Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
18.08.2022

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Огляд законодавства

17 серпня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо рівних можливостей матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період» від 29.07.2022 року № 2490-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2490-20#Text

Цим Законом внесено зміни до статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та, зокрема, передбачено, що надання військовослужбовцям у періоди, передбачені пунктами 17 і 18 цієї статті, інших видів відпусток припиняється, крім відпустки

– військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;

– відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку (якщо обоє батьків є військовослужбовцями, – одному з них за їх рішенням);

– відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

Метою Закону є забезпечення рівних можливостей військовослужбовців – матері та батька на догляд за дитиною та поєднання військової служби із сімейними обов’язками; усунення законодавчих прогалин, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною; створення передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Відзначимо, що батьки дитини повинні самостійно вирішувати питання реалізації права на відпустку для догляду за дитиною, зважаючи на їхні індивідуальні сімейні обставини. Така думка є законодавчо визначеним у ст. 141, 157 СК України, де вказано, що мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини й усі питання щодо виховання дитини вирішуються батьками спільно.

Право на батьківські відпустки узгоджується, заокрема, з:

  • Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2079 (2015) «Рівність і спільна батьківська відповідальність: роль батька»;
  • Директивою 2010/18/EU від 08 березня 2010 року про імплементацію переглянутої рамкової угоди щодо батьківської відпустки (ст. 424, додаток XL Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)

Європейський суд з прав людини в справі від 22.03.2012 “Костянтин Маркін проти Росії” (заява №30078/06) зауважив, що відпустка для догляду за дитиною повинна надаватися рівноцінно як військовослужбовцям-чоловікам, так і військовослужбовцям-жінкам, інакше це буде вважатися порушенням ст. 8 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, яка гарантує право на повагу до сімейного життя, та ст. 14, що забороняє дискримінацію.