Повернення податкових перевірок у 2024 році: про ключові зміни розповів адвокат Яків Воронін
Матеріали заходів
08.12.2023

Повернення податкових перевірок у 2024 році: про ключові зміни розповів адвокат Яків Воронін

9 листопада 2023 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок» (реєстр. № 10016-д від 16.10.2023), який має на меті виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок. 27 листопада Закон направлено на підпис Президенту України.

Прийнятий Закон суттєво змінює умови мораторію на проведення документальних планових і позапланових перевірок під час дії воєнного стану та передбачає встановлення мораторію на проведення фактичних перевірок в окремих випадках.

Детально про зміни, які вносить Закон, розповів під час вебінару «Повернення податкових перевірок у 2024: стратегія дій адвоката», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, Яків Воронін, адвокат, доктор юридичних наук, доцент, Голова Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки.

Закон передбачає, що з 1.12.2023 по 31.12.2024 до плану-графіка документальних планових перевірок включаються такі платники:

 • виробники та продавці підакцизної продукції;

 • гральний бізнес;

 • надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

 • постійні представництва та відокремлені підрозділи нерезидентів, які відповідають хоча б одному критерію:

 • зростання податку на прибуток на 50 % менше ніж рівень зростання доходів;

 • декларування нарахованої заробітної плати без декларування об’єкта оподаткування податком на прибуток або декларування доходу, звільненого від оподаткування відповідно до міжнародного договору України;

 • платники, які на основі показників 2021 відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

 • рівень сплати податку на прибуток на ≥50 % менший рівня сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників єдиного податку:

 • рівень сплати ПДВ на ≥50 % менший рівня сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не стосується експортерів, операції з експорту становлять ≥25 % загального обсягу постачання + рівень сплати податку на прибуток по галузі не менший 50 %;

 • дебіторська заборгованість перевищує у >2 рази кредиторську заборгованість;

 • загальна сума витрат у податковій декларації про майновий стан і доходи ≥75 % суми загального річного доходу, за умови, що річний дохід ≥ 10 млн грн;

 • нарахування та/або виплата податковим агентом — юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику).

Рівні сплати відповідного податку по галузях та показники середньої заробітної плати, сформовані на основі показників за підсумками 2021 року, публікуватимуться на офіційному вебсайті ДПС України протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності зазначеного закону.

При формуванні плану-графіка на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки рівнів сплати податку на прибуток, ПДВ та заробітна плата за 2023 рік.

До кінця 2024 року формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок та внесення змін до нього відбуватиметься з урахуванням чинних наразі особливих правил, запроваджених на період воєнного стану. А саме:

 • план-графік формується без урахування критеріїв ризиків щодо несплати податків, зборів платниками податків та вимог щодо строків внесення змін до нього, як передбачено загальними положеннями Податкового кодексу України;

 • зміни до плану-графіка можна вносити щомісячно з урахуванням форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили, наявності / відсутності безпечних умов для проведення перевірок;

 • оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному вебсайті ДПС України не пізніше останнього числа місяця, в якому його було затверджено;

 • документальні планові перевірки платників податків у сфері виробництва / реалізації підакцизної продукції, грального бізнесу, надання фінансових / платіжних послуг можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіка, за умови надіслання (вручення) платнику податків не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки копії наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати початку її проведення.

Разом з цим, перевірка платників податків в окремих випадках може бути розпочата не раніше ніж через 2 місяці з дня оприлюднення оновленого плану-графіка (наприклад, нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи).

Яків Воронін зауважив, що з 01 грудня 2023 діє мораторій на проведення документальних перевірок:

ФОП 1 та 2 груп до 01.12.2024 (крім пов’язаних з припиненням діяльності ФОП);

платників з податковою адресою на: ТОТ до завершення окупації або на якій ведуться активні та можливі бойові дії до їх завершення, крім документальних позапланових перевірок:

за зверненням платника;

подано заперечення до акта або скаргу на ППР, в якій вимагається перегляд результатів перевірки або скасування ППР, якщо платник посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки (78.1.5);

розпочато процедуру реорганізації чи припинення платника (78.1.7);

платником подано декларацію, в якій заявлено про відшкодування ПДВ (78.1.8);

контролюючим органом вищого рівня виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства (78.1.12);

після проведення документальної планової або позапланової перевірки отримано документи від іноземних держорганів про порушення податкового та валютного законодавства (78.1.21)

при виявленні порушень вимог валютного контролю.

Мораторій не поширюється на проведення документальних позапланових перевірок, що проводяться з підстав, встановлених: 78.1.1, 78.1.2 (в частині контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.3, 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.9, 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16, 78.1.19, 78.1.21 та 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 ПКУ).

Мораторій розповсюджується на фактичні перевірки на ТОТ до завершення окупації або на якій ведуться активні та можливі бойові дії. Перелік таких територій визначається у встановленому Кабміном порядку.

В огляді судової практики лектор сфокусував увагу на правових висновках Верховного Суду з наступних питань:

Чи можна оскаржити включення платника до плану-графіка?

Належним способом захисту прав платників податків є оскарження рішень контролюючого органу, прийнятих за результатами такої перевірки, в тому числі з підстав порушення процедури її призначення та проведення. Натомість самі по собі вимоги про визнання протиправними дій суб`єкта владних повноважень про проведення коригування плану-графіка за наявності нереалізованого владного управлінського рішення (наказу), не можуть призвести до ефективного захисту порушеного права (Постанова ВС від 04.10.2023 № 480/12329/21).

Чи можна вважати, що подання платником податків позову про скасування наказу про проведення перевірки є спором про право?

У справах за зверненнями податкових органів з питання підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платників податків це поняття не може розглядатися як оспорювання права податкового органу на проведення перевірки платника податків, яке до того ж унормовано Податковим кодексом України і є способом реалізації ним своєї компетенції (Постанова ВС від 12.04.2023 № 380/6993/22).

Чи підлягає оскарженню наказ про перевірку після допуску?

Незалежно від прийнятого платником податків рішення про допуск (недопуск) посадових осіб до перевірки, оскаржуючи надалі наслідки проведеної контролюючим органом перевірки у вигляді податкових повідомлень-рішень та інших рішень, платник податків не позбавлений можливості посилатись на порушення контролюючим органом вимог законодавства щодо проведення такої перевірки (Постанова ВС від 23.11.2023 № 3160/7797/23).

Відеофрагмент доступний для перегляду на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook: https://tinyurl.com/52hspfc7.

Виклад матеріалу на сторінці Advokat Post: https://bit.ly/47LeU3K

Цікаві публікації лектора:

Особливості готівкових розрахунків — чи потрібні РРО адвокатам? https://tinyurl.com/2xa6yzkh

Актуальні зміни податкового законодавства в умовах воєнного стану. https://tinyurl.com/bdh2477x

Більше про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів у розкладі Вищої школи адвокатури НААУ: https://cutt.ly/g9AAiVQ.