Правові новини у сфері медичного права (03.06.2024-07.06.2024)
Ірина Сенюта, доктор юридичних наук, професор, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «MedLex», голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, завідувач кафедри медичного права
Новини та події
11.06.2024

03.06.2024 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку проєктів, які фінансуються у 2024 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я» № 957

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік проєктів, які фінансуються у 2024 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я.

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/2h56sznt

03.06.2024 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 06 лютого 2024 року № 198» № 955

Міністерство охорони здоров’я України затвердило зміни до Методичних рекомендацій щодо запровадження принципів безбар’єрності під час надання медичних та реабілітаційних послуг в закладах охорони здоровʼя, затверджених наказом Міністерства охорони здоровʼя України від 06 лютого 2024 року № 198.

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/mr4ajxbx

04.06.2024 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2024 рік» № 497-р

Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України здійснив перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою 2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 7 938,7 тис. гривень та збільшення на зазначену суму видатків розвитку.

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/yc3j3ubm

04.06.2024 прийнято наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Стандарту медичної допомоги «Первинні заочеревинні саркоми»» № 964

Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу п’ятнадцятого підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.4 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, Міністерство охорони здоров’я України затвердило Стандарт медичної допомоги «Первинні заочеревинні саркоми».

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/mupkwxjw

05.06.2024 на громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони України «Про затвердження змін до Порядку нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію»

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін до Порядку нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію» (далі – проєкт наказу) розроблено з метою вдосконалення та уточнення окремих положень Порядку нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 18 грудня 2023 року № 2147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2024 року за № 201/41546 (далі – Порядок), що визначає механізм нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію і процедуру формування та ведення Системи електронної нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію (далі – Система).

Проєктом наказу пропонується затвердити зміни до Порядку нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію, а саме уточнення окремих положень Порядку нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію щодо ведення та обліку статусу надання продукту на ринку, CMR-речовин та наноматеріалів та адміністрування Системи електронної нотифікації (надання) інформації про косметичну продукцію.

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/3wkhrsw6

06.06.2024 Верховною Радою України прийнято за основу проєкт Закону України «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні»

Метою розроблення проєкту Закону України «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні» (далі – проєкт Закону) є закріплення на законодавчому рівні статусу самоврядних організацій, їх місця і ролі у системі управління медичними та фармацевтичними професіями та загалом сферою охорони здоров’я; впровадження з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду моделі медичного та фармацевтичного самоврядування, яка надасть можливість суб’єктам господарської та професійної діяльності здійснювати саморегулювання медичної діяльності і створить законодавчі підстави для делегування лікарям, фармацевтам, сестрам медичним (братам медичним) та іншим медичним працівникам, об’єднаним у самоврядні організації, окремих функцій, які на сьогодні здійснюються органами державної влади; врегулювання питання захисту прав та інтересів як представників медичних та фармацевтичних професій, так і пацієнтів.

Проєктом Закону пропонується визначити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій, їх місце і роль у системі управління медичними та фармацевтичними професіями та впровадити з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду модель медичного та фармацевтичного самоврядування.

Проєкт Закону складається з преамбули та змістовної частини, яка містить 31 статтю. У статті 31 проєкту Закону визначено термін набрання чинності Закону та вказано на необхідність приведення у відповідність із цим Законом відповідних нормативно-правових актів.

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/7j8stdxv

06.06.2024 Верховною Радою України прийнято за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності»

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності» (далі – проєкт Закону) розроблено з метою запровадження чіткого законодавчого визначення дій, які впливають на об’єктивність та ефективність професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

Основним його завданням є удосконалення етичних засад, які необхідно дотримуватись медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації під час призначення та відпуску лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, а також визначення більш чіткого переліку заборонених форм взаємодії медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації, а також їх представниками.

Проєктом Закону пропонується:

доповнити статтю 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» нормативними приписами, які розширюють перелік обов’язків медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації в частині зобов’язання їх:

дотримуватись принципу чесності та неупередженості у всіх своїх професійних взаємодіях, в тому числі прямо або опосередковано пов’язаних із проведенням рекламних або промоційних заходів суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, а також їх представниками;

не використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості в особистих інтересах і не отримувати від них особисту вигоду;

об’єктивно призначати та відпускати лікарські засоби, медичні вироби (вироби медичного призначення), допоміжні засоби реабілітації без впливу особистих інтересів;

усвідомлювати відповідальність перед особою під час надання їй медичної, фармацевтичної та/або реабілітаційної допомоги;

статтю 781 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти у новій редакції для удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності з метою недопущення призначення та відпуску лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/8u2e8s3j

06.06.2024 Верховною Радою України прийнято за основу проєкт Закону України «Про лікарські засоби» (щодо маркування лікарських засобів)»

Метою законопроекту є гармонізація вимог національного законодавства щодо маркування лікарських засобів до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС від 6 листопада 2001 року «Про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів призначених для застосування людиною». 

Законопроектом пропонується заборонити нанесення на первинній та вторинній (за наявності) упаковці лікарських засобів будь-якої реклами та інформації рекламного характеру, яка сприяє просуванню лікарського засобу на ринку, зокрема формуванню думки про винятковість та/або перевагу лікарського засобу порівняно з таким самим лікарським засобом без нанесення такої інформації, вводить споживачів лікарських засобів (пацієнтів) в оману, сприяє популяризації окремих суб’єктів господарської діяльності, окрім інформації, яка містить відомості про виробника та/або власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та логотипів виробника та/або власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб.

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/bd2twmaj

06.06.2024 Верховною Радою України прийнято за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)»

Метою законопроекту є підвищення доступності лікарських засобів для населення шляхом дострокового запуску інституту паралельного імпорту в Україні, що сприятиме підвищенню конкуренції і зниженню цін на ліки.

Законопроектом пропонується раніше ввести в дію положення Закону України «Про лікарські засоби» від 28 липня 2022 року № 2469-IX, що стосуються паралельного імпорту лікарських засобів.

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/y3dsuknv

07.06.2024 на громадське обговорення винесено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303» (далі - проєкт постанови) розроблено з метою забезпечення належного контролю за діяльністю ліцензіатів шляхом відновлення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 282, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, а також забезпечення пацієнтів, в тому числі військових, безпечними та якісними лікарськими засобами.

Проєктом постанови пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

📌 Детальніше за посиланням:

https://tinyurl.com/yc2ebmhc