Принципи та елементи нейролінгвістичного програмування. Прийоми НЛП при формуванні лексичних навичок у процесі вивчення іноземних мов
Матеріал підготувала Людмила Колодник, керівник Центру правничої лінгвістики ВША НААУ
Публікації лекторів
28.08.2022

Відомо, що технології нейролінгвістичного програмування дають можливість дослідити особливості роботи пам'яті та головного мозку людини, розібратися в техніках запам'ятовування нової лексики та подальшого вживання такого лексичного матеріалу у мовленні.

Перед тим, як заглибитись у дослідження прийомів НЛП при формуванні лексичних навичок у процесі вивчення іноземних мов, поговоримо про основні принципи та елементи НЛП.

Отже, дослідники виділяють наступні принципи НЛП:

  • принцип суб'єктивного сприйняття реальності. Як він працює? Людина сприймає світ суб'єктивно через свої сенсорні системи, тобто відображає не об'єктивні факти, а те, що «бачить» її свідомість через призму поглядів та уявлень. Так, на думку вчених, саме людська свідомість визначає нашу поведінку, що говорить про суб'єктивність нашого сприйняття світу та суб'єктивність нашої поведінки.
  • принцип перманентної зміни свідомості людини в результаті взаємодії з навколишньою дійсністю. Усі процеси, що відбуваються у свідомості людини, є системними, а саме ми постійно взаємодіємо з навколишньою дійсністю, людьми, а в результаті – змінюємо нашу свідомість.

Звертаю вашу увагу, що вищезазначені принципи вважаються універсальними, вони лежать в основі роботи всіх технік НЛП.

Наступним питанням, яке варто виокремити, вивчаючи засади НЛП, є елементи НЛП, які дотичні до процесу вивчення іноземних мов. Серед них вирізняють наступні:

  • Навчання з використанням прийомів НЛП засноване на особистісно-орієнтованому підході. Зокрема, основним завданням такого навчання є підвищення внутрішньої позитивної мотивації опановувачів іноземної мови.

На думку дослідників, у процесі навчання є два типи мотивації: позитивна та негативна. Так, позитивну мотивацію можна створити шляхом актуалізації інформації для слухача, наприклад, через перегляд фільму іноземною мовою, прослуховування музики іноземною мовою, яскраве, позитивне оформлення кімнату чи кабінету, де вивчається іноземна мова, тощо. Негативна ж мотивація має властивість накопичуватися і переноситься з разових, особистих невдач на сам предмет вивчення, у нашому випадку, іноземну мову.

Основним підсумком формування мотивації до навчання має стати формування самомотивації кожного опановувача іноземної мови.

  • Створення системи ефективних переконань, які дозволять досягати поставлених освітніх завдань та цілей у процесі вивчення іноземної мови. Вчені зауважують, що людина в процесі навчання не може пізнати об'єктивну реальність, а бачить таку реальність через призму своїх переконань. Також важлива багатоваріантність вибору опановувача іноземної мови, створення ситуації успіху з метою швидкого запуску так званого позитивного сценарію поведінкової програми, програми навчання.
  • Співвідношення мови програмування головного мозку людини з її каналами отримання інформації, а саме візуальними, аудіальними, кінестетичними, нюховими та смаковими. У такому випадку успішність внутрішньої програми людини напряму залежить від її фізіологічного стану. Також, крім фізіологічного стану опановувача іноземної мови важливим є його емоційний стан.
  • Визначення «якорів». Роберт Ділтс, один із засновників системи нейролінгвістичного програмування, ввів у вжиток поняття «ключ доступу». У своїх працях він говорить про існування так званих «якорів», тобто фізіологічних процесів, що лежать в основі нейрологічних процесів у свідомості людини. Для створення індивідуальної системи ефективних переконань необхідно визначити, які «якорі» діють на конкретного опановувача іноземної мови. Створення позитивних «якорів» дозволяє особі рухатися своїм індивідуальним маршрутом у рамках ситуації успіху. У даному випадку дуже важлива роль викладача, який повинен своєчасно наголошувати на здобутках та успіхах такого опановувача іноземної мови.
  • Створення чіткого «маршруту» навчання. Опановувач іноземної мови має чітко бачити мету навчання, шляхи її досягнення, критерії оцінки своєї успішності. Таким чином, тому, хто навчається, простіше зрозуміти, якими способами він може досягти успіху.

З елементами НЛП, які дотичні до процесу вивчення іноземних мов, ми розібралися… А тепер хочу переключити ваш фокус уваги на прийоми НЛП при формуванні лексичного запасу в процесі вивчення іноземних мов та дати чіткі та зрозумілі поради щодо їх використання.

Отже, серед прийомів НЛП при формуванні лексичного запасу іноземною мовою, можу виокремити наступні, а саме:

  • Визначення типу мотивації опановувача іноземної мови, створення системи підтримуючих переконань, створення позитивної емоційної атмосфери, формулювання чітких цілей заняття та засоби їх досягнення.

На думку дослідників, важливим є розуміння яка у людини мотивація: позитивна чи негативна, а також посилення цінності мовної компетенції опановувача іноземної мови шляхом створення системи підтримуючих переконань, створення позитивної емоційної атмосфери навчання; визначення метастратегії чи загальної стратегії навчання, з визначенням її етапів. Крім цього, необхідно сформулювати чіткі цілі заняття та засоби їх досягнення. При визначенні типу мотивації особи при вивченні іноземної мови можна використовувати технологію кластера або mind map, коли опановував іноземної мови бере аркуш паперу і пише максимально можливу кількість цілей з різних сфер своєї діяльності. Далі пропонується зробити рейтинг цих цілей та скласти індивідуальний маршрут руху.

  • Складання плану занять, заохочення опановувача іноземної мови.

Необхідним є складання плану занять так званого "маршруту руху" опановувача іноземної мови. Постійне заохочення людини, що вивчає іноземну мову, за досягнуті успіхи також активізує її роботу та сприяє створенню позитивної внутрішньої мотивації. Так, здійснюючи ту чи іншу діяльність, людина очікує отримати чи отримує певну нагороду. На практиці винагорода може бути у формі похвали, певних жестів, отримання сертифікату про проходження курсу, тощо.

  • Визначення мови програмування опановувача іноземної мови та через використання «ключів доступу» створення так званого «якоріння», тобто виявлення причин позитивних чи негативних емоцій при вивченні іноземної мови, виявлення діяльності, яка викликає найбільшу внутрішню позитивну мотивацію людини.

З практичної точки зору, для реалізації цього прийому можна звернутися до кластерної технології або технології mind map. Так, опановувач іноземної мови має створити перелік своїх улюблених занять, хобі, які приносять йому задоволення, наприклад, заняття музикою, кулінарією, чаюванням, спортом, живописом, фотографією, тощо. Після того, як визначено те, що приносить максимальне задоволення людині, визначається конкретний вид освітньої діяльності, який планується опанувати.

Наступним кроком є об'єднання даних видів діяльності за такою формулою: улюблена справа та навчальний процес, переносячи позитивні емоції з одного процесу на інший. Наприклад, опановувачеві приємніше та комфортніше запам'ятовувати новий лексичний матеріал іноземною мовою під мотив улюбленої мелодії, або читати книги іноземною мовою та пити чай, або вивчати граматику, створюючи малюнки, тощо.

При вивченні лексичного матеріалу у процесі вивчення іноземної мови рекомендується така подача форми сприйняття, яка здається слухачу найбільш цікавою. Так, якщо той, хто навчається, любить малювати, нехай намалює картину з певним словом та підпише таку картину цим словом, або, якщо любить співати — вивчить пісню на задану тему, любить запахи – опише улюблені запахи з використанням нового лексичного матеріалу.

Таким чином, для формування позитивної мотивації опановувачем іноземної мови важливий підбір правильних так званих «емоційних якорів», які дозволять отримувати задоволення під час навчального процесу.

Крім цього, важливо підкреслити, що, зазначений вище перелік прийомів НЛП при формуванні лексичного запасу в опановувача іноземної мови, не є вичерпним.