Правові новини у сфері медичного права за 06-12 грудня 2021 р.
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, керівник Центру медичного права ВША НААУ, завідувач кафедри медичного права.
Публікації лекторів
14.12.2021

06.12.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №1267 «Про внесення змін до Порядку надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
Зокрема, пункт 15 Порядку доповнюється абзацами такого змісту:

«Якщо причиною незарахування коштів є невідповідність реквізитів банківського рахунка (за стандартом IBAN), зазначених застрахованою особою у заяві, Пенсійний фонд України формує та подає Мінцифри інформацію про таку особу.
Відповідно до поданої інформації Мінцифри засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після надходження інформації повідомляє застрахованим особам про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги застрахованим особам, яким не зараховано кошти у зв’язку з невідповідністю реквізитів банківського рахунка (далі — повідомлення).
Повідомлення формується та подається застрахованою особою засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту, відповідно до відомостей передбачених у додатку 4 у період до 15 грудня 2021 р. включно.
На підставі поданих повідомлень Мінцифри формуються списки на виплату допомоги, які надаються Пенсійному фонду України не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подання застрахованою особою повідомлення.
Виплата допомоги здійснюється відповідно по пунктів 12-15 цього Порядку».

Також Порядок доповнюється Додатком 4 «Повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги застрахованим особам, яким не зараховано кошти у зв’язку з невідповідністю реквізитів банківського рахунка»/

📌Детальніше за покликанням: https://bit.ly/33kr8Ed

09.12.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №1272 «Деякі питання надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка»
Цією Постановою затверджено Порядок надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка».
Також зазначено, що Програма «єПідтримка» діє:
1) з 19 грудня 2021 р. по 18 грудня 2022 р.;
2) з 13 грудня 2021 р. у пілотному режимі за умови попередньої реєстрації для участі у Програмі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
Відтак, для отримання допомоги отримувачу допомоги необхідно:
• установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
• обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу “єПідтримка”;
• відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги (далі — поточний рахунок) в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії (далі — банк), та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

📌Детальніше за покликанням: https://bit.ly/3dNQXP6

09.12.2021 Кабінетом Міністрів України видано Розпорядження № 1617-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021—2023 роки»
Привертаємо увагу, що першою стратегічною ціллю визначено покращення медико-демографічної ситуації в Україні.
Перед МОЗ України, Держлікслужбою, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською міською держадміністрацією, органами місцевого самоврядування поставлені такі завдання:
☑ забезпечення для всіх громадян України рівного доступу до своєчасної, безпечної та якісної первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, реабілітаційної та паліативної медичної допомоги;
☑ запровадження обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів дорослого та дитячого населення шляхом розроблення та впровадження мотиваційних стимулів для пацієнтів та лікарів первинної медичної допомоги;
☑ підвищення якості надання медичної допомоги шляхом затвердження та дотримання розроблених на основі доказової медицини національних протоколів і стандартів надання медичної допомоги;
☑ створення умов для розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я та забезпечення переходу всіх державних закладів охорони здоров’я на ринкові механізми функціонування;
☑ мінімізація шкідливого впливу самолікування на здоров’я шляхом посилення контролю за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів;
☑ забезпечення високого рівня медичної освіти, науки та розвитку кадрового потенціалу шляхом упровадження нової моделі інтернатури з урахуванням міжнародного досвіду та модернізації системи безперервного професійного розвитку;
☑ розвиток третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, зокрема шляхом розвитку трансплантації, застосування нових технологій для проведення міні-інвазивних оперативних втручань; імплементація сучасних інноваційних технологій для удосконалення і розвитку екстреної медичної допомоги, трансплантації, онкологічної, паліативної допомоги, охорони психічного здоров’я, реабілітації; забезпечення населення України доступними, якісними та безпечними лікарськими засобами шляхом розвитку національного виробництва критично необхідної та високотехнологічної продукції (вакцини тощо), приведення процедури допуску лікарських засобів на ринок відповідно до законодавства та практики Європейського Союзу, забезпечення реалізації лікарських засобів виключно з доведеною ефективністю;
☑ розбудова електронної системи охорони здоров’я та удосконалення сервісів медичних інформаційних систем; зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників; забезпечення взаємозв’язку із суміжними сферами;
☑ розбудова системи громадського здоров’я, мережі закладів епідемічного контролю і біологічної безпеки з метою оперативного виявлення загроз для населення тощо.

📌Детальніше за покликанням: https://bit.ly/3DS2IP8

06.12.2021 Міністерством охорони здоров’я України, Головним державним санітарним лікарем України прийнято Постанову №23 «Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення масових заходів (окрім спортивних) на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Ці Протиепідемічні заходи застосовуються при проведенні масових заходів (культурних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних, тематичних та інших заходів), у тому числі в закладах культури та креативних індрустрій, зокрема фестивалів, концертів, кіносеансів, вистав, постійних та тимчасових виставок та експозицій, а також заходів у розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування, з метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

📌Детальніше за покликанням: https://bit.ly/3INlE5i

06.12.2021 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Наказу МОЗ України «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Кесарів розтин»
Головною метою клінічної настанови є оптимізація показань щодо операції кесаревого розтину, виключення випадків кесаревого розтину за бажанням пацієнтки відповідно до вітчизняної нормативно-правової бази, сприяння скороченню необґрунтованих випадків кесаревого розтину та зменшення рівня ускладнень під час операції кесаревого розтину, зокрема анестезіологічних, та їх негативних наслідків для матері, новонароджених, що загалом позитивно вплине на здоров’я жінок і дітей, а отже, медико-соціальну складову розбудови країни.

📌Детальніше за покликанням: https://bit.ly/3DRTjqP

08.12.2021 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Наказу МОЗ України «Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин»
Проєкт Наказу розроблено з метою виконання вимог статті 17 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», якою встановлено, що виробництво, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики здійснення господарської діяльності з виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

📌Детальніше за покликанням: https://bit.ly/3dN9xXA

09.12.2021 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Постанови МОЗ України «Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників»
Проєктом постанови пропонується визначити, що заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, які уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України, встановлюється на рівні не нижчому ніж:
1) у місячному розмірі:
20000 гривень для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
13500 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою;
2) у погодинному розмірі:
120,37 гривень для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
81,25 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.

📌Детальніше за покликанням: https://bit.ly/3dP4YMi

09.12.2021 Міністерством охорони здоров’я України оприлюднено для громадського обговорення проєкт Наказу МОЗ України «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Некротизуючий ентероколіт у передчасно народжених дітей»
Проєкт Наказу розроблено відповідно до статті 141 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.5 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року №751, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313.

📌Детальніше за покликанням: https://bit.ly/3GKMo4F

Як повідомляє Урядовий портал, в Україні впроваджують пілотні проекти із фармакологічного страхування
В Рівному, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Києві запускаються пілотні проекти із фармакологічного страхування. Відповідний меморандум для їхнього впровадження підписали у Міністерстві охорони здоров’я України 7 грудня.
Для того, щоб взяти участь у проекті, пацієнт має придбати страховий поліс та сповістити про це свого лікаря. Пацієнт сплачуватиме 120 грн на місяць та отримає можливість використати страхову суму у 20 тис. грн у разі призначення йому ліків, що не входять до програми «Доступні ліки», та вартість яких не відшкодовується за програмою реімбурсації.
Щоб отримати ліки за страховкою у разі хвороби, пацієнт приходить до лікаря, обстежується, отримує рецепт на ліки. Препарати, які входять у програму фармакологічного страхування, автоматично бронюються в аптеці. Пацієнт отримує повідомлення з інформацією про аптеку, де можна забрати ліки. Оплата ліків страховою компанією відбувається автоматично, без залучення пацієнта або лікаря.
Проєкт є контрольованим, рецепти виписуються лише на міжнародні некомерційні назви препаратів (МНН). Вибір торговельного найменування автоматизований та діє за принципами доступності та ціни. Умови проєкту роблять неможливим призначення ліків, які не передбачені клінічними протоколами.

📌Детальніше за покликанням: https://bit.ly/31Tyeim