Право командирів військовослужбовців посвідчувати заповіти
Огляд законодавства
Новини та події
26.08.2022

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164 “Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану” (із подальшими змінами) установлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням особливостей (заборон). https://bit.ly/3ww8bds

Зокрема, в умовах воєнного стану заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою з подальшим надсиланням таких заповітів через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі. Начальник табору (установи, де створено дільницю) для військовополонених може посвідчувати заповіт військовополоненого.

Командири (начальники) цих формувань (органів, установ) або інша уповноважена таким командиром (начальником) особа посвідчують заповіти відповідно до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою КМУ від 15.06.1994 р. № 419. https://bit.ly/3dVHaK3

Змінами до Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі (надалі — Порядок), внесеними постановою Уряду від 16 серпня 2022 р. № 914 унормовано питання реєстрації заповітів військовослужбовців в умовах воєнного стану.https://bit.ly/3q5sgUB

Вказаний Порядок доповнено положеннями, за змістом яких:

Державній реєстрації у Спадковому реєстрі підлягають заповіти, посвідчені особами, які в умовах воєнного стану відповідно до законодавства мають право їх посвідчувати;

Внесення до Спадкового реєстру відомостей про заповіти, посвідчені особами, які в умовах воєнного стану відповідно до законодавства мають право їх посвідчувати, здійснюється державними нотаріальними конторами, приватними нотаріусами у разі прийняття на зберігання примірника заповіту.

Заяви про реєстрацію подаються (надсилаються) Реєстратору протягом двох робочих днів після отримання територіальним органом Мін’юсту заповіту, посвідченого особою, яка в умовах воєнного стану відповідно до законодавства має право його посвідчувати.

Реєстратор здійснює державну реєстрацію посвідчених заповітів і спадкових договорів, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів у Спадковому реєстрі протягом трьох робочих днів після отримання на зберігання заповіту, посвідченого особою, яка в умовах воєнного стану відповідно до законодавства має право його посвідчувати.

Зміни опубліковані в офіційному виданні “Урядовий кур'єр” від 20.08.2022 № 181, набрали чинності 20.08.2022 р. та діють до дня припинення чи скасування воєнного стану.