Правові новини у сфері медичного права за 22-28 листопада 2021 року
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник Центру медичного права ВША НААУ, завідувач кафедри медичного права
Новини та події
01.12.2021

24.11.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №1217 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, пов’язаних з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками»

Зокрема, Постановою №1217 затверджено Порядок використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, пов’язаних з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, який визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою «Здійснення державною установою «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» та її відокремленими структурними підрозділами деяких заходів, пов’язаних з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками».

 

Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-2021-п#Text

 

24.11.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №1218 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я»

Звертаємо увагу на зміни, які внесені до Порядку:

 • Пункт 2 після абзацу шостого доповнено новим абзацом такого змісту:

«модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я Державного управління справами — державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами та клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами».

 • Пункт 3 доповнено абзацом такого змісту:

«забезпечення модернізації і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я Державного управління справами».

 • Пункт 6 доповнено абзацом такого змісту:

«Обсяг бюджетних асигнувань для розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, зазначених в абзаці сьомому пункту 2 цього Порядку, та розрахунки, які визначають доцільність запланованих видатків бюджету, МОЗ погоджує з Державним управлінням справами».

 

Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1218-2021-п#Text

 

24.11.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №1219 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат українських авіаперевізників у період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Відшкодування витрат українських авіаперевізників в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

З метою отримання бюджетних коштів українські авіаперевізники повинні подати до 10.12.2021 до Мінінфраструктури заявку за доданою формою та підтвердні документи з розрахунками про здійснення порожнього міжнародного рейсу з України та понесені витрати за відповідний рейс в період запровадження обмежувальних протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

 

Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1219-2021-п#Text

 

24.11.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №1220 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 350 і від 17 лютого 2021 р. № 132»

Нормативний документ присвячений змінам у переліку лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів.

 

Детальніше за покликанням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1220-2021-п#Text

 

24.11.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №1229 «Деякі питання функціонування Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію, в електронній системі охорони здоров’я»

Зокрема, Постановою №1229 затверджено Порядок функціонування Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію, в електронній системі охорони здоров’я. Володільцем відомостей Національного реєстру є МОЗ. Розпорядником Національного реєстру є НСЗУ.

Завданням Національного реєстру є збирання, зберігання, використання та передача визначеної законом інформації про донорів крові та компоненти крові, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію.

 

Детальніше за покликанням:

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-funkcionuvannya-nacionalnogo-reyestru-donoriv-krovi-ta-komponentiv-s1229-241121

 

23.11.2021 Міністерством охорони здоров’я України видано Наказ №2607 «Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік»

Відповідно до Наказу №2607, План діяльності МОЗ України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік доповнено новими позиціями такого змісту:

 • Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я»;
 • Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України».

 

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-23112021—2607-pro-zatverdzhennja-zmin-do-planu-dijalnosti-ministerstva-ohoroni-zdorovja-ukraini-z-pidgotovki-proektiv-reguljatornih-aktiv-na-2021-rik

 

25.11.2021 Міністерством охорони здоров’я України видано Наказ №2623 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я»

Підзаконний акт стосується номенклатури лікарських засобів та медичних виробів за напрямом «Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів, медичні вироби та лікарські засоби для лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2».

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-25112021—2623-pro-vnesennja-zmin-do-dejakih—nakaziv-ministerstva-ohoroni-zdorov’ja

 

25.11.2021 зареєстровано проєкт Постанови №6306/П про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги

Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73274

 

26.11.2021 зареєстровано проєкт Постанови №6353 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування та здійснення парламентського контролю за використанням коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

Детальніше за покликанням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73281

23.11.2021 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Наказу МОЗ України «Про внесення змін до Критеріїв, що застосовуються при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено»

Проєкт розроблено з метою забезпечення раціонального застосування лікарських засобів та мінімізації ризиків негативного впливу на здоров’я пацієнтів, спричиненого неконтрольованим застосуванням лікарських засобів.

Проєктом наказу пропонується:

 • запровадження можливості зміни статусу рекламування лікарського засобу, який визначається при державній реєстрації, при внесенні змін до реєстраційних матеріалів стосовно умов відпуску лікарського засобу («за рецептом» – «без рецепта»), доповнення або виключення показань для застосування до інструкції про медичне застосування лікарського засобу та відображення актуального стану про рекламування лікарського засобу в Державному реєстрі лікарських засобів України;
 • заборона рекламування лікарських засобів, що мають однакову торгову назву та/або міжнародну непатентовану назву, але різні дозування та пакуванням, з лікарськими засобами, що вже заборонені до рекламування;
 • заборона рекламування лікарських засобів, які застосовуються для лікування жінок у період вагітності та годування груддю, лікарських засобів, які передбачаються в основному для лікування дитячої групи (дітей до 12 років).

 

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-vnesennja-zmiin-do-kriteriiv-scho-zastosovujutsja-pri-viznachenni-likarskih-zasobiv-reklamuvannja-jakih-zaboroneno

 

25.11.2021 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 262»

Метою розроблення проєкту є продовження та розширення експериментального проєкту з аеромедичної евакуації та нормативне врегулювання транспортування пацієнтів повітряними суднами суб’єктів державної авіації, не залучених до реалізації експериментального проєкту.

Проєктом постанови передбачається:

 • продовження експериментального проєкту на 2022 рік та його розширення на додаткові регіони базування;
 • затвердження Порядку реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації у Запорізькій області у 2022 році;
 • затвердження Порядку використання повітряних суден суб’єктів державної авіації, не залучених до експериментального проєкту з аеромедичної евакуації, для транспортування пацієнтів;
 • внесення змін до Порядку реалізації експериментального проєкту з аеромедичної евакуації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року No 262.

 

Детальніше за покликанням:

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-17-bereznja-2021-r—262