Результати опитування від Центру земельного права Вищої школи адвокатури НААУ
HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY
Новини та події
07.11.2022

Публікуємо результати опитування від Центру земельного права Вищої школи адвокатури НААУ.

Опитування стосувалось з’ясування категорій спорів та найпоширеніших правових питань у сфері земельних правовідносин, з якими клієнти звертаються до адвоката. Дослідження включало визначення способів підвищення кваліфікації та тематику підвищення професійної майстерності в галузі земельного права. Увагу приділено професійному запиту правників на теми земельного права, найбільш актуальні в умовах воєнного часу

Ми запитали адвокатів чи мають/мали вони у своєму провадженні земельні справи (справи щодо земельних правовідносин):

88,7% — так

9,4% — ні

1,9% — одна справа

Ми уточнили щодо категорій адміністративних справ, в яких вони надавали професійну правничу допомогу стосовно врегулювання земельних правовідносин:

63% — оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень (надання дозволу на розробку документації із землеустрою, її погодження, затвердження);

26% — оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень (приписів щодо усунення порушень земельного законодавства);

53,7%- спори щодо плати за землю (земельного податку, орендної плати за землі державної чи комунальної власності).

Ми уточнили щодо категорій цивільних справ, в яких вони надавали професійну правничу допомогу стосовно врегулювання земельних правовідносин:

48,1% межові спори;

59,3% — визнання речових прав на земельні ділянки;

61,1% — договірні спори (виконання, зміна, припинення договорів);

59,3% — спори щодо оренди сільськогосподарських земель;

57,4% — спадкові спори (спадкування земельних ділянок);

46,3% — витребування земельних ділянок з чужого незаконного володіння;

Ми уточнили щодо категорій господарських справ, в яких вони надавали професійну правничу допомогу стосовно врегулювання земельних правовідносин:

46,2% — визнання речових прав на земельні ділянки;

50% — договірні спори (виконання, зміна, припинення договорів);

51,9% — спори щодо оренди сільськогосподарських земель;

26,9% — витребування земельних ділянок з чужого незаконного володіння;

38,5% — спори щодо переходу земельних ділянок в порядку правонаступництва;

Ми уточнили щодо категорій кримінальних проваджень, в яких вони надавали професійну правничу допомогу стосовно врегулювання земельних правовідносин:

75,6% — самовільне зайняття земельної ділянки;

7,3% — забруднення або псування земель;

9,8% — незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель;

9,8% — незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах;

19,5% — безгосподарське використання земель;

Ми уточнили щодо інших категорій справ та проваджень, в яких вони надавали професійну правничу допомогу стосовно врегулювання земельних правовідносин:

5,6% — конституційне провадження;

9,3% — звернення до ЄСПЛ;

1,9% — спори в третейських судах (включно з міжнародними комерційним арбітражем);

31,5% — позасудове врегулювання спору (в тому числі медіація);

94,4% — консультації з земельних питань;

66,7% — юридичний супровід правочинів з земельними ділянками;

20,4% — земельний аудит (Due Diligence земельних ділянок, в тому числі з метою M&A);

46,3% — правова допомога (в будь-якій формі) органам місцевого самоврядування чи виконавчої влади.

Ми запитали адвокатів чи підвищують вони професійну кваліфікацію у сфері земельного права:

55,6% — так, на заходах ВША НААУ;

31,5% — так, на заходах регіональних органів адвокатського самоврядування;

16,7% — так, в системі безоплатної правової допомоги;

25,9% — так, участь у формі публічних дискусій та фахових обговорень;

75,9% — так, самовивчення галузевого законодавства і судової практики;

7,4% — ні, не проходив(ла);

Ми уточнили у адвокатів, які теми вони вважають необхідними для підвищення своєї професійної майстерності в галузі земельного права:

46,2% — стратегія і тактика ведення земельних справ для успішного захисту інтересів клієнта;

42,3% — судова земельно-технічна експертиза як інструмент адвоката;

57,7% — питання землеустрою (виготовлення, погодження та затвердження документації із землеустрою);

44,2% — оренда землі;

30,8% — відчуження земельних ділянок;

34,6% — приватизація земельних ділянок;

36,5% — земельні торги;

44,2% — речові права на земельні ділянки та їх державна реєстрація;

42,3% — особливості правовідносин щодо земель сільськогосподарського призначення;

65,4% — судова практика в земельних правовідносинах;

36,5% — плата за землю;

25% — адміністративні та кримінальні правопорушення в галузі земельних відносин;

50% — зміна цільового призначення земельних ділянок;

30,8% — земельний аудит (Due Diligence земельних ділянок);

Ми запитали адвокатів, які теми земельного права вони вважають найбільш актуальними в умовах воєнного часу:

67,9% — оформлення прав на землю, яке було розпочате до запровадження воєнного стану;

67,9% — зміни в земельному законодавстві, обумовлені воєнним станом;

45,3% — відшкодування шкоди, завданої земельним ділянкам;

62,3% — орендні відносини під час війни;

39,6% — оподаткування землі у воєнний час.

Дякуємо кожному адвокату, який брав участь в опитуванні!