Результати опитування Центр Сімейного права ВША НААУ
HIGHER SCHOOL OF ADVOCACY
Новини та події
24.10.2022

Презентуємо Вам результати опитування, яке стосувалось питань надання професійної правничої допомоги при врегулюванні сімейних правовідносин та у різних категоріях сімейних спорів чи пов’язаних з ними провадженнях, а також тематичних напрямків підвищення професійної кваліфікації.

Мета дослідження: з’ясування наявності практичного досвіду адвокатів з надання правової допомоги в сімейних спорах чи застосуванні альтернативних способів їх врегулювання, визначення способів побудови стратегії та використання інструментів для збору доказів, конкретизації галузевих різновидів спорів та запиту на подальшу спеціалізацію, включаючи вибір тем та рекомендації лекторського складу заходів з підвищення кваліфікації.

Отже, ми запитали адвокатів щодо досвіду надання професійної правничої допомоги в сімейних спорах:

7,3% — ні, досвіду не маю, проте планую у подальшому здійснювати діяльність у галузі сімейного права;

22% — так, поодинокі справи;

39% — так, переважно;

29,3% — так, це моя основна спеціалізація;

На запитання щодо видів правової допомоги включає Ваш досвід надання правової допомоги у сімейних правовідносинах, адвокати відповіли:

87,8% — надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з сімейних питань;

87,8% — складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

24,4% — складання шлюбно — сімейних контрактів та договорів;

36,6% — представництво інтересів клієнта в органах нотаріату та/або інших державних органах;

87,8% — представництво інтересів клієнта у судах під час здійснення цивільного та/або інших видів судочинства;

58,5% — повний правовий супровід сімейного спору (від моменту звернення клієнта до повного врегулювання) включаючи різні види правової допомоги;

19,5% — доступ до медіації, консультування та/або представництво при застосуванні альтернативних способів врегулювання спору.

Ми уточнили, чи цей досвід включає правову допомогу клієнтам в сімейних спорах чи у пов’язаних з ними провадженнях з наступним процесуальним статусом:

63,4% — заявник/скаржник;

92,7% — позивач;

82,9% — відповідач;

17,1% — третя/заінтересована особа;

9,8% — свідок;

14,6% — потерпілий;

31,7% — цивільний позивач;

22% — цивільний відповідач.

Ми запитали адвокатів щодо категорій справ, в яких вони надавали професійну правничу допомогу в шлюбно — сімейних спорах:

22% — справи про надання права на шлюб (особам, які не досягли шлюбного віку);

26,8% — складення шлюбного контракту;

14,6% — укладення шлюбів з іноземцями;

65,9% — придбання майна в шлюбі;

14,6% — правові форми створення сімейного бізнесу;

29,3% — правові питання в організації окремого проживання подружжя;

19,5% — визнання шлюбу недійсним;

95,1% — розірвання шлюбу.

Ми уточнили у адвокатів щодо категорії справ, в яких вони надавали професійну правничу допомогу з числа майнових спорів подружжя та з питань утримання членів сім’ї:

58,5% — визнання майна об’єктом спільної сумісної власності;

51,2% — стягнення аліментів на дружину/чоловіка;

92,7% — стягнення аліментів на дитину;

68,3% — стягнення додаткових витрат на утримання дитини;

51,2% — зменшення розміру аліментів;

80% — поділ майна подружжя;

19,5% — розподіл сімейного бізнесу.

Ми уточнили у адвоката щодо категорії справ, в яких вони надавали професійну правничу допомогу у сімейних спорах за участі чи стосовно інтересів дитини:

35% — встановлення батьківства/материнства;

25% — оспорювання батьківства/материнства;

85% — визначення місця проживання дитини (в межах України);

17,5% — визначення місця проживання дитини (спір в межах проживання батьків в різних країнах);

7,5% — возз'єднання сім'ї, повернення дитини в Україну;

25% — відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;

60% — встановлення побачень батька/матері з дитиною;

27,5% — встановлення побачень членів сім'ї, близьких родичів з дитиною;

15% — справи про зміну імені/прізвища дитині;

35% — справи про усиновлення;

22,5% — справи про встановлення опіки, піклування;

50% — справи про позбавлення батьківських/материнських прав;

7,5% — справи про поновлення батьківських прав.

Ми запитали адвокатів щодо інших категорії справ та проваджень, пов’язаних із сімейними правовідносинами, в яких вони надавали професійну правничу допомогу:

27,4% — встановлення фактів, що мають юридичне значення;

26,5% — спадкові спори;

17,7% — справи про домашнє насильство (адміністративний, цивільний та/або кримінальний аспекти);

8% — захист/представництво у кримінальному провадженні;

6,2% — справи про адміністративні правопорушення (неналежне виконання батьківських обов'язків, булінг, інші правопорушення вчинені дітьми чи батьками);

12,4% — досудове чи позасудове врегулювання спору, правова допомога/консультування у процедурі медіації.

Ми уточнили у адвокатів щодо інструментів, які вони використовують при зборі доказів та інформації в рамках надання правової допомоги в сімейних справах:

82,9% — звернення/заява/скарга/пропозиція від імені клієнта;

80,5% — моніторинг доступних реєстрів та застосунків (наприклад: державний реєстр речових прав, реєстр боржників, реєстр юридичних осіб та ФОПів, опендатабот тощо);

87,8% — адвокатський запит;

34,1% — запит на доступ до публічної інформації;

22% — запит на доступ до персональних даних;

51,2% — отримую висновки психологів;

43,9% — замовляю проведення судових експертиз ( по ст.106 ЦПК України);

70,7% — ухвала суду про витребування, забезпечення доказів (за відповідним клопотанням);

17,1% — тимчасовий доступ до речей, документів (за відповідним клопотанням).

Ми уточнили у адвокатів, що саме допомагає їм будувати стратегії в сімейних спорах:

58,5% — знання і навички, набуті під час вебінарів/тренінгів ВША;

17,1% — участь у Круглих столах Комітету з сімейного права НААУ;

48,8% — інформація від прочитання Дайджесту Комітету з сімейного права НААУ;

95,1% — власний професійний досвід;

53,7% — поради у колег;

97,6% — вивчення судової практики у аналогічних спорах;

46,3% — тематичні публікації на ФБ сторінці ВША

Ми уточнили щодо спеціальних знань і навичок потребує адвокат, який надає професійну правничу в сімейних спорах:

56,1% — «м’яких» комунікаційних навичок (soft skills) щодо інтерв’ювання/консультування клієнтів та правового супроводу справи;

39% — навичок побудови співпраці з психологами та іншими дотичними суб’єктами;

68,3% — навичок позасудового врегулювання спорів (переговори, медіація тощо);

58,5% — навичок складання договорів (шлюбний договір, догорів про утримання дитини тощо);

68,3% — навичок формування стратегій вирішення сімейних спорів (складання покрокових алгоритмів дій, їх корегування в разі необхідності);

61% — поглиблене вивчення галузевого законодавства;

86,1% — поглиблене вивчення правозастосовної практики ВС в сімейних справах;

56,1% — етичні засади ведення сімейних спорів;

8,4% — розуміння та застосування принципу найкращих інтересів дитини під час ведення сімейних спорів;

63,4% — процесуальні та процедурні аспекти ведення сімейних спорів;

43,9% — вивчення практики ЄСПЛ та її ефективне застосування при побудові стратегії ведення сімейних спорів;

41,5% — сімейно-спадкове планування (складення договорів, заповітів тощо);

39% — створення та супровід сімейного бізнесу;

48,8% — навичок формування адекватної гонорарної політики в сімейних справах.

Ми запитали у адвокатів, які з наведених нижче тем, на їхню думку, є актуальними для підвищення професійної кваліфікації:

22,5% — «сімейний адвокат»: портрет, спеціалізація, навики;

17,5% — справи про надання права на шлюб, розірвання шлюбу, визнання недійсним;

40% — укладення шлюбного контракту та наслідки;

50% — укладення шлюбів з іноземцями: правові аспекти та нюанси правозастосування;

50% — придбання, відчуження майна в шлюбі, поділ при розлученні ;

60% — правові форми створення сімейного бізнесу, його супровід;

22,5% — стягнення аліментів на дитину, дружину/чоловіка, утримання інших членів сім'ї;

32,5% — стягнення додаткових витрат на утримання дитини: від збору доказів до аналізу судової практики;

35% — питання встановлення, оспорювання батьківства/материнства, позбавлення та поновлення батьківських прав.;

52,5% — визначення місця проживання дитини (в межах України та закордоном);

35% — способи участі у вихованні дитини та визначення її місця проживання;

30% — справи про усиновлення, розусиновлення, встановлення опіки, піклування;

37,5% — встановлення фактів, що мають юридичне значення (які пов’язані з сімейними/спадковими правовідносинами);

30% — спадкові спори;

55% — справи про домашнє насильство (адміністративний, цивільний та/або кримінальний аспекти);

30% — захист/представництво у справах про адміністративні правопорушення;

42,5% — порядок і процедура звернення до ЄСПЛ, пов'язані з цим питання;

42,5% — позасудове врегулювання сімейного спору, правова допомога/консультування у процедурі медіації;

Наостанок, ми запитали які з наведених заходів Ви б хотіли відвідати/частіше бачити в програмі ВША:

30,8% — Онлайн курс: Адвокат дитини;

15,4% — Базовий курс: “Адвокат дитини: основи дружнього до дітей правосуддя”;

25,6% — Курс: «Адвокат дитини: Дитина в ситуації домашнього насильства»;

28,2% — Курс: «Адвокат дитини: справи про адміністративні правопорушення та кримінальне провадження щодо неповнолітніх»;

35,9% — Онлайн курс «Сімейний спір: стратегія і тактика перемоги»;

20,5% — Онлайн курс «Адвокат з розлучень»;

35,9% — Курс «Актуальні аспекти укладення шлюбно-сімейних договорів»;

15,4% — «Сімейно-правова адвокатська спеціалізація у сучасних умовах: оновлений дводенний практикум»;

38,5% — Курс «Психологія сім’ї та експертиза дитячо — батьківських відносин» ;

56,4% — Курс «Бізнес (корпоративні права) і сімейні війни: розлучення, спадкування домовленості»;

33,3% — Курс «Застосування навиків медіації у сімейних спорах»;

28,2% — Курс «Місце і роль дитини в сімейних спорах»;

41% — Курс «Домашнє насильство: стратегія представництва постраждалої особи та кривдника, роль судді при розгляді справ»;

23,1% — Курс “Адвокат з розлучень”.

Дякуємо кожному, хто брав участь в опитуванні!