Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
18.11.2022

Правовий захист від мобінгу: Верховна Рада прийняла закон

Огляд законодавства

16 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці» (реєстр. № 5748).

Цей Закон покликаний привести норми українського законодавства у відповідність до європейських стандартів та забезпечити захист від дискримінації й психологічного тиску в трудовому колективі.

Зокрема, Законом передбачається внесення змін до Кодексу законів про працю України в частині врегулювання питання протидії мобінгу, а саме:

І. Доповнюється перелік основних трудових прав працівників правом на гідне ставлення на роботі.

ІІ. КЗпП доповнюється новою статтею 22 заборона мобінгу (цькування) наступного змісту:

Мобінг (цькування), тобто діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Типовими ознаками мобінгу (цькування) є:

  • повторюваність діяння;
  • наявність сторін – кривдник, потерпілий (жертва мобінгу (цькування)), спостерігачі (за наявності);
  • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких, зокрема, є заподіяння моральної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи;

Економічний тиск – нерівна оплата за працю рівної цінності, безпідставне позбавлення частини виплат (премій, бонусів, тощо).

Психологічний тиск – створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, нерівність можливостей для кар’єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце, тощо. Може проявлятись, зокрема у приниженні гідності працівника, використанні 2 зневажливих зауважень та епітетів, словесній чи невербальній поведінці загрозливого, залякуючого або принизливого характеру, саботажі чи підриві робочої діяльності працівника, тощо.

Створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери – ізоляція працівника від трудового колективу, включаючи зміну місцезнаходження робочого місця, не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник зазвичай має брати участь, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця, застосування інших формально нейтральних процедур для виведення працівника з психологічної рівноваги, негативного виокремлення працівник з колективу, утруднення виконання ним своєї трудової функції, тощо. Результатом створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери може бути припинення роботи, зниження кваліфікації, позбавлення перспектив кар’єрного зростання, відсутність або зменшення заохочення, зменшення винагороди за працю, тощо».

ІІІ. До Кодексу також вносяться зміни в частині:

  • визначення обов’язку роботодавця вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, провадити інформаційні, навчальні та організаційні заходи із запобігання та протидії мобінгу (цькування);
  • визначення умов, за яких роботодавець має відшкодувати моральну шкоду працівнику, який зазнав відповідного цькування;
  • визначення серед основних підстав для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця вчинення працівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву;
  • визначення додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або не вжиття заходів щодо його припинення.

Детальніше ознайомитися із Законом: http://bit.ly/3hT9TkV

Детальніше про судову практику у справах про мобінг або цькування на робочому місці дізнавайтеся у тематичному матеріалі лекторки Вищої школи адвокатури НААУ Вікторії Поліщук: http://bit.ly/3V6uzUA