Вища школа адвокатури НААУ
Курси з підвищення кваліфікації адвокатів
Telegram
0 800 300 282
дзвінок безкоштовний
Новини
21.01.2022

Дізнавайтеся про головне з Центром земельного права ВША НААУ!

Новини висвітлив Адвокат Навроцький Дмитро, член Комітету з земельного права НААУ.

01.01.2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» №1914-ІХ («Ресурсний закон»).

Законом пропонуються наступні зміни:

 • вводиться поняття мінімального податкового зобов’язання (далі – «МПЗ»);
 • сільгоспвиробники, які здійснюють виробництво та реалізацію власної сільськогосподарської продукції та/або користуються земельними ділянками, віднесеними сільськогосподарських угідь, зобов’язані сплачувати податки від такої діяльності на рівні загальної суми, яка не може меншою від МПЗ. При цьому неважливо, чи використовуються така земельна ділянки за призначенням;
 • МПЗ не може бути меншим, ніж 4% нормативно-грошової оцінки відповідної земельної ділянки. А це означає, що якщо сума податкових зобов’язань у сільгоспвиробника є меншою, ніж 4% від НГО земельної ділянки, то останній зобов’язаний сплатити різницю між такими сумами;
 • МПЗ поширюється тільки на земельні ділянки, які знаходяться за межами населених пунктів;
 • дохід від продажу с/г продукції (крім тваринництва), який перевищуватиме за звітний рік 12 розмірів мінімальної заробітної плати, у 2022 – 78 000 грн., буде оподатковуватись ПДФО у розмірі 18% та 1,5 % військового збору;
 • нові правила оподаткування операцій від продажу об’єктів нерухомості. Перший продаж протягом звітного податкового року, якщо об’єкт перебуває у власності не менше 3-х років або отриманий у спадщину – не оподатковується. Перший продаж протягом звітного податкового року, якщо об’єкт перебуває у власності менше 3-х років або отриманий у спадщину – оподатковується за ставкою 5%. Другий продаж протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5%. Третій та наступні продажі протягом звітного податкового року (крім майна отриманого у спадщину) оподатковується за ставкою 18% (дохід може бути зменшений на суму документально підтверджених витрат).

Детально ознайомитися із основними змінами можна за наступним посиланням.

 

31.12.2021 року набули чинності зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Серед іншого визначено:

 • поземельна книга відкривається одноразово в електронній і паперовій формі (крім випадку відновлення втраченої Поземельної книги) та ведеться постійно і безперервно;
 • у разі внесення відомостей (змін до них) про зареєстровану земельну ділянку такі відомості вносяться до Поземельної книги:
 • в паперовій формі – Державним кадастровим реєстратором за місцем розташування земельної ділянки;
 • в електронній формі – Державним кадастровим реєстратором, обраним за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за принципом випадковості.
 • уточнено, що для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, в електронній формі подаються:
 • заява про державну реєстрацію земельної ділянки;
 • документація із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки;
 • електронний документ.
 • у разі коли поділ, об’єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами, до заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, сформованої в результаті поділу або об’єднання земельних ділянок, також додаються документи, що належним чином підтверджують таку згоду;
 • визначено порядок виявлення та виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

 

Постанова набрала чинності 31 грудня 2021 року у зв’язку з її опублікуванням в Урядовому кур’єрі від 31.12.2021 року №252, за винятком окремих змін до Порядку, які набирають чинності одночасно з набранням чинності абзацами 4 і 5 пп. 21 п. 31 розд. I Закону від 28.04.2021 №1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Детально ознайомитися із текстом постанови можна ознайомитися за посиланням.

 

Набули чинності зміни щодо викупу земель державної та комунальної власності, строку дії договору оренди земельної ділянки

 • З 05.04.2022 року – строк оренди для земельних ділянок сільськогосподарського призначення для закладання та/або вирощування багаторічних насаджень (плодових, ягідних, горіхоплідних, винограду) не може бути меншим як 25 років.
 • З 05.04.2022 року – договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка передається в оренду для закладання та/або вирощування багаторічних насаджень (плодових, ягідних, горіхоплідних, винограду), не може містити положень про зміну його умов або припинення договору у зв’язку з переходом права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізацією юридичної особи.
 • З 05.04.2022 року – особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису для вирощування багаторічних насаджень (плодових, ягідних, горіхоплідних, винограду) та належно виконує свої обов’язки за договором, після спливу строку дії договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору емфітевзису щодо цієї земельної ділянки для вирощування багаторічних насаджень (плодових, ягідних, горіхоплідних, винограду) на новий строк. Реалізація цього права здійснюється за правилами, встановленими статтею 33 Закону України “Про оренду землі”.
 • З 05.04.2022 року – Громадяни України, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної і комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до 03.04.2016 року, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до десяти років з рівним річним платежем за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів.
 • З 05.04.2022 року – установити, що господарське товариство, до статутного капіталу якого у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені багаторічні насадження (плодові, ягідні, горіхоплідні, виноград), а також його правонаступники мають право на відшкодування вартості таких багаторічних насаджень власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких такі насадження розташовані, крім випадків, якщо:

1) земельна ділянка перебуває у користуванні такого товариства або його правонаступників;

2) строк плодоношення зазначених багаторічних насаджень (плодових, ягідних, горіхоплідних, винограду) закінчився;

3) договори, що надавали право користування земельною ділянкою такому товариству або його правонаступникам для вирощування багаторічних насаджень (плодових, ягідних, горіхоплідних, винограду), припинені з ініціативи землекористувача або у зв’язку з неналежним виконанням ним своїх обов’язків.

 • З 01.01.2024 року – Право викупу на умовах, зазначених в абзаці першому пункту 6-1 розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України, належить також орендарям, емфітевтам земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, що за угіддями належать до багаторічних насаджень, якщо такі особи станом на день набрання чинності цим пунктом не менше трьох років вирощують на зазначених земельних ділянках багаторічні насадження (плодові, ягідні, горіхоплідні, виноград). Порядок підтвердження факту вирощування багаторічних насаджень особою, яка має намір здійснити викуп земельної ділянки відповідно до цього пункту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, викуплених відповідно до цього абзацу, протягом 10 років з дня державної реєстрації права власності на земельну ділянку особи, яка здійснила її викуп.

 

Уряд затвердив Порядок консервації земель

19 січня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження Порядку консервації земель», розроблену Держгеокадастром.

Зазначений документ передбачає визначення організаційних засад проведення консервації деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земель, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на таких земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я.

Реалізація постанови Уряду «Про затвердження Порядку консервації земель» підвищить ефективність державного регулювання у сфері земельних відносин та удосконалить порядок проведення консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель.

 

Держгеокадастр роз’яснив чи може юридична особа придбавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення до 01.01.2024 року

Відповідно до пп. б п. 15 Перехідних положень ЗК України визначено, що до 01.01.2024 року забороняється купівля-продаж або відчуження в інший спосіб на користь юридичних осіб земельних ділянок, які перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв).

Держгеокадастр нагадав та вказав, що під заборону для юросіб до 01.01.2024 стосовно купівлі-продажу або відчуження в інший спосіб на їх користь земельних ділянок, які перебувають у приватній власності та віднесені до земель для ведення товарного сільгоспвиробництва, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв) (пп. «б» п. 15 розд. Х ЗК).

Водночас заборону на придбання юрособами до 01.01.2024 інших сільгоспділянок не встановлено. Отже, з огляду на вимоги ст. 130 ЗК (обмеження розміру земель в одні руки, перевірка набувача та інше) до 01.01.2024 юрособи: мають право набувати у власність сільгоспділянки, отримані громадянами в порядку безоплатної приватизації в порядку ст. 118, 121 ЗК, зокрема для ведення ОСГ, садівництва та фермерського господарства.

Відтак Держгеокадастр підтвердив, що юрособи до 01.01.2024 року не мають права набувати у власність сільгоспділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення ОСГ, та сільгоспділянки, призначені для ведення товарного сільгоспвиробництва.

 

Обсяг ринку землі за підсумками другого півріччя 2021 року склав 5,3 млрд грн, які отримали землевласники від продажу земельних ділянок.

Найбільша кількість транзакцій відбувається із землями для ведення особистого селянського господарства (32,6 тис. угод). Натомість, за сукупною площею проданих земель дві третини складає товарна сільськогосподарська земля (102, 4 тис. га), ще третина — земля ОСГ.

У розподілі за типом угідь більша частина проданих земель — це рілля (86,2%), частка сіножатих та пасовища становлять лише 10,6%, а всі інші типи та суміші різних типів угідь становлять лише 3,2% від площі землі в обігу.

За даними, що вносяться при реєстрації угод купівлі-продажу середньозважена ціна коливається на рівні близько 40 тис. грн за гектар. В середньому за перше півріччя ринку землі в Україні укладалося близько 470 угод на день, а сукупна площа укладених угод складає понад 150 тис. га.

За перші півроку було продано трохи більше третини відсотка від всіх сільськогосподарських земель в державі. Цей показник варіюється залежно від регіону. Найактивнішою є Харківська область, де продано 1% від загальної площі сільськогосподарської землі в обігу, далі Херсонська область — 0,7%. В аутсайдерах — Рівненська, Львівська та Івано-Франківська області, де продано всього 0,1% землі.

Запрошуємо адвокатів до закритої професійної групи Центру земельного права ВША НААУ за посиланням: https://bit.ly/33mAbEB