Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
31.10.2022

Щодо належного виконання держвиконавцем своїх обов`язків щодо розшуку майна боржника та здійснення заходів, необхідних для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення

HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY

Сам факт здійснення окремих дій щодо виявлення майна та коштів боржника без встановлення та дослідження обставин того, що державним виконавцем проводилася перевірка майнового стану боржника з відповідною періодичністю, встановленою частиною восьмою статті 48 Закону України “Про виконавче провадження”, не свідчить про належне виконання державним виконавцем своїх обов`язків щодо розшуку майна боржника та здійснення заходів, необхідних для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення. У свою чергу, відсутність обґрунтованого висновку стосовно належного та повного вчинення державним виконавцем визначених законом дій щодо розшуку майна боржника дає підстави вважати передчасним висновок про відсутність такого майна у боржника.

Верховний Суд розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 05.11.2020 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 31.08.2020 за скаргою ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” на бездіяльність приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Лисенка Ю. О. у справі за позовом ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” до Асоціації фермерів “Агрокомплекс”, ОСОБА_1 про солідарне стягнення 87 933,32 грн.

01.07.2020 ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” звернулося до господарського суду зі скаргою, в якій просило визнати неправомірною бездіяльність приватного виконавця у виконавчому провадженні No 59425953 щодо виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2018 у справі No 904/3525/18 за період з 01.07.2019 по 24.06.2020 та зобов`язати приватного виконавця усунути допущене порушення (поновити порушене право заявника) шляхом дотримання строків та порядку вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні No 59425953.

Скарга ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” мотивована тим, що приватний виконавець порушує строки та порядок вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні, не здійснює виконавчих дій систематично у періоди, визначені частиною восьмою статті 48 Закону України “Про виконавче провадження”, приватний виконавець не здійснює належних дій щодо розшуку майна боржника та не реагує на клопотання стягувача щодо вчинення виконавчих дій.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.08.2020, яка залишена без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 05.11.2020, відмовлено в задоволенні скарги ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” на бездіяльність приватного виконавця у період з 01.07.2019 по 24.06.2020 у виконавчому провадженні No 59425953 щодо виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2018 у цій справі.

Переглянувши оскаржувані у справі постанову та ухвалу, дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи, перевіривши наявні матеріали справи щодо правильності застосування господарськими судами норм матеріального і процесуального права, колегія суддів визнала, що касаційна скарга повинна бути задоволена частково з таких підстав.

Предметом касаційного перегляду є судові рішення, ухвалені за результатами розгляду скарги ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” про бездіяльність приватного виконавця за період з 01.07.2019 до 24.06.2020, визнання неправомірною бездіяльність приватного виконавця щодо виконання наказу господарського суду від 30.10.2018 No 904/3525/18, зобов’язання приватного виконавця усунути допущене порушення шляхом дотримання строків та порядку вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні No 59425953.

Законом України “Про виконавче провадження” визначено обов’язки виконавця, зокрема обов’язок здійснювати заходи примусового виконання рішень у спосіб та в порядку, які встановлені виконавчим документом і цим Законом; розглядати в установлені законом строки заяви сторін.

За змістом частини восьмої статті 48 Закону України “Про виконавче провадження” виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні – щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці – щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

Періодичність проведення таких перевірок чітко визначено Законом України “Про виконавче провадження”, тобто такі перевірки мають вчинятися державним виконавцем систематично, а не одноразово. При цьому сам факт здійснення окремих дій щодо виявлення майна та коштів боржника без встановлення та дослідження обставин того, що державним виконавцем проводилася перевірка майнового стану боржника з відповідною періодичністю, встановленою частиною восьмою статті 48 Закону України “Про виконавче провадження”, не свідчить про належне виконання державним виконавцем своїх обов’язків щодо розшуку майна боржника та здійснення заходів, необхідних для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення. У свою чергу, відсутність обґрунтованого висновку стосовно належного та повного вчинення державним виконавцем визначених законом дій щодо розшуку майна боржника дає підстави вважати передчасним висновок про відсутність такого майна у боржника (подібний за змістом правовий висновок наведено в постановах Верховного Суду від 18.07.2018 у справі No 915/1294/13, від 23.08.2018 у справі No 911/167/17, від 19.08.2019 у справі No 913/438/16).

Висновок щодо безрезультатності або неможливості розшуку боржника та майна його може бути обґрунтованим лише тоді, коли державний виконавець повністю реалізував надані йому права, застосував усі можливі (передбачені законом) заходи для досягнення необхідного позитивного результату (наведену правову позицію викладено в постанові Верховного Суду від 07.08.2018 у справі No 910/25970/14).

Так, скарга стягувача у цій справі була мотивована тим, що приватний виконавець не здійснює виконавчих дій систематично, у періоди, визначені частиною восьмою статті 48 Закону України “Про виконавче провадження”, не здійснює належних, на думку скаржника, дій щодо розшуку майна боржника. Зокрема, ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” зазначило, що приватний виконавець не направив запитів до реєстраційних органів з метою виявлення майна та майнових прав боржника, проігнорував клопотання стягувача щодо вчинення виконавчих дій.

Суд першої інстанції зазначив про вчинені приватним виконавцем заходи щодо виявлення майна та коштів боржника.

Втім, всупереч вимогам статей 86, 236, 269, 282 ГПК України поза увагою суду залишилися доводи стягувача про невчинені дії приватним виконавцем (зокрема, направлення запитів, які були зроблені приватним виконавцем після звернення стягувача зі скаргою), про несистематичність вчинення приватним виконавцем виконавчих дій та порушення ним положень частини восьмої статті 48 Закону України “Про виконавче провадження”.

Суд апеляційної інстанції, пославшись на вчинення приватним виконавцем необхідних виконавчих дій, у тому числі і після подання скарги, починаючи з 02.07.2020, всупереч вимогам статей 86, 236, 269, 282 ГПК України належним чином не спростував викладені в апеляційній скарзі доводи скаржника, зокрема про те, що у період оскарження (з 01.07.2019 до 24.06.2020) приватний виконавець вчинив низку виконавчих дій лише упродовж липня–серпня 2019 року, у подальшому в період з грудня 2019 року до травня 2020 року виконавчі дії не вчинялися. Натомість виконавець повинен періодично проводити перевірки з метою належного виконання рішення суду, і такі перевірки мають вчинятися виконавцем не одноразово, а систематично.

Скаржник зазначав, що доказів на підтвердження періодичного проведення таких перевірок надано не було. Окрім того, суд не взяв до уваги аргументи скаржника про необхідність врахування при вирішені справи висновків щодо застосування положень статей 18, 36, 48 Закону України “Про виконавче провадження”, викладених у постановах Верховного Суду від 03.06.2020 у справі No 464/5990/16-а, від 16.04.2018 у справі No 12/57, від 18.07.2018 у справі No 915/1294/13, від 23.08.2018 у справі No 911/167/17.

Отже, суди першої та апеляційної інстанцій не з’ясували дотримання приватним виконавцем у спірний період з 01.07.2019 до 24.06.2020 вимог статей 18, 36, 48 Закону України “Про виконавче провадження” щодо неупередженого, ефективного, своєчасного і повного вчинення виконавчих дій та дійшли передчасних висновків про відсутність підстав для задоволення скарги стягувача на бездіяльність приватного виконавця.

За таких обставин Верховний Суд вважає, що наявні підстави для часткового задоволення касаційної скарги, скасування оскаржуваних постанови та ухвали і направлення справи до Господарського суду Дніпропетровської області для нового розгляду скарги ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” на бездіяльність приватного виконавця у виконавчому провадженні No 59425953 щодо виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2018 No 904/3525/18.

Оскільки неправильне застосування норм матеріального права (статей 18, 36, 48, 68 Закону України “Про виконавче провадження”) і порушення норм процесуального права (статей 86, 236, 269, 282 ГПК України) допущено судами першої та апеляційної інстанцій, колегія суддів, ураховуючи межі перегляду справи в касаційній інстанції, передбачені статтею 300 ГПК України, визнала, що доводи, наведені скаржником у касаційній скарзі, отримали часткове підтвердження під час касаційного провадження, спростовують висновки судів про відмову в задоволенні скарги стягувача у повному обсязі, тому оскаржувані постанова та ухвала підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Під час нового розгляду скарги ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” на бездіяльність приватного виконавця у виконавчому провадженні No 59425953 щодо виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2018 No 904/3525/18 господарському суду слід врахувати наведене, дослідити та об’єктивно оцінити аргументи учасників справи і всі зібрані у справі докази в їх сукупності, всебічно і повно з’ясувати фактичні обставини справи та залежно від встановленого прийняти обґрунтоване і законне судове рішення.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 17.02.2022 у справі No 904/3525/18 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95170155.