Правові новини у сфері медичного права за 01.07-08.08.2022 року
Матеріал підготувала Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник Центру медичного права ВША НААУ
Публікації лекторів
11.08.2022

09.07.2022 прийнято Закон України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» (переданий на підпис Президенту України)

Цей Закон визначає правові засади оброблення і державної реєстрації геномної інформації людини та поширюється на всі випадки оброблення геномної інформації в Україні.

Із текстом Закону України № 2428-IX можна ознайомитись за посиланням: https://bit.ly/3pcwzg9

19.07.2022 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування», який набере чинності 09.02.2023

Зокрема передбачено, що до засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, може бути застосовано примусове годування на підставі ухвали суду, прийнятої за висновком лікаря про те, що такому засудженому загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза його життю, що підтверджується відповідними медичними документами, які містять результати лабораторних, інструментальних та інших необхідних досліджень. Застосування примусового годування без ухвали суду забороняється.

Примусове годування має на меті гуманне ставлення до особи засудженого, його прав, честі і гідності та не допускає будь-якого приниження чи тортур стосовно такого засудженого.

Із текстом Закону України № 2428-IX можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3zSn4Yo

19.07.2022 прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування»

Із текстом Закону України № 2429-IX можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3SC1a4e

29.07.2022 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги у період дії воєнного стану» (переданий на підпис Президенту України)

Зокрема, вносяться зміни до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Основ законодавства України про охорону здоров’я на період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення чи скасування. З-поміж таких:

1) медична допомога, реабілітаційна допомога надається згідно з медичними показаннями професійно підготовленими медичними працівниками, фахівцями з реабілітації, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти, які мають право надавати медичну допомогу відповідно до частини другої статті 33 цих Основ, або медичними працівниками, у тому числі науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти, фахівцями з реабілітації, які направлені у відрядження до закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, або які залучені до надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги як волонтери у встановленому законом порядку, а також фізичними особами — підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію у встановленому законом порядку і можуть перебувати з такими закладами у цивільно-правових відносинах;

2) медична допомога, реабілітаційна допомога може надаватися поза місцем провадження господарської діяльності з медичної практики, зазначеним у заяві про отримання ліцензії та доданих до неї документах.

Із текстом Закону України № 2494-IX можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3vWsi4e

28.07.2022 прийнято Закон України «Про лікарські засоби» (переданий на підпис Президенту України)

Цей Закон регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, пов’язані із створенням, фармацевтичною розробкою, доклінічними дослідженнями, клінічними дослідженнями (випробуваннями), державною реєстрацією лікарських засобів, виробництвом, виготовленням (виробництвом) в умовах аптеки, призначенням, застосуванням, імпортом, оптовою та роздрібною торгівлею, дистанційною торгівлею, контролем якості лікарських засобів, здійсненням фармаконагляду, а також визначає права та обов’язки юридичних і фізичних осіб, повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері.

Метою цього Закону є забезпечення охорони здоров’я населення України шляхом забезпечення доступу до ефективних, якісних, сучасних і безпечних лікарських засобів, а також імплементація окремих положень законодавства Європейського Союзу щодо лікарських засобів для застосування людиною.

Із текстом Закону України № 2469-IX можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3AbuI1r

07.07.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати та умов праці окремих категорій працівників галузі охорони здоров’я» №767

Із текстом Постанови № 767 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3BZOhv9

07.07.2022 прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022—2025 роки» №573-р

Із текстом Розпорядження № 573-р можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3AfewfL

19.07.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» №808

Із текстом Постанови № 808 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3w02YdH

19.07.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки» № 807

Цей Порядок визначає процедуру проведення Мінфіном перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та механізм інформаційної взаємодії під час такої перевірки.

Із текстом Постанови № 807 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3bR0qb1

26.07.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 411 і від 25 квітня 2018 р. № 411» №837

Вносяться зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 411 «Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів» і від 25.04.2018 № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я».

Із текстом Постанови № 837 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3JPuzE5

29.07.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів» №848

Із текстом Постанови № 848 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3QF36XM

11.07.2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі»» №1192

Із текстом Наказу № 1192 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3QBgJHM

29.07.2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про затвердження зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»» №1356

Із текстом Наказу № 1356 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3Pn3TLX

02.08..2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Позалікарняні пневмонії у дітей»» № 1380

Із текстом Наказу № 1380 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3doPP7o

04.08..2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану» № 1415

Зокрема, зазначено:

  1. Зупинити проведення атестації на підтвердження звання лікаря (провізора)-спеціаліста, атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарям (провізорам), атестації на підтвердження звання спеціаліста та атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій молодшим спеціалістам з медичною освітою та фармацевтам на період дії воєнного стану в Україні.
  2. Установити, що термін дії сертифікатів лікаря (провізора)-спеціаліста, сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію, який спливає у період дії воєнного стану, та посвідчень лікарів про кваліфікаційну категорію, які планували пройти атестацію протягом року після закінчення п’ятирічного строку з дати попередньої атестації, продовжується на 1 рік наказом керівника закладу охорони здоров’я за місцем роботи.

Із текстом Наказу № 1415 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3SLNpjq

04.08..2022 прийнято Наказ МОЗ України «Про впровадження розширеного неонатального скринінгу в Україні» №1396

З 01.10.2022 розпочнеться проведення розширеного неонатального скринінгу в Україні установами, визначеними Переліком установ державної та/або комунальної форми власності, які виконують функції експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу для створення нової системи неонатального масового скринінгу в Україні, затвердженим наказом МОЗ України від 12.01.2022 № 52.

Із текстом Наказу № 1396 можна ознайомитись за посиланням:

https://bit.ly/3QkHb8F