви, необхідні для встановлення права на отримання допомоги на дитину. Так, це можуть бути документи, що підтверджують проживання дитини разом з батьками на території Польщі, наприклад, паспорт для виїзду за кордон з відміткою про перетин кордону, довідки з дитячого садка або школи тощо.

Якщо заява подається в письмовому вигляді, то до неї додаються копії відповідних документів, якщо ж в цифровому – завантажуються відскановані документи.

Варто пам’ятати, що всі документи, викладені іншою мовою, ніж польська, подаються разом з їх перекладом на польську мову, виконаним присяжним перекладачем на території Польщі або з нотаріально засвідченим перекладом, виконаним на території України.

Присяжний перекладач – це особа, яка склала спеціальний державний іспит на вміння здійснювати переклад з польської мови на іноземну та з іноземної мови на польську, отримала свідоцтво про право на виконання професії присяжного перекладача, склала присягу та була внесена Міністерством юстиції до списку присяжних перекладачів. Такий перекладач наділений повноваженнями нотаріуса щодо засвідчення вірності перекладу та копій документів, тому переклад документів, здійснений присяжним перекладачем та скріплений його печаткою не вимагає додаткового нотаріального посвідчення.

Присяжного перекладача можна знайти в Списку присяжних перекладачів на офіційному вебсайті Міністерства юстиції Республіки Польща за посиланням https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Language=12. Пошук можна здійснювати як за мовою, з якої необхідно виконати переклад, так і за місцем здійснення діяльності. У вказаному списку містяться адреса офісу присяжного перекладача, номери контактних телефонів та адреса електронної пошти.

Що стосується легалізації документів, виданих уповноваженими органами на території України, то відповідно до статті 15 Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 24.05.1993 року, ратифікованого Постановою ВР від 04.02.1994 року, ані проставлення апостилю, ані консульська легалізація таких документів не вимагається.

Допомога 500+ надається в період з 1 червня до 31 травня наступного року і вимагає щорічного подання нової заяви.

Перший раз допомога призначається з місяця, в якому надійшла заява, на строк до 31 травня наступного року.

Для отримання допомоги на новонароджену дитину батьки повинні подати заяву протягом трьох місяців з дня народження дитини. У разі подання заяви у вказаний строк допомога буде виплачена в розрахунку з дня народження дитини до 31 травня наступного року. У випадку подання заяви після зазначеного строку допомога виплачуватиметься в розрахунку з місяця надходження заяви.

Заяву для продовження виплати допомоги на кожен наступний рік можна подавати з 1 лютого лише в цифровому вигляді через мережу Інтернет, а з 1 квітня – також в паперовому вигляді особисто або надіслати поштою.

Виплата допомоги здійснюється у формі, обраній заявником: безготівковим переказом на рахунок в банку або готівкою.

Важливим є той факт, що допомога за програмою «Сім’я 500+» не підлягає оподаткуванню і виплачується у розмірі 500 Польських злотих без жодних відрахувань, а також не враховується до доходу при вирішенні питання про призначення інших видів соціальної допомоги.

Допомога на виховання дитини не може надаватися, якщо дитина перебуває в зареєстрованому шлюбі, знаходиться в закладі, що забезпечує цілодобове утримання (такими вважаються молодіжний навчальний центр, притулок для неповнолітніх, виправна установа, слідчий ізолятор, заклад виконання покарання, військова чи інша школа, якщо такі установи забезпечують безоплатне повне утримання) або під патронажним вихованням, а також якщо на таку дитину вже надається допомога подібного характеру за кордоном.

Варто мати на увазі, що у виняткових ситуаціях органом, який призначив та здійснює виплату допомогу на виховання дитини, можуть вживатися заходи для запобігання марнотратству та витрачанню допомоги не за цільовим призначенням. Так, у разі надходження повідомлень про факти нецільової розтрати отриманих коштів за програмою «Сім’я 500+», соціальним працівником може бути проведено співбесіду з родиною для з’ясування реальних обставин використання допомоги. У разі підтвердження вказаних фактів, орган, що здійснює виплату допомоги, може замінити грошові виплати на речову допомогу (забезпечення їжею, одягом, ліками на еквівалентну суму) або оплату послуг (перебування дитини в яслах, дитячому садку тощо). У випадку перешкоджання в проведені такої співбесіди, наприклад, якщо особа не впустить соціального працівника до помешкання, виплата допомоги може бути затримана.

Громадяни України становлять на разі найчисельнішу групу іноземців, яким надано право до отримання допомоги за програмою «Сім’я 500+». Відповідно до даних Міністерства сім’ї станом на кінець 2019 року таку допомогу отримувало 16 658 дітей громадян України, тоді як громадян Білорусі, які опинилися на другому місці, лише 1 689.

 

Офіційний вебсайт виконавчої влади Республіки Польща https://www.gov.pl/

Закон про допомогу держави у вихованні дітей 11.02.2016 року (Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)

Закон про іноземців 12.12.2013 року (Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach)

Постанова Міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 18.06.2019 року в справі способу та порядку провадження у справах про призначення допомоги на виховання, а також обсягу інформації, що має міститися в заяві, довідках та заявах, необхідних до встановлення права на допомогу на виховання (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.06.2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego)

Закон про професію присяжного перекладача 25.11.2004 року (Ustawa z dnia 25.11.2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego)

Договір між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 24.05.1993 року, ратифікований Постановою ВР від 04.02.1994 року